Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Assimilator

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty

Tato stavba, stejnì jako terranská Refinery èi zergský Extractor slou¾í k tì¾bì plynu z gejzíru, na nìm¾ je postavena a k jeho ukládání do kontejneru, aby mohl být pozdìji pou¾it jako chladiè a katalyzátor.