Ačkoliv Khala vyzývala Protossy k tomu, aby zavrhli svou starobylou kmenovou společnost a přijali nové kasty Judicatorů, Templářů a Khalaiů, mnozí stále lpí na pomíjivých zvycích a lesku starých způsobů. Některé kmeny zůstaly nedotčené, jen aby připomínaly Protossům jejich hloupost v minulosti. S vzestupem Judicatorů jako vládnoucí kasty nade všemi Protossy, už staré dilema kmenového separatismu společnost neohrožuje. Nejviditelnější rozdílnost kmenů je to, že každý kmen má vlastní unikátní kůži. Její odstíny se pohybují od skvrnité šedi k temné modři.

Kmen Ara

Kasta : Judicator

Postavení : Conclave Praetor Guard

Kmenová barva : červená

Ara je relativně mladý kmen, na protosské poměry. Jeho členové byli první, kdo začali uskutečňovat Khasovu vidinu sjednocené společnosti po Věku svárů. Mladický entuziasmus kmene Ara pomohl prosazovat nařízení Khaly a pomohl rozděleným kmenům k trvalému míru. Ara si drží moc uvnitř Judicatorské kasty, a tak kontroluje kdo předsedá vládnoucí Konklávě. Ve světle nedávných událostí, Ara je toho názoru, že Zergům má být věnována veškerá pozornost a lidstvo má být ponecháno svému osudu.

Kmen Akilae

Kasta : Templar

Postavení : High Templar Command

Kmenová barva : zelená

Akilae reprezentuje nejsilnější vojenskou sílu v protosské společnosti. Akilae vládl několik století ostatním kmenům ve Věku svárů , ale kmen si rychle uvědomil, že Khasova vize jednotné společnosti ohlásila nový věk jejich rasy. Pověření ochranou domovského světa Aiuru , Akilae statečně nesl svůj závazek po mnoho generací. Veden mocným Vysokým templářem , kmen Akilae velel ve válce síle všech protosských templářů. Ačkoliv byl kmen vždy extrémně loajální, Akilae se nedávno neshodli se svými Judicatory, když tvrdili, že by lidská rasa měla být ochráněna od zergské hrozby a ne zničena.

Kmen Shelak

Kasta : Judicator

Postavení : Knihovníci, Držitelé Khaydarinových krystalů

Kmenová barva : bílá

Shelak byl kmen, který byl nejblíže ke starobylé rase Xel´Naga. Proto byly Judicatory určeni aby studovali a chránili mocné Khaydarinové krystaly, které dávají energii zázračným protosským technologiím . Shelak zaujatý odkazem Xel´Nagy studoval jejich starobylé texty. Ačkoliv Judicatoři zakázali všechna Xel´Nagská učení, kmen Shelak má stále přístup do jejich archivů. Judicatoři věří, že Shelak rozluští záhady Xel´Nagů, a rozšíří tak své vědomosti prostřednictvím Khaly.

Kmen Sargas

Kasta : Templar

Postavení : Enforcers/ Assassins

Kmenová barva : modrá

Zřejmě nejznámější z kmenů, Sargas nikdy neoplýval velkou věrnosti k Judicatorské Konklávě. Jako kmen Venatir před nimi, Sargas se pokoušel potlačit unvitř svého kmenu efekty Khaly. Posedlí tím, aby si udrželi "svobodnou mysl" a kmenovou identitu, Sargas nabízel svou pomoc jen, když to posloužilo jeho cílům. Konkláva zjistila, že kmen Sargas je extrémní odborník na zabíjení. Tak se jeho členové stali oficiálními protosskými zabijáky, hbitě likvidující odpadlíky nebo nepřátele se starobylou elegancí své lovecké rasy. Bylo zjištěno, že z kmene Sargas pochází více Temných templářů, než z jakéhokoliv jiného kmene.

Kmen Auriga

Kasta : Templar

Postavení : Ochránci flotily

Kmenová barva : oranžová

Pověřena údržbou a ovládáním impozantních Nosičů a Arbiterů , kteří chrání přístupové cesty k Aiuru , Auriga nikdy nezaváhala ve své službě Konklávě. Před deseti tisíci lety byly prvními, kdo stavěl námořní lodě, které se pak odvážně plavily po rozbouřených mořích Aiuru. Uchvácena nadšením při řízení plavidel do neznáma, Auriga stála vždy připravena bojovat s jakoukoliv hrozbou, která může ohrozit protosský domovský svět.

Kmen Furinax

Kasta : Khalai

Postavení : Výrobci zbraní a technologií

Kmenová barva : fialová

Třebaže kmen Furinax nemá rád žádnou válku, vždy se s nim dá počítat při obraně jejich domovského světa s divokostí a se ctí. Po generace sloužil kmen Furinax své rase jako výrobce zbraní a stavitel. Posedlý slučováním svatých energií Khaydarinových krystalů a moderních technologií, libuje si kmen v pokrokových řemeslech. Největší pýchou kmene Furinax jsou revoluční bojové obleky pro Zealoty a mocné Dragoonské exoskelety.

Kmen Velari

Kasta : neznámá

Postavení : neznámé

Kmenová barva : žlutá

(symbol je neoficiální)

 


Kmen Venatir

Kasta : neznámá

Postavení : neznámé

Kmenová barva : hnědá

(symbol je neoficiální)

 Reference:
  • SC manuál