náčrtek mapy Galaxie

Doplňující úvaha k mapám

Terranské světy :

V prologu kampaně za zergy v původním Starcraftu se mluví o tom, že Zergové zpustošili devět z třinácti terranských světů. Terrané však zakládali nové kolonie, takže nynější počet kolonií není známý. Zde je přehled všech planet. S výjimkou Země a Gantrisu VI se všechny nalézají v Koprulu sektoru. Tedy relativně blízko sebe. Některé sluneční soustavy mají více obyvatelných planet (Sara, Tyrador). Číslo za názvem planet naznačuje, kolik dalších planet obíhá blíže ke slunci.

Země

domovský svět terranů - jeden měsíc

Gantris VI

původní cíl terranských nosičů Nagglfar, Argo, Sarengo a Reagan, leží asi 2143 LY od Země mezi Zemí a sektorem Koprulu, dá se předpokládat, že nyní se jedná o kolonii UED .

Chau Sara

savana – terranská kolonie, první výskyt Zergů, zničena Protossy.

Známé lokace : Výzkumná stanice Flannum, Los Andares.

Mar Sara

savana - terranská kolonie, zaplavena Zergy a zničena Protossy.

Známé lokace : Základna Backwater, Základna Jacob.

Korhal IV

poušť – bývala prospívající kolonie Konfederace , zničená nukleárními zbraněmi během vzpoury. Později hlavní planeta Dominionu .

Známé lokace :Hlavní město Augustgrad.

Tarsonis

džungle – hlavní svět Konfederace , rychlost rotace : 27 hodin [1], napaden Syny Korhalu a zaplaven Zergy. Tři hlavní orbitální platformy.

Známé lokace :Hlavní město Tarsonis city.

Moria

Savana – hlavním planeta Kel-Morianského kombinátu, těžební ráj, planeta bohatá na zdroje.

Antiga

savana – bývalá hraniční kolonie Konfederace a bývalá základna Synů Korhalu , zaplavena Zergy a zničena Protossy. Minimálně dva měsíce.

Braxis

sníh – jedna z bývalých protosských kolonií, nyní osídlena Terrany. Orbitální platforma. Minimálně jeden obyvatelný měsíc.

Známé lokace :Hlavní město Boralis.

Umoja

Hlavní svět Umojanského protektorátu

Dylar IV

Hlavní báze operací sqadrony Omega , obchodní centrum Dominionu , na orbitě jsou ohromné vesmírné doky pro lodě.

Tyrador VIII

Sesterská planeta Tyradoru IX. Má deset kontinentů [1].

Tyrador IX

Zmíněn v manuálu jako jeden z hlavních světů Konfederace .

Brontes

Jeden ze světů zmíněných v manuálu, infikovaný Zergy

Char

Zmíněn v animaci The ambush jako hraniční svět Dominionu , na jeho orbitě se nacházejí platformy – obsazen Zergy.

Timul IV

Svět, kde byla celá konfederační posádka vyvražděna skupinou Ultralisků [2].

Halcyon

 

Jotun

 

Red Stone

 

Ursa

Nachází se zde výcviková akademie pro Ghosty [1].

Bhekar Ro

[3].

Nemaka

 

Gelgaris

 

[4].

Torus

 

Pridewater

 

Helios

 

Vyctor V

 

Abaddon

 

[5]

Protosské světy :

V manuálu se píše, že Protossové ovládali stovky světů, ale důležitá infrastruktura a zázemí je zřejmě jen na dvou :

Aiur

Džungle – domovský svět Protossů ležící někde na kraji galaxie, jeho pozice byla dlouho neznámá, poté byl napaden a obsazen Zergy, vyrostlo zde Nadvědomí , ale bylo zničeno Tassadarem .

Známé lokace : Provincie Scion a Antioch kde během invaze Zergů padl Fenix .

Shakuras

Přítmí – nový protosský svět, původně obývaný jen temnými templáři, po ztrátě Aiuru se stal útočištěm všech Protossů. Nacházejí se zde Xel´Nagské artefakty a chrám. Jeho pozice byla také neznámá, ale později byl objeven a několikrát napaden Zergy. Protossům se ho však podařilo udržet.

Známé lokace : Provincie Nový Antioch a záklanda Telematros umístěná na stolové hoře. Po zemi nepřístupná, napájená soustavou externích pylonů a chráněná elektromagnetickým polem, který znemožňuje Zergům létat. Zergům se nakonec podařilo přetížit napájecí pylony a základnu zničit..


Zergské světy :

Zergové ovládli mnoho nepřátelských světů, ale důležité jsou také jen dva :

Zerus

Láva – původní domovský svět Zergů, nyní opuštěný

Char

Láva – nový zergský hlavní svět, vyrostlo zde nové Nadvědomí , ale to bylo později zotročeno UED . Později byl Char znovu dobyt Zergy pod vedením Kerriganové .

StarCraft ani BroodWar neobsahuje téměř žádné poziční údaje. Ví se jen, že oblast, ve které se hra odehrává, je na okraji galaxie a je od Země vzdálená cca 60 000 světelných let (zmíněno v manuálu). Terranské světy se rozkládají v sektoru Koprulu. Dá se předpokládat, že hlavní světy (Tarsonis, Korhal, Umoja a Moria) leží nedaleko od sebe. Chau Sara a Mar Sara jsou zřejmě nově založené kolonie na hranicích (ale není to jisté), Antiga je hraniční kolonie (zmíněno v jednom z prebriefingů). Všechny ostatní terranské světy tedy leží roztroušeny uvnitř Koprulu sektoru o jehož velikosti spekuluje následující odstavec.

Rychlost carrierů, které vezly 40 000 lidí ze Země, byla 2143*C (letěly 28 let vzdálenost 60 000 LY). Flotila UED, která se pokusila převzít kontrolu nad sektorem Koprulu, však byla vyslána na základě monitorování bojů Zergů, Terranů a Protossů. Jejich let nemohl trvat déle než několik měsíců. Tzn. Že za tu dobu se technologie pohonu zlepšila 28 – 168 krát. Z toho plyne, že nové lodě jsou schopny urazit během jednoho dne vzdálenost cca 333 LY (za předpokladu, že UED flotila letěla ze Země 6 měsíců). Z toho se dá hrubě odhadnout velikost terranského sektoru. Řekněme tedy, že má kruhový tvar jehož poloměr je cca 2000 – 9000 LY. Osobně bych se přikláněl k hodnotě okolo 3000. Tedy že ze středu sektoru doletí loď k hraničním koloniím za cca 10 dní. Ovšem dá se předpokládat, že lodě UED byly vybaveny lepšími motory, protože před sebou měly plánovanou dlouhou cestu a vývoj na Zemi šel téměř bez pochyby rychleji než vývoj v Korpulu sektoru. Takže lodě Konfederace nebo Synů Korhalu mohou být značně pomalejší. Na druhou stranu však UED nebyla vybavena žádnými výrazně lepšími technologiemi, např. zbraněmi. Takže by se o jejich lepších motorech dalo úspěšně polemizovat. Závěrem je tedy nutné dodat, že terranské lodě by mohly udanou vzdálenost 3000 LY uletět za 10 dní (v nejlepším případě), ale také za měsíc (v reálnějším případě).

náčrtek mapy sektoru Koprulu

Pozice Zeru je známa z manuálu. Nachází se poblíž galaktického středu. Galaktický disk má poloměr cca 49 000 LY. Zergové tedy na své cestě při hledání protosského domovského světa urazili cca 30 000 – 40 000 LY. Není však známo, jak dlouho jim to trvalo.

Char, na kterém se zastavili Zergové při svém hledání protosského domovského světa, leží na okraji terranského sektoru. Zergové se zde usadili, aby mohli nerušeně a nepozorovaně zasít infekci do terranských světů. Dá se předpokládat, že jestliže Zergové nejdříve narazili na Terrany a ne na Protossy, tak Koprulu sektor leží (zhruba) na přímce mezi Zerem, Charem a Aiurem, protože protosský svět nemůže být moc daleko od terranského sektoru.

Aiur, protosský domovský svět, tedy zřejmě leží blíž okraje galaxie než Koprulu sektor. Pozice Shakurasu je zcela neznámá. Může ležet kdekoliv v okruhu zhruba desítky tisíc LY. Je dokonce možné, že leží v galaktickém „halu“, tedy mimo hlavní galaktický disk.

Z těchto poznatků lze hrubě a spekulativně vytvořit přibližná mapa galaxie. Ovšem jedná se z 80% o spekulaci pro rámcové potřeby SCG.