Epizoda 0 - Terranská kampaň : Předzvěst

Jeden z poručíků Konfederace byl jako oddaný stoupenec Konfederace poslán na tajnou misi na vzdálenou pohraniční kolonii jménem Chau Sara. Zdejší Správce, obávající se toho, že lid se připravuje revoltovat, požádal aby on a vojáci Alpha Squadrony intervenovali kolonii a potlačili jakékoliv povstání, které by mohlo nastat.

 

Výcvikový tábor (Boot camp) - 

Bojové cvičení, pořádané generálem Dukem pro velitele Alpha squadrony.

 

 

Násilí  (Strongarm) - Kolonie Chau Sara -

2:12 SCT  8.11.2499
Již při sestupu z nízké orbity na povrch planety volá zdejší správce, Collins. Ten sděluje, že známí revolucionáři, bojující proti konfederaci, Synové Korhalu, jsou i zde na Chau Saře. Nechce se však angažovat se zdejší milicí a tak požaduje po Alpha Squadron, aby zničili jejich základnu. Nehodlá však brát žádné zajatce a chce tak vyřešit tento problém jednou provždy.
Vojáci z Alpha Squadron však při postupu na nepřítele narazí na zvláštní tvory, které nedokáží identifikovat. Ti na ně zaútočí a padnou pod palbou z pušek a plamenometů. Vzápětí se objevuje průzkumné družstvo z jednotky Cerberus. Ozývá se jejich velitel a převádí na sebe veškeré velení vyčišťovací akce proti takzvaným Xenomorfům. Collins rozčileně prská, že o žádné takové akci neví, ale velitel jednotky Cerberus ho umlčí tím, že nespadá pod jeho jurisdikci, nýbrž pod daleko vyšší místa.
Velitel Alpha Squadron poté s podporou průzkumníků jednotky Cerberus zcela vyhladí základnu Synů Korhalu.

 

Synové Korhalu se po této porážce stáhli z planety, neznámí xenomorfové však zamořili nejvíce zabezpečenou vědeckou instalaci, Flannum.

 

Hozená rukavice (The Gauntlet) - Kolonie Chau Sara -

8.11.2499

 

Poručík se snaží dozvědět něco více o Xenomorfech. Správce Collins mu odpoví, že jsou součástí nějakého výzkumu, ale to je vše, co mu prozradí. Velitel jednotky Cerberus oznamuje, že stanice se jen hemží nepřáteli a tvrdí, že se o vnitřek postará, potřebuje ale Alpha squadron, aby je venku jistila. Společnými silami se skrz xenomorfy probojují až ke vchodu do základny.

 

Doupě bestie (Den of the Beast) - Kolonie Chau Sara -

23:45 SCT  8.11.2499

 

Velitel jednotky Cerberus tvrdí, že podle vnitřních biosenzorů jsou ještě někteří vědci na živu a musí být proto zachráněni. Správce Collins opět rozčileně tvrdí, že nikdo nemá přístup k bezpečnostním kódům a požaduje po něm aby vysvětlil jak se naboural do sítě laboratoře. Ten mu s klidem opakuje, že mu na žádné otázky odpovídat nemusí. Veliteli Alpha Squadron pak předává odpovědnost nad záchrannou misí. Ten nakonec vědce a přeživší mariňáky zachrání, přestože se musí probojovávat jak skrze xenomorfy, tak skrze obranná zařízení stanice. 

Síla zbraní (Force of arms) - Kolonie Chau Sara -

8.11.2499

 

Vědci ze stanice jsou transportování do hlavní pevnosti na planetě, kde mají přispět k poražení xenomorfů, než se jejich vliv rozšíří. Správce Collins hlásí podlehnutí města Los Andares velkému počtu netvorů. K vyčišťovací akci se dobrovolně přihlásil i sám generál Duke. Ten ve svém siege tanku a s podporou vojáků Alpha Squadron nejprve osvobodí základnu a poté projede řadou předsunutých základen xenomorfů jako nůž máslem, zanedlouho je poslední z xenomorfů zabit.

 

Vyhlazení (Extermination)  - Kolonie Chau Sara -

6:01 SCT 12.11.2499

 

Správce Collins je potěšen poručíkovým úspěchem a navrhuje nyní opevnit pozice. Velitel jednotky Cerberus ho však přerušuje s tím, že na to není čas a podle jejich rozvědky je teď pravý čas na útok na xenomorfy. Správce nesouhlasí, ale Cerberus velitel odvolávajíce se na krizové protokoly přebírá velení a rozkazuje poručíkovi začít s operací. Krátce po zničení kolonií xenomorfů se veliteli Alpha Squadron ozývá velitel jednotky Cerberus a sděluje mu, že veškeré informace o xenomorfech jakož i o událostech na Chau Saře podléhají utajení stupně 7. Pokud sdělí tyto informace, bude okamžitě zneškodněn.
"Tato konverzace se nikdy neudála.
My jsme tu nikdy nebyli."
S těmito slovy tajemný velitel jednotky Cerberus odchází.
Chau Sara byla uzavřena v celoplanetárním měřítku a ani lodě ani informace nemohli proudit mezi ní a okolním vesmírem.
Konfederační propagandou se rozšiřovala idea o velké policejní akci proti Synům Korhalu a o xenomorfech nepadlo na veřejnosti jediné slovo.
A tak žádný občan Konfederace netušil, že události na Chau Saře byly proroctvím temnějších dnů.V desetiletí po konci Válek Cechů, despotická Terranská Konfederace stála nenapadnutelně ve své autoritě nad kolonizovaným vesmírem.

Prolog - 8.12.2499 - Obrovská protosská flotila se vynořila z hyperprostoru poblíž kolonie Chau Sara. Napadla a zničila několik C-80 transportních lodí a zcela zpustošila nic netušící kolonii. Flotila vedená vysokým templářem Tassadarem zahrnovala několik Carrierů, Destroyerů, Scoutů a vlajkovou loď Gantrithor.

Epizoda I - Terranská kampaň : Křik povstalců

Konfederace ze strachu, že dalším cílem flotily bude kolonie Mar Sara, vyslala koloniálního správce aby zakročil. Má chránit kolonisty a udržovat pořádek.

12.12.2499

Výcvikový tábor (Boot camp)- kolonie Mar Sara

 

Koloniální správce přijíždí a probíhá demonstrace vybavení. Dochází k prvnímu kontaktu se Zergy. Zatím jsou však označeni jako neidentifikovaná stvoření.

Pustina (Wasteland) - kolonie Mar Sara

Do sektoru přilétá více konfederačních sil. Konfederace posiluje defenzívu svých světů a zavírá některé kolonie. Koloniální správce dostává zprávu od velitele speciálních konfederačních sil (Alfa sqadrony) Gen. Edmunda Duka, že na celou planetu byla uvalena karanténa. Do 48 hodin mají civilisté odejít do pustiny. Koloniální maršál James Raynor se nabídl, že lidi pustinou provede.

Stanoviště Backwater (Backwaterstation) - kolonie Mar Sara

Poplach. Stanic Backwater je pod útokem neznámých organismů. Nouzový maják aktivován v 06:58. Velitelství na Tarsonisu upozorněno. Přichází zpráva od Edmunta Duka, že správce nemá nic podnikat, vše přebírá Alfa Squadron. Jim Raynor navrhuje nečekat na konfederaci a pokusit se stanici pomoci. Správce souhlasí. Spolu s malým týmem Raynor osvobozuje základnu Backwater. Poprvé byl spatřen creep. Vojáci nedaleko základny objevily infikované velitelské centrum a na Raynorův rozkaz ho zničili. Kvůli zničení konfederační budovy byl maršál Raynor zatčen Gen. Dukem. Organismy, které napadly Backwater, byly identifikováni jako Zergové.

Zoufalé spojenectví (Desperate aliance) - kolonie Mar Sara

Oficiální žádost o Raynorovo propuštění je odmítnuta. Šestnáct dalších stanic spatřilo Zergy, tři už podlehly útoku. Konfederace se stále vyhýbá přímé akci proti Zergům. Všechny koloniální vojenské složky byly zatčeny. Jediné nekonfederační jednotky v dosahu patří extrémistické skupině Synové Korhalu. Jejich vůdce Arcturus Mengsk kontaktuje správce a nabízí mu evakuaci z ohrožené oblasti pomocí svých transportérů. Správce přijímá nabídku aby zachránil obyvatelstvo a stává se tak pro konfederaci nežádoucím. Krátce po té je evakuační zóna napadena. Nouzový maják aktivován v 12:20. Obrana pomalu podléhá zergské přesile. Transportní lodě Synů Korhalu přilétají v 12:50 a nakládají zbylé přeživší.

Instalace Jacob (The Jacobs installation) - kolonie Mar Sara

15:50 - Správce byl odvolán z funkce z důvodu ověřování skutečnosti, že se spojil se Syny Korhalu. Ti mezitím osvobodily Raynora z vězeňské lodi. Mar Sara je zaplavena Zergy a Konfederace se planety vzdává a opouští ji. Arcturus chce výměnou za svou pomoc, aby malý tým vojáku pod správcovým vedením infiltroval konfederační předsunutou základnu a během evakuace odcizil všechna možná data o zbraních a designech Konfederace. Raynor se také účastní výsadku. Uvnitř tým nalézá v jedné z cel malou skupinku Zergů. Ukazuje se, že konfederace věděla o Zergách už nejméně před rokem. Raynorův tým úspěšně ukradne data.

V chaosu způsobeném zergskou invazí, uprchli Synové Korhalu s ukradenými datadisky. Uchýlili se na hraniční kolonii Antiga Prime, kde plánují rozhodující kroky proti Konfederaci. Třináct hodin po evakuaci, Protosské válečné lodě vstoupily na orbitu kolonie Mar Sara a započaly masivní planetární bombardování. Všechen život na planetě byl zničen.

Revoluce (Revolution) - Tajná základna, druhý měsíc Antigy prime

Vědci se pokoušejí rozluštit datadisky. Arcturus Mengsk je spokojen s Raynorovým a správcovým výkonem a věří, že konfederační síla na okrajových světech je oslabena. Zdroje udávají, že kolonie Antiga prime je ochotna začít otevřenou revoltu proti konfederaci, ale naneštěstí je zde přítomna velký oddíl Alfa sqadrony. Poručík Sarah Kerriganová se postará o konfederační důstojníky v kolonii. Správce má za úkol postarat se o zbytek konfederačních vojsk. Výsadek vedený Raynorem se v pustině nedaleko kolonie setkává s Kerriganovou, která mezitím prozkoumala terén. Po chvilce výsadek nachází základnu Antiga, Kerriganová se maskovaná vplíží dovnitř a zabíjí konfederační důstojníky. Kolonie zaútočí na konfederační posádku a správce srovná se zemí jejich nedalekou základnu 

NoradII - Tajná základna - Antiga prime

Konfederace je zděšena revoltou Antigy. Je zachyceno mnoho zpráv, mezi základnami a velitelstvím na Tarsonisu. Většina těžce zakódovaná. Jediná nekódovaná zpráva je od generála Edmunta Duka. Jedná se o nouzové volání. Vlajková loď NoradII byla těžce poškozena, musela nouzově přistát a je pod těžkým útokem Zergů. Raynor ho chce nechat svému osudu, ale Arcturus má jiný názor. Myslí si, že konfederační generál by mohl být mocným spojencem. Raynor se správcem se tedy vydávají na záchranou misi. Což se nikomu z nich dvakrát nelíbí. Nakonec nacházejí těžce poškozený NoradII. Arcturus Mengsk dělá Dukovi štědrou nabídku : může se vrátit ke konfederaci a prohrát, nebo se může připojit k němu. Obratnou argumentací se nakonec podaří Arcturusovi Duka přesvědčit, aby se přidal na jejich stranu.

Trumfová karta (The trumph card) - Tajná základna - Antiga prime

Pozice rebelů byla odhalena. Před dvěma hodinami přiletěla velká jednotka konfederačních sil a zřídila na Antigě předsunutou základnu. Arcturus svolává poradu. Vědcům se už podařilo rozluštit konfederační disky, nejsou na nich zbraňová schémata, ale informace o konfederačním programu pro psionicky nadané jedince : ghosty. Bylo zjištěno, že Zergové jsou naladěni na energie vyzařované ghosty. Datadisky obsahují informace nutné k sestrojení meziplanetárního vlnového PSI vysílače. Vypadá to, že Konfederace používá tyto vysílače k přilákání Zergů na odlehlá izolovaná místa. Mar Sara byla jednou z kolonií, na kterých to bylo vyzkoušeno. Jako kdysi zpustošila Konfederace Korhal nukleárními zbraněmi, aby upevnila svou moc, tak nyní používá Zergy jako svou tajnou zbraň. Nikdo by je nepodezříval a navíc by pak byli oslavováni jako hrdinové, kteří přišli Zergy vyhubit. Arcturus chce, aby konfederace ochutnala svojí vlastní medicínu. Plán je následující : Kerriganová umístí PSI emitor do konfederační základny na Antigě a až přiletí Zergové, prolomí blokádu a Synové Korhalu budou moci uniknout. Správce má za úkol poskytnou Kerriganové ochranu. Kerriganová sice s plánem spokojena není, ale poslechne rozkaz. Nakonec se jí podaří umístit vysílač do konfederační základny.

08:56 SCT, 01.03.2500

(Biting the bullet) - Tajná základna - Antiga prime - 

Raynor má plán, jak zachránit kolonisty z Antigy. Chce zaútočit na Zergské úly a donutit Zergy, aby se stáhli. Generál Duke připomíná, že budou přečísleni dvacet ku jedné. Arcturovi se však plán líbí. Dává správci velení akce. Zergové mají však drtivou převahu a nedaří se je zatlačit. Přichází však zpráva z Protosské vlajkové lodi. Exekutor Tassadar nabízí pomoc v boji proti Zergům. S pomocí protosské flotily zaženou Terrané Zergy až k jejich základnám.

Zergové, přilákáni signálem PSI emitoru, sestoupili na nic netušící základnu Konfederace a vyhladili ji. Opět přiletěla protosská flotila pod velením templáře Tassadara a spálila planetu na popel.

Velký nátlak (The big push) - Velitelská loď Hyperion - Orbita hlavního světa Konfederace Tarsonisu

Čas útoku na hlavní svět nadešel. Před hlavním útokem je však třeba prolomit orbitální defenzívu. Briefing vede Generál Duke, který bránil Tarsonis ve třiceti bitvách a zná obranu skrz na skrz. Tarsonis má tři hlavní obrané platformy, které slouží jako výchozí prostor konfederační flotile. Pokud by se rebelům podařilo prolomit prostřední z nich, bylo by možné napadnout Tarsonis. Platformy brání Omega a Delta sqadrony. Generál Duke spole se správcem vede útok. Když se jim podaří eliminovat veškerý odpor, tak Mengsk vydá k údivu Raynora, Kerriganové i správce rozkaz k požití PSI emitorů stejně jako na Antigě.

Spojené síly PSI emitorů dosáhli až do těch nejzapadlejších koutů terranského sektoru a přilákali miliardy Zergů na hlavní svět Tarsonis. Zergové přemáhajíc dokonalou obranu Konfederace pokračovali v pustošení tarsoniských měst a průmyslových justify.

Nový Gettysberg (New Gettysberg) - Velitelská loď Hyperion - Nízká orbita hlavního světa Konfederace Tarsonisu

Byla zachycena velká protosská flotila mířící přímo na Tarsonis k hlavnímu zergskému úlu. Mengsk si myslí, že pokud Protossové zaútočí na Zergy, Konfederace může uprchnout. Proto vysílá Kerriganovou s útočným týmem, aby Protossy zastavila. Raynor zuří, protože se mu nelíbí, že Mengsk nechal všechny obyvatele Tarsonisu Zergům, že teď mají bojovat proti Protossům a že posílá Kerriganovou dolů bez zálohy. Ta má však plnou důvěru k Arcturusově úsudku a hodlá splnit úkol. Vypadá to, že Mengsk už je zcela slepý a je hnán jen svou pomstou. Raynor se ještě jednou pokouší Kerriganové vymluvit útok na Protossy, ale to tvrdí, že protossové přišli zničit celou planetu. Kerriganová se svým oddílem neutralizuje protosské expanzní síly, ale krátce poté co zničí poslední protosskou stavbu, je základna zaplavena mohutnou vlnou Zergů. Kerriganová žádá o evakuaci, ale k překvapení všech Arcturus vydává rozkaz všem lodím k opuštění orbity. Raynor ani správce tomu nemohou uvěřit, ale nemohou nic dělat. Kerriganová je ponechána na platformě bez jakékoliv pomoci. Nastává nejdůležitější zvrat v moderních dějinách StarCraftu.

Kladivo padá (Hammer falls) - Velitelská loď Hyperion - Orbita hlavního světa Konfederace Tarsonisu

Flotila ztratila jakýkoliv kontakt s pozemními vojsky a Tarsonisu. Arctrus Mengsk vydal rozkaz k neprodlenému odletu sil Korhalu ze systému Tarsonis. Protossové a Zergové pokračují v bitvách na centrálním kontinentu. Raynor kontaktuje správce a navrhuje mu, aby Mengska opustili, dokud je čas. Nikdo neví koho obětuje jako dalšího. Arcturus kontaktuje správce a Raynora. Vyhrožuje jim, že jestli se proti němu postaví, dělají hroznou chybu. Raynor ho však už neposlouchá. Mengsk už zcela popadl svým byrokratickým dobyvačným choutkám a tvrdí, že ho nikdo, ani Raynor, ani Konfederace, ani Protossové nezastaví. Buď ovládne terranský sektor, nebo ho spálí na popel. Správcova flotila je připravena k opuštění Tarsonisu, ale generál Duke stihl aktivovat primární defenzivní zbraň Tarsonisu : Iontové dělo. To musí být zničeno, pokud se má útěk podařit. Zdá se, jako by to bylo včera, kdy byl Arcturus symbol rebelů a nyní je on zákon a správce s Raynorem kriminálníci. Raynor si vyčítá, že nechal Kerriganovou jít samotnou. Nakonec se správci podaří iontové dělo zničit a spolu s Raynorem a věrnými ustupují z Tarsonisu.

Inaugurační řeč Císaře Arctura Mengska I. :

Drazí spoluterrané. Přicházím k vám ve světle nedávných událostí, abych apeloval na váš rozum. Žádný člověk nepopírá nynější velká nebezpečí. Zatímco jsme bojovali mezi sebou, rozděleni malichernými hádkami naší společné historie, nadešla doba mnohem většího konfliktu, který hrozí, že zničí vše, čeho jsme dosáhli.

Je načase, aby všechny národy a jednotlivci odložili své dlouho trvající sváry a sjednotily se. Čas války, která se nedá vyhrát, nadešel a my musíme hledat útočiště na vyšší půdě, abychom nebyli smeteni proudem.

Konfederace už není - jakékoliv zdání jednoty a ochrany kterou poskytovala je pouze stín… vzpomínka. Kdo vás ochrání před našimi nepřáteli ? Destrukce, kterou vetřelci způsobili je zcela evidentní.

Viděli jsme naše domovy a vesnice zničené vypočítavými útoky Protossů. Byly jsme svědky toho, jak byli naši přátelé a milovaní požíráni strašlivými Zergy. Ačkoliv se to nezdá, jsou to známky toho, že náš čas nadešel.

Čas nadešel moji Terrané, vzchopit se pod novým praporem. V jednotě je síla. Mnoho odpadlých frakcí už se k nám připojilo. Z mnoha můžeme stvořit nedělitelný celek, který se zodpovídá pouze jedinému trůnu. A z tohoto trůnu na vás budu dohlížet já.

Od tohoto dne nechť žádný člověk nevztáhne ruku na jiného člověka. Nechť žádná skupina nestrojí proti tomuto novému začátku. Nechť žádný člověk nekolaboruje s mimozemskými silami a ať nikdo z nepřátel lidstva nezkříží naše plány. Protože my zvítězíme, za každou cenu!Epizoda II - Zergská kampaň : Nadvědomí

Roje rozdrtily směšný lidský odpor a zpustošily devět ze třinácti terranských světů. Krátce po pádu terranského hlavního světa Tarsonis, hlavní protosská flotila opustila terranský sektor. Nyní probíhají snahy o odstranění zbylých protosských sil.

Mezi ruinami (Among the ruins) – Hlavní svět Konfederace Tarsonis

Je stvořen Cerebrate a je mu Nadvědomím sdělen jeho unikátní úkol- ochránit Chrysallis, v němž spočívá možná nejmocnější agent Nadvědomí, čekajíc na své přerození do Úlu. Daggoth učí Cerebrata základy práce s Rojem. Zasz detekuje malou skupinu Terranů ohrožující Chrysalis a doporučí Cerebratovi je zničit.

Odchod (Egression)– Hlavní svět Konfederace Tarsonis

Nadvědomí vyjadřuje spokojenost s prací Cerebrata a seznamuje ho s úmluvou, jakou má se všemi ostatními. Pokud je Cerebrate zabit, Nadvědomí ho znovu oživí. Cerebrate je již dost silný na to, aby přežil cestu warpem a má za úkol zajistit přepravu Chrysalisu na Char. Zasz zjišťuje zbytky protosské flotily, které se budou snažit překazit útok za každou cenu. Daggoth nabízí své válečníky v případě, že bude nutná pomoc. Chrysallis je v pořádku dopraven na místo. Většina válečníku úderné skupiny kmene Sargas na Tarsonisu padla. Cerebrate zažívá první warp skok. Nadvědomí přesouvá Chrysalis na Char.

Nový Dominion (The New Dominion) – Primární zergský úl – Planeta Char

Psionické vlny vyzařované z Chrysalisu přilákaly na Char nepřátele Roje. Cerebrate má eliminovat nepřátelskou flotilu vedenou Edmundem Dukem, ale stále má dbát svého primárního úkolu- chránit Chrysalis. Po zničení většiny jednotek se Terrané stáhnou. Zasz a Daggoth vzkazují Cerebratovi, aby je nepronásledoval a Daggoth zajistí zničení zbývajících sil. Chrysalis je přesunut na bezpečnější místo.

Agent roje (Agent of the swarm) – Primární zergský úl – Planeta Char

Cerebrate je pověřen zničit všechny terranské síly v dosahu, protože Chrysalis přilákal ještě více nepřátel. Hodina jeho přerodu se však blíží. Raynor je vyslán, aby zničil Zergy a nalezl generála Duka. Z Chrysalisu se vylíhne Kerrigenová. Raynorovo velící centrum je zničeno, ale Kerigenová dává Raynorovi možnost odejít.

Kerriganová, nejnovější a nejsilnější agent Nadvědomí, povstala ze své zárodečné kukly, ale její obávaná síla není ještě plně funkční.

Kerriganová teď musí objasnit úpravy Duchů, které tlumí její sílu. Poté povede oblíbence Nadvědomí k plné nadvládě nad nic netušícími Protossy.

Amerigo (The Amergio) – Primární zergský úl – Planeta Char

Kerigenová infiltruje loď Amerigo, aby zjistila podrobnosti o implantátech. Zasz jí oponuje, že to není příkaz Nadvědomí. Nadvědomí však zasáhne a vysvětlí Zaszovi, že muže činit, jak uzná za vhodné, protože právě její mysl ji činí unikátní. Presto je však tak úzce spjata s Nadvědomím jako každý Cerebrate a nemůže neuposlechnout jeho příkazu. Daggoth dává Kerigenové k dispozici své nejlepší jednotky. Kerigenová úspěšně dosáhla počítače a stáhla potřebná data. Loď Amerigo je zničena speciálním demoličním komandem.

Temný templář (The Dark Templar) – Primární zergský úl – Planeta Char

Kerigenová zjišťuje přítomnost Protossů na Charu a naváže kontakt s Tassadarem. Ten vyjádří politování nad její asimilací. To Kerrigenovou rozzuří a dá zahájit útok. Zasz se snaží Kerrigenovou od útoku odradit, protože na Tassadarovi cítí cosi podivného. Ta však odmítá útok zrušit. Zasz předpovídá, že její tvrdohlavost způsobí záhubu Zergů. Kerrigenová sice protosskou základnu zničí, ale Tassadar se v ní nenachází. Pak ji ale Tassadar vyzve na souboj, jeden na jednu. Kerrigenová vyhraje, ale ukáže se, že to, co zničila, byla halucinace. Kerrigen se ptá Tassadara, kdy se ji postaví. Ten odpovídá, že nemusí, dokud bude jednat tak předpokládatelně. Ona sama je svým největším nepřítelem.

Vytrhnutí (The culling) – Primární zergský úl – Planeta Char – o hodinu později

Ukazuje se, že zatímco Kerrigenová bojovala s Tassadarem, útočné komando Protossů zabilo Zasze. Použili útok dost silný na to, aby zamezil reinkarnaci a mohl zabít dokonce Nadvědomí samotné. Bez svého pána popadl roj Garm amok a ohrožuje Hive cluster. Daggoth se vypořádá s Protossy, zatímco Kerrigenová zničí zbytky roje.

Oko za oko (Eye for an eye) – Primární zergský úl – Planeta Char

Když Zeratul zabil Zasze, jeho mysl a Nadvědomí se na okamžik spojili. Nadvědomí konečně získalo souřadnice Aiuru a brzo zaútočí přímo tam. Předtím se ale musí vypořádat s Protossy na Charu. Cerebrate má za úkol zničit všechny Temné templáře v bázi. Kerrigen nazývá Zeratula zbabělcem a ničí jeho základny.

Tassadar a Temný templář Zeratul přežili surové útoky Kerriganové, ale jejich templářské armády byly zdecimovány. Kerriganová byla zanechána zde, aby našla a zničila zbývající protosské bojovníky.

Mezitím se celé obrovské roje Zergů teleportovaly časoprostorem a započali dlouho očekávanou invazi na nenáviděný domovský svět Protossů Aiur.

Invaze na Aiur (The Invasion of Aiur) – Zergský roj – Vysoká orbita - Protosský domovský svět Aiur

Aby Nadvědomí mohlo zahájit invazi, asimilovat Protossy a dosáhnout dokonalosti, musí nejdříve získat Khaydarin. Vysílá proto Cerebrata, aby jej nalezl a zničil všechny, kdo budou stát v cestě. Jakmile Drone dosáhne krystalu, zahájí těžbu. Po deseti minutách je krystal dopraven zpět.

Plný kruh (Full circle) – Zergský roj – Vysoká orbita - Protosský domovský svět Aiur

Než bude zajištěno vítězství, musí být dobyto jedno poslední místo, mnohem starší než Nadvědomí samo. Je to chrám, postavený Xel’Nagou a značí místo, kde poprvé sestoupili na Aiur. Pouze pokud bude chrám zničen a krystal dán na jeho místo, muže se Nadvědomí na tomto místě zjevit. Po zničení chrámu zahájili Protossové finální ofenzívu, aby ochránili ruiny. Zergové ale přesto úspěšně dosáhli ruin, umístili zde krystal a Nadvědomí se zde usídlilo. Až se mu podaří sjednotit Protossy, obdařené dokonalostí formy, a Zergy, obdařené dokonalostí podstaty, hodina posledního soudu nadejde a všichni padnou za oběť věčnému Roji.Epizoda III - Protosská kampaň : Pád

Zergské Nadvědomí uspělo v invazi na protosský svět Aiur a usadilo se v kůře planety. Právě teď agenti zlého Nadvědomí rozšiřují zkázu a chaos po povrchu Aiuru, udatní protosští obránci se připravují na nadcházející útok.

První úder (First strike) – Pevnost nového protosského exekutora – Dva dni po invazi Zergů

Je jmenován nový exekutor. Judicator Aldaris mu sděluje, že byl Konklávou pověřen aby mu radil. Sděluje mu, že bývalý exekutor, Tassadar, měl za úkol zastavit Zergy v terranském sektoru spálením zamořených terranských světů. Naneštěstí však Tassadar neuposlechl rozkazy a pokusil se zničit Zergy a přitom zachránit Terrany. On zklamal, nový exekutor však zklamat nesmí. Kokláva rozhodla, že nynější hlavní prioritou je posílení obrany. Prvním úkolem exekutora je posílit základnu v provincii Antioch a ujistit se, že nepadne. Praetor Fénix, starý přítel exekutora, se tu s ním setká a pomůže mu v jeho snažení.Exekutorova skupina doráží na základnu v Antiochu právě včas. Základna je bez zdrojů, budovy bez energie a zbývá posledních pár obránců pod velením Fénixe. Základna je stabilizována a společnými silami se nakonec podaří vyhladit všechny Zergy v sektoru.

Do ohně (Into the flames) – Pevnost exekutora – Následující noc

Aldaris chválí exekutora. Jeho vítězství obnovilo Aldarisovu důvěru v templářskou kastu. Přiznává se, že Tassadarova zrada otřásla jeho vírou. Náhle se však ozývá Tassadar. Aldaris chce okamžitě vědět, kde byl, ale Tassadar neztrácí čas. Říká, že Zergové zmizeli poté, co padl terranský hlavní svět Tarsonis. A ačkoliv si Konkláva přála, aby se Tassadar stáhl, rozhodl se zůstat. Zachytil mocné psionické volání z planety Char. A tam se setkal s Temnými templáři. Aldaris ho označuje za kacíře. Tassadar však toto obvinění odmítá. Tvrdí, že se hodně naučil od Prealáta temných templářů Zeratula. Nadvědomí kontroluje své roje skrz Cerebraty. Zničením Cerebratů budou Zergové bezmocní. Fénix s touto taktikou souhlasí a navrhuje exekutorovi, že pokud Zergy zaměstná, dostane se s malou skupinou skrz jejich perimetr a zaútočí na Cerebrata. Aldaris se modlí, aby jejich plán vyšel. Cítí totiž v Tassadarově mysli temnotu a nabádá ho, aby se vrátil na Aiur. Ten však odpovídá, že se vrátí, až nastane čas. Plán skutečně funguje a Fénixově úderné skupině se podaří zabít Cerebrata. Fénix zůstává na místě, aby pozoroval případné zergské nepokoje.

Vyšší zem (Higher ground) – Pevnost exekutora – O dvě hodiny později

Fénix přináší špatné zprávy. Cerebrat byl reinkarnován a znovu připravuje Zergské roje na útok. Aldaris tvrdí, že bylo hloupé věřit Tassadarovi a že by Protosští válečníci neměli útočit na bezbranné Cerebraty, ale zaútočit na celý roj silou a zuřivostí, která je Protossům vlastní. Navrhuje, aby exekutor vedl hlavní útočnou sílu do padlé provincie Scion, zatímco Fénix zůstane s malou skupinou strážit Antioch. Během finální ofenzívy ve Scionu však Fénix hlásí, že Antioch je pod mohutným útokem Zergů. Aldaris mu rozkazuje bránit pozici za každou cenu.

Zergský úl poblíž provincie Scion byl zničen, ale protosské síly zaplatily vysokou cenu za vítězství. Praetor Fenix, hrdina a udatný templář, byl zabit při útoku. Konkláva je přesvědčena, že její osvědčené lsti jí pomohou vyhrát válku nad Zergy, stáhla své stráže a obrátila svou pozornost na osobní záležitosti. Judicator Aldaris byl pověřen nalezením a zatčením svéhlavého Tassadara, jeho přivezením domů a postavením před soud za zradu.

Nyní jen s malou ochranou flotilou, Aldaris a exekutor letí na lávovou planetu Char, doufajíc, že tam někde najdou Tassadara.

Lov na Tassadara (The hunt for Tassadar) – Protosská velitelská loď Gantrithor – Orbita planety Char

Aldaris sděluje exekutorovi, že je mu líto, že byl Fénix zabit, ale říká, že dosáhl nejvyššího stupně Khaly, a že není větší slávy. Konkláva si myslí, že největším nebezpečím nejsou Zergové, ale Tassadar. Jestli by zanesl zkažené myšlenky temných templářů na Aiur, vše by bylo ztraceno. Musí Tassadara najít a postavit ho před soud. Podle Tassadara by měl být Char opuštěný a všichni Zergové by se měli podílet na invazi na Aiur, ale Aldaris zde cítí nebezpečí. Nabádá exekutora k opatrnosti. Exekutor s malou údernou skupinou hledá Tassadara na jedné z platforem, které jsou na orbitě Charu. Nachází ho zde spolu s Raynorem a hrstkou Protossů v obležení Zergů. Aldaris rozkazuje, aby byl vzat do vazby, ale Tassadar žádá exekutora o pomoc. Tvrdí, že vše dělal pro Aiur a že musejí najít Temné templáře. Jedině s jejich pomocí mohou porazit Nadvědomí. Exekutor se rozhodne pomoci Tassadarovi.

Výběr stran (Choosing sides) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Nízká orbita planety Char – O hodinu později

Pomáháním Tassadarovi a Temným templářům se exekutor otevřeně protiví vůli Konklávy. Aldaris mu dává možnost zříci se tohoto šíleného nápadu. Tassadar je však toho názoru, že Judicatoři už by dále neměli ovládat templáře. Aldaris zatracuje Tassadara a všechny kdo ho následují. Tassadar tvrdí, že to je cena za vykoupení jejich rasy. Za těch několik měsíců, které strávil s temnými templáři a bojoval po jejich boku proti Zergům, se od nich mnoho naučil. Energie temných templářů je podobná té, která proudí Nadvědomím a Cerebraty. Aldaris mu vyčítá, že jeho rada zabít Cerebrata byla bezcenná. Tassadar ale vysvětluje, že energie, které Protossové používají nemohou Cerebratům ublížit a pouze síla temných templářů může Zergy skutečně zničit. To je důvod, proč je musí zachránit. Během tuhých bojů na Charu se do křížové palby dostaly i budovy a jednotky Dominionu. Generál Duke dává Tassadarovi ultimátum, aby okamžitě stáhl své lodě, jinak bude nucen zaútočit. Tassadar odpovídá, že pokud mu Dominion bude stát v cestě, spálí jeho patetickou flotilu do posledního muže. Generál Duke nařizuje útok. Letka Wraithů s bitevním křižníkem v čele je snadno zdecimována protosskou obranou. Po proražení zergské defenzívy se Tassadar doprovázen dvěma nejvěrnějšími Zealoty dostává do terranského podzemního komplexu.

Do tmy (Into the darkness) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Nízká orbita planety Char

Tassadar cítí, že Zeratul a ostatní templáři jsou blízko, ale nemůže je kontaktovat. Mohou být ve vážném nebezpečí a tak je nutné jednat rychle, než budou udoláni Zergy. Uvnitř komplexu zamořeného Zergy a infikovanými Terrany nachází Tassadar několik opevněných terranských vojáků, kteří záchranu vítají a slibují mu pomoc v hledání Zeratula. Hluboko v podzemí v jedné z cel pak Tassadar nachází Zeratula s jeho věrnými a prosí ho, aby zapomněl na křivdy, které byly vůči temným templářům po generace páchány a pomohl mu osvobodit Aiur. Zeratul ani jeho přátelé, i když byly vyhnáni, nikdy nepřestali Aiur chránit, a tak souhlasí s návratem.

Domovina (Homeland) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Orbita planety Aiur

Flotila se vrací na Aiur. Zde je vítá Praetor Fénix, který byl oživen a nyní je spojen s mechanickým exoskeletem Dragoona. Tassadar i exekutor tuto radostnou novinu vítají. Fénix má však špatné zprávy. Tassadar, Zeratul a exekutor jsou označeni za zrádce a Konkláva po nich pátrá. Tassadar nemůže uvěřit tomu, že i když musejí čelit téměř úplnému vyhlazení, Konkláva stále lpí na starých tradicích a zákonech. Fénix přísahá, že bude stát po Tassadarově boku, i když tím zatracuje i sám sebe. Tassadar lituje, že při ochraně temných templářů bude stát i proti svým bratrům, ale ani Konkláva jim nesmí stát v cestě vedoucí k osvobození Aiuru. Aldaris je vyzývá, aby se vzdali. Tassadar ho obviňuje, že kvůli němu všichni podlehnou Zergům. Po tuhých bratrovražedných bojích se však Tassadar vzdává, aby zabránil dalšímu krveprolití. Aldaris mu přednáší obvinění, ale Tassadar říká, že svých činů v žádném případě nelituje. Jako templář přísahal chránit Aiur a to také vždy dělal.

Tassadar byl vzat do vazby za své činy proti Konklávě. Fénix, Raynor a Tassadarovi následovníci unikli agentům Konklávy a i Temní templáři vyklouzli ve zmatku pryč.

Tassadarův soud (The trial of Tassadar) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Orbita planety Aiur

Maskovaná flotila exekutora se vrací na Aiur spolu s křižníkem Hyperion. Fénix organizuje skupinu, která by Tassadara osvobodila ze stázové cely dříve, než bude odsouzen a popraven. Temní templáři zmizeli a Fénix začíná přemýšlet o tom, zdal-li se v nich Tassadar nemýlil. Kapitán Raynor se na záchranné operaci bude také podílet. Tassadar ho na Charu zachránil a teď je čas, aby mu to James oplatil. Když se exekutorově armádě podaří zničit vězení, jsou obklíčeni flotilou Konklávy. Náhle se však objevují temní templáři. Zeratul varuje Aldarise, aby odvolal své síly. Aldaris oponuje, že nebude poslouchat odpadlíka. Zeratul prohlásí, že Konkláva je slepá, když nevidí co se zde děje. Svými vnitřními konflikty pomáhají Nadvědomí zvítězit. Aldarisovi nezbývá nic jiného, než je nechat jít.

Stínoví lovci (Shadow hunters) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Nízká orbita planety Aiur

Tassadar je vděčný za své osvobození. Ještě není nic ztraceno. Ještě stále mohou Protossové zvítězit. Je čas, aby se všichni dozvěděli pravdu o nepříteli, kterému čelí. Když Zeratul zabil Cerebrata na Charu, jeho mysl se spojila s Nadvědomím. Nejhorší obavy se vyplnily. Zergové byly také stvořeni starobylou rasou Xel´Naga. Tou samou rasou, která vedla Protossy v dobách, kdy jejich rasa byla ještě mladá. Zergové však přerostli záměr svých tvůrců a nyní se snaží dokončit jejich pokus. Protossové tedy nebojují jen za Aiur, ale za všechen život. Pokud nezastaví Zergy, pohltí vše živé. Musejí toto šílenství ukončit jednou pro vždy. Fénixovy jednotky oslabí obranu Zergů tak, že se Zeratul a jeho bratři budou moci dostat tak blízko k Cerebratům, že je budou moci zabít. Pokud budou Cerebrati mrtví, snad to zaměstná Nadvědomí natolik, že bude možné na něj zaútočit přímo. Silná protosská ofenzíva oslabila Zergy natolik, že se Zeratulovi podařilo zabít oba Cerebraty.

Oko bouře (Eye of the storm) - Protosská velitelská loď Gantrithor – Nízká orbita planety Aiur

Plán funguje perfektně. Zergská obrana je prolomena a Nadvědomí je odkryté. Hodina H udeřila. Ne všichni přežijí tento konflikt. Tassadar, Zeratul a Fénix přísahají, že Aiur nepadne. Raynorova skupina se na útoku bude také podílet. Před začátkem útoku kontaktuje exekutora Aldaris. Konkláva byla svědkem smrti Cerebratů. Omlouvá se, že s nimi jednali jako se zločinci a přitom to byla Konkláva, kdo chyboval. Aldaris přeje všem hodně štěstí. Během tuhých bojů se spojená protossko-terranská armáda pomalu a za těžkých ztrát probojovala až k Nadvědomí. Tassadar, vidíc, že Nadvědomí je oslabené a že druhá taková šance nemusí nastat, neváhá a nasměruje Gantrithor na kolizní kurs přímo na Nadvědomí. Soustředí co nejvíce energie temných templářů skrz trup lodi. Loď je pohlcena výbuchem energie, ale ta pokračuje dál ve stejném směru a naráží do obnaženého Nadvědomí.

Epilog

Jak chaotické, vířivé energie klesly, na bojištích Aiuru zavládlo ticho. Díky Tassadarově šlechetné oběti, je Nadvědomí mrtvé a zergské roje jsou rozdrceny. Ale jak hrdinové zkoumali svou kdysi slavnou domovinu, zjistili, že vítězství je stále všechno kromě jejich životů. Na Aiuru už nezbylo nic než kouřící trosky. Těch pár Protossů, co přežilo poslední bitvu mohlo jen doufat v budoucnost své rasy.

A daleko na odlehlé planetě Char, Kerriganová, samozvaná královna, věděla, že čas jejího vítězství je na dosah ruky.Trosky Aiuru 

Pouze dny uplynuly od chvíle, kdy se protosský hrdina, Tassadar, obětoval aby zničil ohavné zergské Nadvědomí. Po apokalyptickém zničení Nadvědomí byl protosský domovský svět Aiur ponechán zdevastovaný a neplodný. Mnoho bezduchých Zergů, kteří přežili strašné boje začalo nekontrolovatelně běsnit na zčernalých polích Aiuru.

Konkláva, která řídila protosské kmeny po mnoho tisíc let byla zlikvidována spolu se skoro 70% populace Aiuru. Zůstala jen hrstka Protosských hrdinů, aby dohlédli na obléhané přeživší svého světa. Judicator Aldaris, Preator Fenix, temný templář Zeratul a jejich lidský společník James Raynor spolupracujíc, aby sjednotili roztroušené přeživší. Jenže Zergové stále pokračují v genocidě a zabíjejí každého Protossa, kterého potkají.

Ačkoliv se osud proti nim spiknul a skoro vše, na čem jim záleželo bylo ztraceno, oddaní protossští hrdinové nikdy nevzdali naději, že vysvobození přijde.

Epizoda IV - Protosská kampaň : Odpor

Zločiné zergské Nadvědomí bylo zničeno a protosská domovina Aiur nyní leží v doutnajících ruinách. Exekutor se musí pokusit sjednotit protosský lid a ochránit jej před dravými Zergy. Kteří se i nadále potulují po potemnělém Aiuru.

Útěk z Aiuru (Escape from Aiur) – Izolovaná protosská základna na planetě Aiur

Zeratul navrhuje ústup skrz poslední funkční Warp bránu na místo, kam je Zergové nemohou následovat. Aldaris nesouhlasí, chce bránit Aiur. Zeratul však říká, že nebudou dělat stejně chyby, jako Konkláva. Navrhuje, aby se Protossové stáhli na utajovaný domovský svět Temných templářů : Shakuras. Aldaris namítá, že temní templáři nemají důvod proč by je měli přijmout, ale Zeratul mu vysvětluje, že ne všichni jsou tak konzervativní jako Konkláva. Zeratul a jeho skupina tedy probije cestu k bráně. Až bude cesta zajištěná, Fénix a nový Praetor Artanis povedou Protossy na Shakuras. Kapitán Raynor opět nabízí svou pomoc. Zeratulově skupině se podaří probít volný průchod k bráně. Během přenosu přeživších Khalaiů je však prostor brány napaden Zergy. Fénix a Raynor posílají všechny ostatní bránou a sami zůstávají, aby Zergy zdrželi.

Duny Shakurasu (Dunes of Shakuras) – Protosské hlavní tábořiště na planetě Shakuras

Artanis hlásí, že přeživší se úspěšně přesunuli na Shakuras. Ztratili však kontakt s Fénixem a Raynorem na Aiuru. Nyní je však nutné zbudovat dlouhodobější základnu a najít Temné templáře. Průzkumná skupina však hlásí, že narazili na Zergy i zde na Shakurasu. To znamená, že museli získat kontrolu nad branou na Aiuru. Exekutorovi se podaří zbudovat malou základnu, ale ta je napadena Zergy. Náhle se objevují Temní templáři a Zergy zabijí. Zároveň přichází zpráva z Aiuru. Fénix a Raynor jsou stále naživu a pokoušejí se znovu dobýt bránu. Exekutor však musí získat kontrolu nad branou na Shakurasu. Když se to podaří, Raynor je kontaktuje a říká, že zůstane na Aiuru a zničí bránu, aby se skrz ní už nemohli dostat další Zergové. Artanis namítá, že se nebude mít jako dostat pryč. Raynor tvrdí, že to zvládne. Fénix zůstává s ním. Artanis slibuje, že jim pošle veškerou pomoc, kterou budou moci postrádat.

Odkaz Xel´Nagu (Legacy of the Xel´Naga) – Protosská hlavní základna v Novém Antiochu, Shakuras

V Novém Antiochu je vítá Raszagal, matriarcha Temných templářů. Říká, že je jí líto, že Aiur padl, ale je ráda, že je protosský lid znovu jednotný. Temní templáři nikdy nezapomenou na křivdy, které na nich Konkláva spáchala, ale Tassadarův čin dokázal, že jedině spojením světlých a temných sil Protossů je možné Zergy zastavit. Aldaris varuje, že Zergové jsou nebezpeční nepřátelé. Raszagal ho však uklidňuje, že tady na Shakuras je něco, co smete všechny Zergy z povrchu Shakurasu. Kdysi, když Temní templáři putovali z místa na místo, objevili zde starobylý chrám zasvěcený Xel´Nagům. Chrámem proudí mocné kosmické energie. K přístupu k těmto energiím však potřebují nalézt a spojit dva krystaly : Uraj a Khalis. Uraj je plný čisté templářské energie, zatímco Khalis obsahuje energii temných templářů. Nejdříve je však nutné očistit Chrám od Zergů, kteří už se okolo usídlili. Do bojů se úspěšně zapojuje i elitní letectvo temných templářů : Corsairy. Když Protossové zabijí oba Cerebraty, oběvuje se Kerriganová. Tvrdí však, že nepřišla bojovat a chce Protossům sdělit něco důležitého.

Výprava pro Uraj (Quest for Uraj) – Protosská flotila na orbitě planety Braxis

Kerriganová tvrdí, že na Charu vyrůstá nové Nadvědomí. Protossové jí nevěří. Kerriganová však říká, že už není pod vládou Nadvědomí, a že se změnila. Aldaris tomu však odmítá uvěřit. Razsagal ho ale utiší, chce aby mluvila Kerriganová. Ta říká, že se několik Cerebratů a Charu spojilo a vytvořilo tak nové Nadvědomí. Je si jistá, že pokud Nadvědomí dospěje, převezme nad ní opět plnou kontrolu a to nikdo z nich nechce. Priorita Protossů však není zaútočit na Nadvědomí, ale najít krystaly a zachránit Aiur. Kerriganová se nabízí, že jim v hledání pomůže. Raszagal rozhoduje, že uzavřou s Kerriganovou spojenectví, protože nyní mají společné cíle. Budou hledat Uraj na Braxisu. Kerriganová se diví, že Protossové zanechali tak důležitý krystal v rukou Terranů. Zeratul vysvětluje, že Braxis byl kdysi Protosskou kolonií zvanou Khyrador, když válka mezi kmeny vyvrcholila, byla kolonie opuštěna. Tito Terrané sem přišli nedávno. Artanis hlásí, že jejich psionické matrice byla při cestě sem poškozena. Kvůli tomu nebudou schopni na Braxis přenést Hvězdnou bránu a tudíž ani žádné lodě. Nakonec se Kerriganové podaří probít se do základny Dominionu a získat krystal.

Bitva o Braxis (The battle of Braxis) – Protosská flotila, vysoká orbita nad planetou Braxis

Senzory zachytili velkou flotilu terranských lodí, jejíchž konfigurace neodpovídá žádné známé frakci. Přichází zpráva z vlajkové lodi identifikující se jako Aleksander. Ozývá se Admirál Alexei Stukov z UED, které je zde, aby převzalo kontrolu nad Dominionem. Jelikož Protossové narušili terranský prostor a zaútočili na terranské vojáky žádá je, aby deaktivovaly štíty a zbraně, vzdali se a vydali veškerý materiál, který na planetě získali. Artanis se nabízí, že povede průzkumný oddíl, který najde v blokádě slabé místo a prorazí jí, aby mohla flotila exekutora bezpečně odletět. Blokáda UED je rozložena na pěti orbitálních platformách a sestává se z desítek raketových věží, malé posádky a několika lodí. Nebezpečné raketové věže jsou však napájeny z pěti generátorů. Pokud se je podaří zničit, cesta bude volná. Artanisovi se podaří zničit všech pět generátorů a flotila tak může opustit Braxis.

Návrat na Char (Return to Char) – Protosská flotila, vysoká orbita nad planetou Char

Uraj je v bezpečí a UED zanechala pronásledování. Zeratul lokalizoval místo, na kterém se nachází Khalis, ale blízko je nějaká neznámá signatura. To je Nadvědomí. Usadilo se blízko Khalisu. Kerriganová navrhuje udeřit silně a rychle a probít se ke krystalu. Artanis navrhuje alternativu. Pokud by se podařilo mladému Nadvědomí způsobit dostatečné poškození, ztratilo by kontrolu nad svými roji a cesta ke krystalu by byla volná. Kerriganová přebírá kontrolu nad několika Zergy a poskytne tak Protossům krytí. Protossové se probojují ke Khalisu a zmocní se ho. Flotila okamžitě nabere kurs na Shakuras.

Povstalec (The Insurgent) – Pevnost exekutora v Novém Antiochu, Shakuras

Během exekutorovy nepřítomnosti se Aldaris spolu s Khalai vzbouřil proti Temným templářům. Zeratul nevěří, že by je Aldaris takto zradil. Razsagal ho však přesvědčuje, že je to tak a rozkazuje Aldarise zabít. Zeratul v ní cítí něco divného, ale poslechne. Protosské síly jsou rozdělené. Aldaris má kontrolu nad templáři a judicatory. Zeratul prozrazuje, že i temní templáři mohou stvořit archony. Pouze síla Temných archonů se může postavit Aldarisově armádě. Když je Aldarisova armáda poražena, dává mu Zeratul možnost připojit se k nim v boji proti Zergům. Aldaris se však odmítá stát služebníkem Kerriganové jako se stala Razsagal. Artanis ho přesvědčuje, že se Kerriganová změnila, ale zrovna když chce Aldaris vše objasnit, je zabit několika Zergy a Kerriganovou. Zeratul jí vypovídá ze Shakurasu. Kerriganová mu na to odpoví, že jen potřebovala zabít neposlušné Cerebraty a využila k tomu Protossy.

Odpočet (Countdown) – Hlavní protosská základna, Shakuras

Protossové jsou si vědomi, že použitím chrámu na Shakurasu a vyhlazením Zergů sice pomáhají Kerriganové, ale je to jediná možnost jak očistit Shakuras. Zeratul se svěřuje Raszagal, že v ní cítí cosi divného, ale ta ho uklidňuje, že je to jen vliv nešťastných událostí. Zbývá sjednotit oba krystaly uvnitř chrámu. Artanis ponese Uraj, zatímco Zeratul ponese Khalis. Úkolem exekutora je vyčistit jim cestu. Během tuhých bojů se podaří Artanisvo i Zeratulovi dostat se do chrámu. Začínají usměrňovat energie. Exekutor však chrám musí bránit proti stále neúnavným Zergům. Nakonec se plán podaří. Mocné energie Xel´Nagů smetou všechny Zergy z povrchu Shakurasu.Epizoda V – Terranská kampaň : Ocelová pěst

Již od doby, co začal konflikt v Koprulu sektoru, vládnoucí rada UED důkladně monitorovala tamní vrtošivé kolonie Terranů. Vidíc stále se rozšiřující zergské zamoření a manévry Protossů napříč koloniemi, rada definitivně odsouhlasila převzetí kontroly nad válkami zmítaným sektorem.

S vědomím, že nové zergské Nadvědomí se zahnízdilo na planetě Char, pověřila UED svého nejslavnějšího admirála, Gerarda DuGalla, zajmutím tohoto stvoření. Kapitán UED, podřízený admirála DuGalla, má za úkol dobýt Dominion a sesadit diktátora Mengska I.

První úder (First strike) – Vlajková loď UED Aleksander, vysoký orbit nad planetou Braxis, odlehlou državou Dominionu

Vojáci jsou po dlouhé cestě probuzeni z kryospánku na hranicích prostoru Dominionu. Admirál DuGalle má proslov o jejich poslání. Ozývá se Vice admirál Stukov s rozkazy. UED potřebuje data o zbraních a výbavě Dominionu. Kapitán má za úkol zaútočit na hlavní město Boralis a stáhnout zde potřebná data. Výsadek během ofenzívy naráží na malou skupinu konfederačního odboje vedenou poručíkem Samirem Duranem. Ten navrhuje kapitánovi spolupráci výměnou za amnestii. Admirál Stukov se ptá co může nabídnout a Duran tvrdí, že zná terén a může UED ukázat přístupnější cestu do opevněného města. Stukov jeho nabídku přijímá a nařizuje kapitánovi, aby zajistil, že Duranovi vojáci budou plně spolupracovat. Údernému tým se podaří probít se do města a stáhnout potřebné informace.

Dylarijská přístaviště (Dylarian shipyards) - Vlajková loď UED Aleksander držící orbitu nad Dylarijskými přístavišti, odlehlým obchodním střediskem Dominionu

Admirál DuGalle chválí kapitána za úspěch na Braxisu. Vědci rozluštili získaná data. Dalším cílem budou Dylarijská přístaviště. Platformy, které slouží Dominionu jako stanice pro doplňování paliva a opravy. Je zde ukotveno několik bitevních křižníků. Úkolem kapitána bude zajmout co nejvíce těchto lodí. Poručík Duran varuje, že posily Dominionu obvykle dorazí do odlehlých kolonií nejpozději za 16 hodin. Kapitánovi se s několika malými elitními tým podaří převzít kontrolu nad většinou bitevních křižníků. Krátce po akci zachytí senzory blížící se flotilu. Posily Dominionu přilétají. Nová flotila UED se připravuje na boj. Přichází zpráva z vlajkové lodi Norad III. Generál Edmund Duke je vyzývá, aby se bezpodmínečně vzdali. Stukov mu vysvětluje, proč je UED zde. Generál Duke rozkazuje všem jednotkám pálit dle libosti. Následuje největší bitva bitevních křižníků v historii. Střetlo se zde téměř 30 křižníků. Flotila UED je však větší, takže vítězí a většina jejich křižníků bitvu přestála. Dominion už ví o přítomnosti UED, ale je teď značně oslaben. Naopak UED tímto taktickým tahem podstatně zesílila.

Ruiny Tarsonisu (Ruins of Tarsonis) - Vlajková loď UED Aleksander, nízký orbit nad planetou Tarsonis, dřívějším kontrolním centrem Konfederace

Dylarijská přístaviště byla při bitvě zničena. Generál Duke se zbytky svých sil se stáhl z kvadrantu. Vědci objevili na povrchu Tarsonisu nějaký neznámý druh zbraně. Jedná se o PSI disrupter a jeho funkce je nějak spojena se Zergy. Duran vysvětluje, že během zergské invaze Konfederace vyvinula několik mobilních PSI emiterů, které měly ten účinek, že přitahovaly Zergy. Říkalo se, že Konfederace vyvinula zařízení, které je schopné rušit komunikaci mezi Zergy. Arcturus Mengsk ho však nikdy nenašel. Duran navrhuje, aby byl neprodleně zničen, protože pokud by padl do rukou Dominionu, mohlo by to znamenat obrovské problémy. Admirál DuGalle souhlasí, ale admirál Stukov namítá, že je to možná jejich šance, jak zničit Zergy. Duranovi se však podaří podlézáním přesvědčit DuGalla, aby byl disrupter zničen. Senzory zachytili na povrchu několik zergských úlů. Nejdřív bude nutné odstranit z cesty Zergy. Zničením zergských úlů přestávají být Zergové nebezpeční a Duran se dostává k disrupteru. Předtím, než umístí výbušniny je však překvapen několika ghosty, které posílá Admirál Stukov. Duran se má vrátit na loď a nechá disrupter Stukovovi.

Vpád na Korhal (Assault on Korhal)-Vlajková loď UED Aleksander, nízký orbit nad planetou Korhal, trůním světem Dominionu

Je na čase zaútočit přímo na hlavní svět Dominionu. Korhal byl zdevastován atomovým útokem Konfederace a nyní není víc než pouští. Proto se Mengsk nebude zdráhat použít zde atomové zbraně. Senzory zachytily velké množství odpalovacích sil na okraji Augustgradu. Navíc se zde připravuje flotila bitevních křižníků. Zničením fyzikálních laboratoří je možné zamezit Mengskovi, aby křižníky vyzbrojil. Bohužel není čas na obojí. Kapitán se musí rozhodnout. Kapitán se podle situace rozhoduje zlikvidovat jaderná sila. Mengsk je tedy nebude ohrožovat jadernými útoky, dalo mu to však dost času, aby vyzbrojil letku křižníků.

Imperátorův pád – váleční ptáci (Emperor´s fall – birds of war) – Velitelské centrum UED, na okraji Augustgradu, hlavního města Korhalu.

Poslední porada před finální ofenzívou. DuGalle varuje, že Mengsk je zkušený taktik a velitel. Mengsk rozkazuje všem zbylým bitevním křižníkům útok. Kapitánovi se podaří jejich útok odrazit. Už jen posádka Augustgradu stojí mezi UED a Mengskem. Kapitán proráží obranu a ničí Mengskovu základnu. Senzory zachytily vlajkovou loď Dominionu Norad III na nízké orbitě. Mengsk chce vyjednávat s vrchním velitelem UED. Mengsk tvrdí, že když dokázal svrhnout Konfederaci, svrhne i UED. Kapitán se připravuje vzít Mengska do vazby, když se objevuje Hyperion doprovázený malou protosskou flotilou. Mengsk je překvapen, že mu Raynor přišel na pomoc, ale ten odvětí, že je to jen kvůli vyšším cílům. Stále mají nevyřízené účty. Všechny lodě včetně Noradu III pak mizí v Arbitery vytvořených červích dírách. DuGalle nařizuje pronásledování.

Imperátorův útěk (Emperor´s flight) - Vlajková loď UED Aleksander na cestě k planetě Aiur

UED vystopovala Raynora a Mangeska až na planetu Aiur. Zde se opevnili v protosské základně. DuGalle nerozumí, proč by Protossové Mengska zachraňovali. Navíc senzory zaznamenali okolo Protosské základny Zergské roje. Kapitán má zaútočit na terranskou základnu uvnitř protosského ležení. Valkyrie zajistí vzdušný prostor. Kapitán vede útok a probíjí se až do protosské báze. Náhle se však na senzorech objeví obrovské množství Zergů ze směru, který měl hlídat Duran. Ten však svou pozici opustil a hlásí, že na senzorech žádné Zergy nemá a když ho Stukov vyzývá, aby se okamžitě vrátil na pozici, tvrdí, že selhává spojení a přeruší komunikaci. Jedna výsadková loď ve zmatku způsobeném Zergy prolétá warpovou bránou těsně před tím, než je zničena.

Krev vlastence (Patriot´s blood) - Vlajková loď UED Aleksander držící stály orbit nad planetou Braxis

Podle informací Raynor a Mengsk unikli branou. Vice admirál Stukov převzal kontrolu nad částí flotily a vrátil se na Braxis. DuGalle nechápe, proč Stukov opustil bitvu na Aiuru. Duran říká, že jeho loajalita možná nebyla tak velká. To však DuGalle odmítá, se Stukovem byli přátelé už dlouho před tím, než se Duran narodil. Senzory zaznamenali funkční PSI disrupter na Braxisu. Zdá se, že Stukov nezničil disrupter na Tarsonisu, jak zněl rozkaz. DuGallovi nezbývá, než uvěřit, že Stukov zradil. Posílá Durana s malým týmem, aby infiltroval disrupter a zatkl Stukova. Duranův tým se dostane až ke Stukovovi. Ale místo, aby ho Duran zatkl, ho postřelí a zamaskuje se. Umírající Stukov vysvětluje DuGallovi, že zrádce není on, ale Duran. Chtěl zničit disrupter, jedinou šanci na poražení Zergů a na Aiuru zavinil, že byli překvapeni a napadeni Zergy. Pravděpodobně je infikovaný. Potom Stukov umírá. Rozhněvaný DuGalle dává rozkaz najít poručíka Durana, ale ten už není na interních senzorech. Krátce poté je aktivována autodestrukční sekvence disrupteru. Oddíl se bude muset dostat k reaktoru a manuálně ho odstavit, jestli chtějí předejít výbuchu. Mají na to 15 minut. Zachvíli naráží skupina na odpor Zergů. Vypadá to, že celý disrupter je zamořen. Oddílu se podaří probít k ovládání reaktoru a odstaví ho. Admirál DuGalle rozkazuje zapnout disrupter na plno. Nechává zde malou posádku a celá flotila se vydává na Char zajmout Nadvědomí.

Zpoutat bestii (To slay the beast) - Vlajková loď UED Aleksander, nízký orbit nad planetou Char

Signál disrupteru narušil komunikaci Zergů natolik, že bylo možné dostat se na povrch Charu. Nadvědomí je však stále chráněno obrovským rojem. DuGalle si uvědomuje, že Stukov měl skutečně pravdu. Kdyby disrupter zničili, jak navrhoval Duran, nikdy by se tak daleko nedostali. Nyní je na čase zajmout Nadvědomí ve jméno lidstva. Senzory na povrchu zachytili tři silné Cerebraty. Bude velmi těžké probít se až k Nadvědomí. Až bude obrana proražena, speciálně vycvičení medici vystříknou do těla Nadvědomí silné Neurostimulační drogy. DuGalle varuje, že Duran může být někde tam dole. Hned po vylodění se objevuje první problém. Některé vnořené kolonie jsou takřka nezranitelné. Jeden z Cerebratů je stále zásobuje energii. Bude nutné je nějak obejít. Teprve po zničení tohoto Cerebrata je možný pozemní útok. Objevuje se však další obrovská překážka. Na základnu útočí Hyperlisk. I Těžce opevněná základna má problémy s jeho likvidací. Navíc je neustále reinkarnován dalším Cerebratem a posílán znovu do útoku. Kapitán vysílá útočnou skupinu, aby zabila i tohoto Cerebrata. Teprve poté je cesta k Nadvědomí více méně volná. Medikové se dostali k Nadvědomí a vpustili do něj drogy. Poté se objevuje Duran a chce admirálovi někoho představit. Přilétá Kerriganová. Říká, že tito Zergové, Nadvědomí i Duran patří jí. A ona přišla zajistit, aby UED už nikdy nezkřížilo její plány. DuGalle tvrdí, že dokud má PSI disrupter, tak na něj Zergové nemohou. Kerriganová ale říká, že ho nebude mít navždy. Dřív nebo později ho zničí a pak mu ukáže, čeho jsou skutečně Zergové schopní. Potom se DuGallovi vysmívá, že Stukov byl mnohem lepší protivník, a že je ráda, že jí DuGalle ušetřil práci s jeho likvidací. Flotila UED se pokouší Kerriganovou a Durana pronásledovat, ale jsou zadrženi letkou Zergů.

VÍTĚZNÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

UED UNITED EARTH NETWORK 

SPECIÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ - VÁLEČNÉ ZPRÁVY 

ZERGOVÉ ! 

I pouhá zmínka o této strašlivé rase působila hrůzu všem kteří jí slyšeli. Ale nyní všichni můžeme klidně spát, protože naše síly obsadily jejich vlastní svět : Char. 

CHAR PADL POD KONTROLU DIREKTORÁTU 

Již měsíce uplynuly od našeho prvního konfliktu se Zergy a nyní síly Direktorátu převzaly kontrolu nad planetou Char, o které se dlouze debatovalo jako o místě, kde se nalézá Nadvědomí. Nadvědomí samotné, živoucí mozková entita, kontroluje celé myriády zergských sil a podle našich informací plánovalo invazi na samotnou Zemi! Ale naše dobře trénované síly budou více než zdatným soupeřem pro zvířata jako jsou Zergové. Ani jejich nejdivočejší válečnické rody se nemohou rovnat nejskvělejším vojenským technologiím galaxie. Zergské síly byly zcela zdecimovány a jejich ztráty jdou do milionů. 

POHŘEB HRDINY

Ale všechny války mají oběti. Ačkoliv ztráty Direktorátu byly minimální, vice admirál Stukov položil život během rozhodujícího odvážného útoku na Char. Smuteční obřad se konal na palubě vlajkové lodi Direktorátu : Aleksandru. Vice admirál Stukov doopravdy znal význam sebeobětování. 

Alexi Stukov, pyšný otec čtyř dětí, položil život při rozhodujícím útoku na Char. Pod jeho velením byly síly Direktorátu schopné prorazit masivní zergskou defenzívu okolo Charu. Jeho pohřeb nepatřil jen jemu, ale reprezentoval všechny životy ztracené v Galaktické Válce o Nadvládu neboli GVN. 

NADVĚDOMÍ NEUTRALIZOVÁNO!

Avšak jeho oběť nebyla marná. Nadvědomí bylo hlavní kořistí bitvy. Nyní psychici a mocné drogy, drží nestvůru zklidněnou. Nadvědomí podstoupí rozsáhlý výzkum, který zajistí trvalé bezpečí UED a celého lidstva.Epizoda VI : Zergská kampaň – Královna čepelí

Ozbrojené síly UED převzali kontrolu nad planetou Char a zotročili dravé Zergy společně s Nadvědomím. Díky PSI disrupteru, který ruší kontrolu Kerriganové nad zbylými roji, pokračuje UED v neohroženém dobývání celého sektoru.

Kerriganová, hledající jakékoliv spojence, nyní plánuje zničení PSI disrupteru a přerušení kontroly UED nad Nadvědomím.

Zlé rušení (Vile disruption) – Pevnost Kerriganové na planetě Tarsonis

Kerriganová přerušila spojení Cerebrata s Nadvědomím a ostatními Cerebraty. Nemůže dovolit, aby padl do jejich moci. Duran hlásí, že očekávaní návštěvníci dorazili. Je to Raynor a Fénix. Kerriganová jim vysvětluje, že UED převzalo kontrolu nad Nadvědomím na Charu a proto teď potřebuje jejich pomoc. Fénix se ptá, proč by jí měli pomáhat. Kerriganová říká, že jinak UED ovládne celý sektor. Náhle však Duran hlásí, že mají problém. Kerriganová ukončuje spojení s tím, že dokončí rozhovor později. Síla disrupteru dosáhla až na Tarsonis. Zdejší roje se vymkly kontrole a nyní na sebe útočí navzájem. Kerriganová rozkazuje Cerebratovi, aby situaci zklidnil. Cerebrate úspěšně zachrání všechny úly.

Vláda ohně (Reign of fire) – Vysoký orbit nad planetou Braxis

Síla disrupteru je velká. Kerriganovou stojí stále více námahy udržet roje pod kontrolou. Raynor chce vědět, proč chtěla, aby sebou přivezli Mengska. Kerriganová potřebuje jeden PSI emiter, aby mohla získat lepší kontrolu nad Zergy. Navrhuje, že pokud jí Mengsk pomůže zničit disrupter, pomůže mu dobýt zpět Korhal. Mengsk souhlasí s nabídkou. Úkolem Raynorovy skupiny je najít a zničit napájecí generátory disrupteru. To se jim také podaří a Kerriganová může zaútočit. PSI emiter nese jedno SCV. Když je PSI disrupter vypnutý, naláká emiter zmatené Zergy ke Kerriganová, která nad nimi převezme kontrolu. Nakonec armáda Zergů napadne základnu UED a zničí PSI disrupter.

Kartel Kel-Moria (The Kel-Morian Combine) – Velitelský křižník Hyperion při obletu planety Moria

Fénix se bojí, že když má nyní Kerriganová kontrolu nad Zergy, nedodrží svůj slib. Raynor však říká, že jí na zničení UED záleží, otázka je, co se stane, až vyhraje. Mengsk jí nevěří ani slovo, ale dokud mu bude pomáhat znovu dobýt Korhal, bude s ní spolupracovat. Kerriganová však ještě není připravena zaútočit na Korhal. K tomu potřebuje zásoby surovin. Věří, že jí Raynor a Fénix pomohou. Zaútočí na Morii, nejbohatší naleziště zdrojů. Pokud budou schopni prorazit její obranu a natěžit dost zdrojů, může Keriganová podniknout na Korhal útok v mnohem větším měřítku. Kerriganová je spokojená, její konspirační plán vychází. Operaci získání zdrojů povede Fénix. Cerebrat má za úkol infikovat co nejvíce terranských velících center, aby je mohli použít při útoku na Korhal.

Osvobození Korhalu (The liberation of Korhal) – vysoký orbit nad planetou Korhal, hlavním střediskem UED

Díky podařené operaci jsou nyní roje Kerriganové velmi silné. Mengsk chce co nejrychleji zaútočit, aby se UED nestihla připravit. Ale dobytí Korhalu nebude lehké. Je to jedna z nejlépe bráněných planet v sektoru a nejen, že tu jsou standartní síly UED, ale i jejich zergské posily. Zdá se však, že UED není schopné ovládat Zergy naprosto perfektně. Cerebrat poráží přítomné jednotky UED a zotročené Zergy a Kerriganová předává Korhal Mengskovi, jak bylo dohodnuto.

Pravé barvy (True colors) – Předměstí Augustgradu, brzy ráno

Nyní když jsou síly UED na Korhalu rozdrceny, tak už pro Kerriganovou představuje hrozbu jen armáda na Charu. Přišel čas přikročit k druhé části plánu. Spojenci už jsou bezcenní, takže Kerriganová rozkazuje Cerebratovi zaútočit. Má zabít Duka a Fénixe i všechny ostatní. Duran navrhuje, aby zaútočili dokud nepřátelské síly odpočívají. Zergové projdou jejich obranou jako nůž máslem. Moment překvapení však vydrží jen pár minut. Když Cerebrat zničí Dukovu základnu, zaútočí plnou silou i na Norad III. Generál Duke umírá na palubě své lodi. Kerriganová vysvětluje Mengskovi, že ho jen využila, a že toto je její pomsta za to, že jí vydal Zergům na Tarsonisu. Rozhodla se však, že ho nechá živého zde v poušti na Korhalu, aby mohl sledovat její vzestup. Během obrany protosské základny hrdinsky umírá i Fénix. Raynor přísahá, že za to co dnes udělala jí zabije. Kerriganová se vrací na Tarsonis odpočívat.

Zběsilost roje (Fury of the swarm) – Pevnost Kerriganové na planetě Tarsonis, O dva dny později

Senzory zaznamenali hejna Zergů vysoko na orbitě Tarsonisu a některé základny už jsou pod útokem. UED testuje své Nadvědomí. Mnoho úlů je pod těžkým útokem a Cerebratovi se je nepodařilo ubránit. Senzory však zachytili skupinu vědců UED v jejich provizorní základně na Tarsonisu. Kerriganová si myslí, že se UED nedaří kontrolovat Nadvědomí tak jak by chtěli a Tarsonis je moc daleko od Charu. Proto jsou tu ti vědci, aby koordinovali útok. Cerebrat dostává za úkol zaútočit na tuto základnu a zabít všechny vědce. Když je vědecký oddíl zlikvidován a základna zničena, nepřátelští Zergové přestávají být nebezpečím.

Splétání pavučiny (Drawing of the web) – Stálý orbit nad planetou Shakuras

Kerriganová má na Shakurasu ještě nějaké nevyřízené záležitosti s Temnými templáři. Musí unést jejich Matriarchu před tím, než budou moci zaútočit na Nadvědomí na Charu. Duran hlásí, že soustava Pylonů na Shakurasu generuje nějaké zvláštní elektromagnetické pole, které znemožňuje použití letců. Útok se tedy bude muset obejít bez vzdušné podpory. Duran navrhuje, aby Matriarchu unesli nějakou lstí. Základna Telemantros je položená na stolové hoře a je nepřístupná po zemi. Ale je napájená z přilehlých soustav pylonů. Pokud by se je podařilo přetížit. Následná exploze by mohla vyvolat dostatečný zmatek. Cerebrat poskytne Duranovi krytí. Duranovi se podaří infiltrovat všech pět skupin pylonů a přetížit je. Základna Telemantros vybuchuje a v následném zmatku Zergové unášejí Raszagal.

Zavraždit bestii (To slay the beats) – Zamořená platforma na orbitu planety Char, Operační středisko Kerriganové

Kerriganová má v plánu zabít Nadvědomí na Charu i přes tuhý odpor UED, který je čeká. Duran namítá, že pouze síly Temných templářů mohou Nadvědomí ublížit. Kerriganová však čeká na přílet své tajné zbraně. Duran hlásí, že přichází zpráva z neidentifikovaného protosského nosiče. Je to Zeratul a požaduje vysvětlení, proč unesli Raszagal. Kerriganová vysvětluje, že jí nešlo o Matriarchu, ale o Zeratula. Jen temní templáři jsou schopní zabít Nadvědomí. Nyní, když má jako rukojmí Raszagal, ví, že to pro ní udělají. Dává Zeratulovi své slovo, že až bude Nadvědomí mrtvé, může se Razsagal vrátit s nimi. Raszagal kontaktuje Zeratula a přemlouvá ho, že musí Kerriganové pomoci, protože Nadvědomí je skutečným nepřítelem Protossů. Zeratulovi nezbývá než souhlasit. Cerebrat a jeho roje pročístí cestu k Nadvědomí a Temní templáři se pouští do Nadvědomí. To se však uzavře do kokonu. Přilétá Zeratul osobně a definitivně ho zabíjí. Pak žádá, aby jim Kerriganová vydala Matriarchu. Kerriganová se ptá Raszagal jestli chce odejít. Ta však odpovídá, že chce jen sloužit Zergům a Kerriganové. Kerriganová se přiznává, že infikovala Razsagal dlouho předtím, než se k Protossům na Shakurasu přidala. Celou dobu Protossy manipulovala. Zeratul se s tím ale odmítá smířit a teleportuje se pryč i s Matriarchou.

Odplata (The reckoning) – Někde na planetě Char, O šest hodin později

Nyní když je Nadvědomí a jeho Cerebrati mrtvé, všichni zdejší Zergové se dostali pod kontrolu Kerriganové. Zbytky UED prchly z planety. Zeratul a malá skupina Protossů se stále nacházejí na Charu. Raszagal je držená ve stázové cele. Kerriganová se vysmívá Zeratulově úsilí. Raszagal už nemůže být zachráněna. Protossové budou připravení na transdimenzionální přesun během půl hodiny. Kerriganová rozkazuje, aby všechny roje zaútočily na protosskou základnu a zajali Zeratula a Raszagal. Cerebratovi se podaří zničit protosskou bázi. Něž aby Matriarcha znovu nepadla do moci Kerriganové, Zeratul jí radši zabije. Kerriganová tomu nemůže uvěřit. Tohle nečekala. Nabízí Zeratulovi, že může odejít. Vysvětluje mu, že až do konce svého života bude litovat toho co udělal. Nikdy si to neodpustí a to je lepší pomsta, než o jaké se jí kdy zdálo. Zeratul říká, že tohoto rozhodnutí bude jednou litovat.

Temný původ (Dark Origins) – Bonusová mise

Události se pro Protossy nevyvíjejí dobře. Jejich síly byly rozprášeny, Matriarcha je mrtvá a Kerriganová získala úplnou kontrolu nad zergskými roji. Zeratul navrhuje, aby se Exekutor pokusil najít Artanise a jeho síly a vrátil se na Shakuras naplánovat další postup, ale senzory zachytili podivné energetické protosské signatury na nezmapovaném měsíci. Může to být Artanis, nebo nějací přeživší Protossové. Flotila nastavuje kurs k měsíci a Zeratul vede výsadek, který má ty signatury prozkoumat. Senzory však zachytili i menší terranské tábory poblíž signatur. Za chvíli nachází výsadek stázovou celu a v ní Protossa. Cela je ale přetížená a zkolabuje přičemž Protoss uvnitř umírá. Je však divné, že by Terrani dokázali ovládat protosské technologie. Brzy nacházejí další celu, uvnitř které je infikovaný Terran. Uvnitř další cely vysoký templář. Počítač hlásí ukončený scan DNA. Terrané se evidentně snaží dozvědět se o Protossech co nejvíce. Uvnitř další cely je Archon. V další cele je několik Zerglingů a templář. Počítač hlásí, že neuro scan byl úspěšný, spojení DNA bylo úspěšné, experiment 2273 začíná. V poslední, dobře bráněné základně je cela, uvnitř které je hybrid Zerga a Protossa. Najednou se objevuje Duran. Je však slyšet jen jeho hlas. Vysvětluje, že Kerriganová nemá s tímto experimentem nic společného. Říká, že on slouží mnohem větší moci, která dlouhou dobu spala, ale nyní nadešel čas jejího probuzení. Zeratul nemůže pochopit proč to udělal. Duran tvrdí, že existence tohoto hybrida je uzavřením kruhu. Byla předurčena ještě když byly hvězdy mladé. Vysmívá se Zeratulovi, že může zničit všechny hybridy na tomto měsíci. Ale jejich zárodky jsou rozesety na mnoha místech. Zeratul je nikdy nenajde všechny včas. A až procitnou, vesmír se změní… navždy.

Omega (Omega) – Zamořená platforma na orbitu planety Char, Operační středisko Kerriganové

Zvědové zachytili tři flotily blížící se k platformě. Duran znenadání zmizel a většina roje je na povrchu Charu. Cerebrat se bude muset ubránit sám. Ozývá se Mengsk. Kerriganová se ptá, kolik skládek prohledal, aby dal dohromady novou flotilu. Mengsk říká, že udělal pár kompromisů, pár dohod. Kerriganová by byla překvapená, kolik lidí v tomto sektoru jí chce mrtvou. Kerriganová se mu vysmívá, že bude potřebovat více než tři malé flotily, aby jí zabil. Mengsk však o žádných dalších flotilách neví. Kerriganová říká, že jeho plán prohlédla a že ty další flotily už objevila. Náhle se ozývá Artanis. On a jeho bratři přišli pomstít Fénixe, Raszagal a všechny ostatní Protossy. Mengsk vtipkuje o tom, kdo může velet třetí flotile. Poslední flotile velí admirál DuGalle a dává Kerriganové poslední možnost vzdát se. Kerriganová však odvětí, že zmasakruje jejich zbylá vojska a nikdo jí už nezastaví. Cerebrat naprosto převálcuje všechny nepřátelské síly. Protossy i Terrany. DuGalle nabízí svou kapitulaci pokud Kerriganová nechá jít jeho muže. Kerriganová však vyjednávat nechce a nebere zajatce. Nabízí mu, aby všechny jeho lodě nabrali co nejrychleji kurs na Zemi. Dá jim náskok. Bude zajímavé sledovat jak daleko se dostanou, než zemřou.Epilog

Krátce po DuGallově porážce byla zbylá část flotily UED dostižena roji královny Kerriganové a vyhlazena. Žádné z plavidel UED se již nikdy na planetu Zemi nevrátilo.

Se svou zmátořenou a zlomenou armádou se Arcturus Mengsk navrátil zpět na Korhal, aby si ošetřil své rány a naplánoval opětovnou rekonstrukci svého Dominionu…

Artanis se spolu se zbylými přeživšími vrátil na Shakuras, aby mohl znovu obnovit protosskou, kdysi přeslavnou, civilizaci…

Zeratul a James Raynor se po porážce rozdělili a vydali se každý svou cestou. Nikdo už o nich nikdy více neslyšel.

A osamělá královna čepelí, Sarah Kerriganová, plovoucí na temné platformě nad vypálenou planetou Char, jen sedí a rozkazuje svým dravým rojům. Nemohouc setřást pocit, že hned za horizontem se rýsuje strašlivé nebezpečí, Kerriganová jen upřeně hledí do rozlehlého vesmíru, kde vidí pouze ohromnou prázdnotu. Nebo snad odraz falešného vítězství a zkoušek, které ještě přijdou...