Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Observatory - Observatoø

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Výrobna gravitických urychlovaèù
  • Výrobna dálkových senzorù

Observatoø je hlavním centrem zpracování dat pøicházejících z Observerù a rovnì¾ centrem výzkumu vylepšení týkajících se Observerù. Právì tato budova umo¾òuje konstrukci a správnou funkci prùzkumných robotù. Také zde dochází k výrobì gravitických urychlovaèù a dálkových sensorù.