Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Pylon

K vidìní : Ve høe

Výbava a schopnosti:
  • Te¾ký pancíøTe¾ké pancéøování budov
  • Plazmové štítyPlazmové štíty

Pylon je obrovský plovoucí, preciznì ruènì vyøezaný, kus Khaydarinu obklopený malým prstencem zaøízení pro energetickou regulaci, který poskytuje energii pro transport a funkci budov i jednotek.