Stáří postav je platné vzhledem k začátku epizody I

Preserver Zamara

Věk : neznámý

Ochránce protosských vědomostí

Zamara je jeden z mála Preserverů . Aby zachránila uchovávané vzpomínky, přenesla je před smrtí spolu se svou myslí do mozku Jakea Ramseyho a zoufale se snaží, aby tyto vědomosti a vzpomínky mohla předat dále. [3]

Exekutorka Selendis

Věk : neznámý

Velitel protosských sil

Selendis byla Artanisovým učedníkem. V nové hierarchii byla zvolena Exekutorkou : vrchním velitelem spojených protosských sil. Během jejího velení bylo vyvinuto mnoho nových zbraní a robotických strojů, aby mohlo být co nejvíce protosských životů zachováno. Netrpělivě čeká na příležitost střetnout se se Zergy a osvobodit Aiur. Selendis představuje to nejlepší z protosské rasy - naprosto věrná ideálům a zcela oddaná do takové míry, jaké člověk nemůže porozumět. [1]

Bezejmenný Exekutor

Věk : neznámý

Velitel protosských sil

Bezejmenný Exekutor, hráč v epizodě III a IV, se stal novým velitelem protosských sil po Tassadarovi . Vedl útok proti Zergům na Aiuru po jeho obsazení. Poté se na Aldarisův příkaz vydal zajmout Tassadara. Ten ho však přesvědčil, že jediná možnost, jak zničit Nadvědomí je spojit se s temnými templáři. Exekutor mu i přes námitky Aldarise pomohl najít Zeratula a spolu s ním a Tassadarem se vrátil na Aiur. Zde však musel bojovat proti svým bratrům, kteří se pod vedením Konklávy odmítli smířit s návratem temných templářů na Aiur. Nakonec se Exekutorovi podařilo přesvědčit i Aldarise, když Zeratul zabil dva Cerebraty a nakonec vedl i konečný útok na Nadvědomí. Po zničení Nadvědomí se s ostatními uchýlil na Shakuras , na který však také zaútočili Zergové. Exekutor vedl několik obraných a útočných operací a výpravu za nalezením dvou krystalů, které by Shakuras pomohly očistit od Zergů. Na krátký čas se také spojil s Kerriganovou , která však Protossy nakonec zradila a zavraždila Aldarise. Exekutorovi se nakonec podařilo zničit všechny Zergy na Shakurasu pomocí krystalů a starobylého Xel´Nagského chrámu.

Judicator Aldaris

Věk : zabit ve věku 740 let

Poradce expedičních sil

Judicator Aldaris byl členem Konklávy, protosské vlády a pevně věřil v protosskou vizi nového začátku. Nejvíce si cennil společných úspěchů a neosobní cti. Aldaris byl pověřen dohledem na Tassadarovo velení expedičním silám a neváhal kárat mladšího Protossa za jeho chyby. Aldaris neváhal označit ty, kteří odmítají protosské dogma, jako kacíře a zrádce. Nakonec však prohlédl a uznal své chyby. Připojil se k exekutorovi když se přesunul na Shakuras a zde jako jediný prohlédl úmysly infikované Raszagal . Nikdo ho však neposlechl a během střetu mezi uprchlíky z Aiuru a temnými templáři byl zabit Kerriganovou .

Tassadar

Věk : zemřel hrdinskou smrtí ve věku 356 let

Vysoký templář, bývalý Exekutor expedice Koprulu

Tassadar je příkladem rostoucích rozporů v protosské společnosti. Narozen do nové generace, která hleděla do dynamické budoucnosti, Tassadar byl frustrován konzervativními názory starších. Tassadar cítil, že neohebná povaha protossů a jejich neschopnost přehodnotit starobylé tradice, bude zhoubou jejich rasy. Uchvácen silou a mystikou odpadlé kasty temných templářů, Tassadar věřil, že najde nějaký most nad propastí mezi svými vládci a vyhnanci. To se mu také podařilo. Odmítl zničit terranské kolonie plné bezbranných civilistů jen kvůli zergskému zamoření. Byl odvolán ze své funkce a byl dlouho považován za kacíře a zrádce. Vydal se hledat temné templáře. Setkal se s Jamesem Raynorem a oba navázali historicky první mezirasové přátelství. Našel temné templáře a dovedl je na Aiur , kde mu pomohli zničit Nadvědomí . Tassadar se zúčastnil konečné bitvy o Aiur, ve které také položil život, když se na palubě mateřské lodi Gantrithor obětoval, aby definitivně zničil Nadvědomí. Oficiálního uznání se mu dostalo až těsně před finálním útokem. Nyní je jméno Tassadar navždy zapsáno v protosské historii vedle jmen jako Khas nebo Adun .

Praetor Fénix

Věk : zabit ve věku 397, zabit ve věku 397

Bývalý Praetor protosských obranných sil

Fénix postupoval templářskými hodnostmi spolu se svým přítelem Tassadarem . Byl jak vynalézavý, tak silný a bojoval proti nepřátelům Protossů v nesčetných bitvách. Schopný silné empatie a strašlivé zuřivosti, Fénix býval jedním z Tassadarových nejvěrnějších přívrženců. Fénix byl nedůvěřivý k Aldarisovi a Judicatorské kastě, a tak v bitvě spoléhá pouze na čest svých spolubojovníků a na své vlastní schopnosti. Pomáhal Exekutorovi v bitvách na Aiuru a byl zabit při obraně provincie Antioch, když zde byl ponechán pouze s malou jednotkou. Byl však oživen a transplantován do skeletu Dragoona a dále bojoval proti Zergům. Po zničení Nadvědomí a úniku Protossů na Shakuras zůstává Fénix s Raynorem na Aiuru a ničí warp bránu, aby nepadla do rukou Zergů. Poté se Fénix s Raynorem na čas spojili s Kerriganovou , aby jí pomohli zničit UED a Nadvědomí. Po osvobození Korhalu je však Kerriganová zrazuje a útočí na nepřipravené terranské a protosské síly. Praetor Fénix definitivně umírá při obraně základny.

Prelate Zeratul

Věk : 634

Praetor temných templářů

Jako jeho bratři, Zeratul byl kdysi vypovězen z domovského světa kvůli odmítnutí podrobit se „společné slávě“ Khaly. Proto Zeratul chová hlubokou nenávist vůči Konklávě a kastě Judicatorů, kteří byli zodpovědní za jeho nespravedlivé vyhnání. Zeratul je hrdý a vznešený, ale je poznamenán temnou a tragickou aurou. Ačkoliv je uzavřený a vypočítavý, Zeratul je nanejvýš čestný a klidně by riskoval vše, aby mohl chránit svůj dlouho ztracený domovský svět Aiur. Zeratul výrazně přispěl k zničení Nadvědomí na Aiuru , podílel se na vyhnání Zergů ze Shakurasu a zničil Nadvědomí na Charu .

Praetor Artanis

Věk : 262

Vysoký templář, Praetor protosských obranných sil

Artanis je nejmladším Protossem, který dosáhl hodnosti Praetora. Přes jeho mládí a nedostatek zkušeností je odvážný a dynamický velitel. Ačkoliv byl Artanis příznivcem Konklávy, má hluboký respekt k Tassadarovi . Artanis bojoval v bitvách na Shakurasu , vedl skupinu, která prorazila blokádu UED okolo Braxisu a spolu se Zeratulem měl hlavní podíl na vyčištění Shakurasu. Po neúspěšném útoku na Char proti Kerriganové se stáhl se zbytky protosské armády zpět na Shakuras.

Matriarch Raszagal

Věk : zabita ve věku 1045 let

Matriarcha temných templářů na Shakurasu

Jako jedna z nejstarších Protossů (pamatuje vyhnání Temných templářů z Aiuru) [4], Raszagal vládla kmenům temných templářů skoro 500 let. Obdařena hrozivými psionickými silami, byla považována za jednu z nejsilnějších myslí v galaxii. Nyní po staletích, kdy nezištně vedla své kmeny, začala nad svými schopnostmi ztrácet kontrolu. Ačkoliv Raszagal držela své kmeny odloučené na Shakurasu, vždy se tajně snažila pomáhat Aiuru . Přes její antipatie ke Konklávě Raszagal věřila, že celá Protosská rasa bude jednou opět sjednocena. Raszagal byla infikována Kerriganovou a sehrála důležitou roli v jejích zkažených plánech. Nakonec jí Zeratul raději zabil, než aby byla pod vlivem Kerriganové.

Ulrezaj

Věk : neznámý

Vůdce odpadlé supiny temných templářů

Temný templář, který odmítl myšlenku opětovného spojení Protossů a vedl odboj proti novému řádu. Byl zajat Exekutorem na Aiuru a na Shakurasu souzen za vraždy a zradu, ale byl osvobozen Alanem Schezarem . Ukradl jeden ze svatých Khaydarinových krystalů a podařilo se mu ho zreplikovat a pomocí nich ovládat Zergské rody. Se Schezarovou pomocí umístil na orbitu Shakurasu EMP zařízení a pokusil se vyhnat Aiurské Protossy. To mu však Exekutor překazil. Ulrezaj se spolu se svými šesti spolubojovníky přeměnil v temného archona a uprchl [2]. Ukryl se v podzemí Aiuru, kde si opět získal skupinu následovníků. Ulrezaj se snaží eliminovat všechny Preservery . Jakeovi /Zamaře se podařilo na poslední chvíli uniknout skrz Warp bránu. Ve formě archona je Ulrezaj neuvěřitelně mocný, zvládal zcela sám bojovat proti zegrským, terranským i protosským jednotkám.[4]

Adun

Věk : mrtev

Vůdce protosských templářů

Adun měl kdysi za úkol zničit temné templáře. Nedokázal však zabít své bratry, místo toho jim idealistický Adun pomohl skrýt se před Konklávou a tím se vzepřel vůli Judicatorů. O jeho dalšícho osudech není moc známo, ale jedná se o jednu z nejdůležitějších postav protosské historie. Některé zdroje uvádějí, že zemřel jako hrdina, v boji za svůj lid. Jiné zdroje tvrdí, že se stal tragickou obětí strachu a předsudků, které vznikly mezi Temnými templáři a ostatními Protossy. Další zdroje zase uvádějí, že shořel, když zkoušel pojmout psionické síly mnohem mocnější, než jeho tělo mohlo zvládnout. Víme ale, že po jeho smrti vzniklo proroctví, že jednoho dne se k protosskému lidu vrátí [1].

Khas (Savassan)

Věk : mrtev

 

Jeho skutečné jméno se nezachovalo (ačkoliv Preserveři ho znají).[4] Nakonec byl pojmenován Khas, neboli „Ten, který přinesl řád“. Khas na základě studia zakázaných učení Xel’Nagy objevil starobylé monolitické artefakty známé jako Khaydarinové krystaly . Nasměroval energie krystalu skrz sebe, čímž se propojil s původní psychickou spojitostí jeho rasy. Shromáždil mnoho mladých Protossů a naučil novou generaci válečníku, jak používat jejich latentní psychické pouto. Khas vyvinul radikální systém psychického vývoje, který měl zdisciplinovat novou generaci a zabránit ji opakovat chyby předků. Jeho teorie, známá jako Khala čili „Cesta vzestupu“, žádala všechny Protossy, aby zapomněli na osobní rozmary a bojovali za sjednocení své, kdysi mocné, společenské rasy. Khasovou největší nadějí bylo, že Khala dá Protossům nový smysl existence a novou vitalitu k jeho naplnění. Khas zasvětil život učením ostatní Protossů jak dosáhnout psionického spojení. Díky jeho úsilí se stále více a více Protossů obracelo ke Khale až nakonec nechali Věk svárů zcela za sebou. Dožil se vysokého věku a zemřel přirozenou smrtí. Jeho duše se stala součástím společného protosského vědomí, které pomohl vytvořit [1].

Praetor Taldarin

Věk : neznámý

Templář

Taldarin bojoval po boku Aduna . Poté co byl zraněn v bitvě, byl uložen do stáze na dlouhou dobu. Byl prvním Protossem, jehož tělo by umístěno do exosleketu Dragoona , když byl vytvořen.

Mojo

Věk : neznámý

Praetor protosských sil na Aiuru

Mojo vedl boj proti Allanu Schezarovi . Další detaily o jeho životě jsou neznámé.

Danimoth

Věk : neznámý

Arbiter

Danimoth doprovázel Praetora Moja na jeho misích. Také o jeho osudech není moc známo.

Eredas

Věk : neznámý