Protosské budovy jsou dokonale adaptované pro polní využití. Budovy jsou stavěny na domovském světě, nebo na jiné základně v zázemí, a na místo určení jsou dopravovány warp bránou . Tu otvírá sonda , která používá speciální warp maják, aby poskytla ukotvený výstupní bod pro warp bránu, která přinese plně funkční budovu. To umožňuje Protossům rychle zřídit základnu. Protosské budovy (a v menší míře i jednotky) berou energii z psionické energetické matrice, která je vyzařována z Aiuru . Zatímco Nexus poskytuje spojení s touto matricí, Pylony jsou třeba k odvádění energie a napájení staveb. Každý Pylon generuje malou auru PSI energie, která poskytuje energii budovám a warp branám. Když protosská budova ztratí spojení s psionickou matricí, odstaví se, dokud není znovu připojena. Také nové jednotky se bránou nemohou přesunout, pokud není dost PSI energie pro jejich zásobování. Jediné budovy schopné stát mimo dosah Pylonu jsou Nexus , Assimilator a Pylon . Protosské budovy jsou velmi dobře pancéřované pokročilými materiály a chráněny silným štítem . Odpojení od psi matrice nemá na štít vliv. Budovy si zachovávají svou funkčnost i pokud jsou pod palbou, nebo silně poskozeny. Pokročilé technologie a bezpečnostní systémy zabraňují kolapsu i velmi vážně poškozené budovy. Na druhou stranu jsou budovy vybaveny tak pokročilou a jemnou technologií, že to téměř vylučuje jejich opravy za polních podmínek.

Nexus Pylon Assimilator Gateway Forge
Nexus Pylon Assimilator Gateway Forge
Cyrebretics core Shield battery Robotics facility Stargate Citadel of Adun
Cyrebretics core Shield battery Robotics facility Stargate Citadel of Adun
Robotics support bay Fleet beacon Templar archives Observatory Arbiter tribunal
Robotics support bay Fleet beacon Templar archives Observatory Arbiter tribunal
Photon cannon Heavy cannon Phase cannon
Photon cannon Heavy cannon Phase cannon
Stasis cell Warp gate Temple
Stasis cell Warp gate Temple