Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Forge

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Výrobna zbraní
  • Výrobna pancíøù
  • Vylepšení štítù

Hlavním úèelem této stavby, její¾ posádku tvoøí z nejvìtší èásti Khalaiové , je výzkum a praktická aplikace nových technologií zahrnujících zlepšení štítù, pancíøe i zbraní pozemních jednotek. Tato stavba rovnì¾ produkuje antihmotu pro Dragoony a Photon Canony . Kovárna také poskytuje lepší spojení s jednotkami a dodává jim více energie. To se projevuje zesílenými útoky nebo posílením štítù. Vyrábí se zde také pøídavné pancíøe pro pozemní jednotky, které zlepší jejich odolnost.