Portrét jednotky Jednotka na herní liště

Arbiter – Judicator sanctum

We feel your presence

K vidění : Ve hře a např. v animaci Return to Aiur

Důležité údaje:
 • Váha cca 800 tun
 • Rychlost pohybu v atmosféře 2400 kmph (může se vznášet)
Výbava a schopnosti:
 • Težký pancířTežké pancéřování
 • Plazmové štítyPlazmové štíty
 • Fázový disruptor
 • Recall
 • Stázové pole
 • Khaydarinové jádro
 • Permanentní maskovací pole
 • 2x Gravitický motor, stabilizační motory
 • Warp engine, Warp rift generator

Jediná protosská válečná loď, která není řízena templářem. Vybaveni několika speciálními schopnostmi, doprovázejí tyto lodě protosské flotily do boje. Arbiter je vyzbrojen fázovým disruptorem , podobným jako mají Dragooni , ale jeho hlavní síla leží v jeho schopnostech. Judicator, který Arbitera řídí používá loď jako ohnisko pro projekci deformace reality, která způsobuje, že všechny jednotky do vzdálenosti několika set metrů jsou pro ostatní neviditelné. Ale protože arbiter musí být ukotvený v prostoru aby mohl bezpečně generovat tak velké pole, zůstává sám vůči deformaci imunní a tudíž viditelný. Neviditelnost je permanentní a nevyžaduje žádnou dodatečnou energii. Jednotky v neviditelném poli mohou odhalit pouze detektory.

Další schopností Arbitera je "povolání". Raketoplány vždy zajišťovaly dopravu jednotek, ale schopnost přivolat jednotky přímo do bitevní zóny je strategicky velmi významná. Povolání způsobí trhlinu ve struktuře časo-prostoru a všechny jednotky, které vstoupí do otáčejícího se víru jsou okamžitě přeneseny na pozici Arbitera, který povolání inicioval. Na podobném principu funguje povolávání protosských staveb. Energie nutná k povolání limituje jeho využití zhruba na jeden hvězdný systém.

Poslední schopností Arbitera je stázové pole. Arbiter může generovat nespojité kapsy času. Cokoliv chyceného v těchto absolutních kapsách je mimo dosah jakékoliv interakce. Jednotky chycené ve stázové poli jsou po určitou dobu kompletně imunní vůči všem útokům a efektům. Arbiterova zásoba energie je čerpána z reaktoru umístěného uprostřed lodi.Ten může být posílen Khaydarinovými krystaly . Arbiter je schopný nadsvětelného letu pomocí warpu a je schopen vytvořit warp rift .