Portrét jednotky Jednotka na herní liště

Stasis cell - Stázová cela

K vidění : Ve hře

Výbava a schopnosti:
  • Težký pancířTežké pancéřování budov
  • Stázové pole

Stázová cela se používá pro vězně, kteří z nějakého důvodu musí být mimo dosah jakékoliv interakce jakou je např. telepatická komunikace. Vězení generuje stázové pole na podobném principu jako Arbiter s tím rozdílem, že toto pole je dlouhodobé. Vězeň je uzavřen v centrálním válci, který levituje nad podstavcem. Stázové pole je napájeno pomocí dvou generátorů, a tak je cela nezávislá na dodávce energie z pylonů . Vzhledem k tomu, že je k udržení pole třeba velkého množství energie, není vězení chráněno štítem, ale pouze silně pancéřováno. K osvobození vězně je třeba zničit oba generátory. Útok na samotný válec je zbytečný, protože je imunní vůči jakýmkoliv zásahům.