Portrét jednotky Jednotka na herní liště

Archon – Těžký útočný válečník

Destroy

K vidění : Ve hře

Důležité údaje:
  • Váha - zanedbatelná
  • Rychlost pohybu 25 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehké brněníLehké brnění
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Psionická šoková vlnaPsionická šoková vlna

Tato mocná psionická bytost vznikne spojením dvou nebo více vysokých templářů , kteří se v rozhodli podniknout poslední krok na své cestě válečníka. Čím více templářů se na rituálu podílí, tím silnější Archon je. Archon je vysoký asi 3-4 metry a vzhledem připomíná modrý, vířící nebo hořící, kulovitý oblak, ve kterém se rýsují nejasné obrysy vznášející se postavy. Pokud archon nebojuje, plamen zeslabuje a vypadá spíše jako hořící postava, ale při boji se rozhoří do plné intenzity. Archon je zhmotněná psionická síla a zuřivost. Má velmi silný štít, který ho chrání před útoky, protože samotná fyzická podstata Archona je velmi slabá a snadno se rozplyne. Navíc štít při zásahu interaguje určitým výbojem, který útočníka může odhodit zpět, nebo ho i zranit. Archon má v fyzickém světe velmi omezenou dobu života - nejvýše několik týdnů. Psychicky jsou nestálí a nic mimo boj nedokáže udržet jejich pozornost. Pokud nebojuje, chybí mu smysl života, strádá a jeho síla rychle ubývá až se nakonec rozhodne odejít z tohoto světa. Pohybuje se poměrně rychle a vznáší se několik centimetrů nad zemí. Útočí psionickou šokovou vlnou, mocným energetický výbojem, který může zasáhnout několik nepřátel najednou a to až na vzdálenost 30m. Pro převážnou většinu z nich znamená zásah jistou smrt. Při smrti v boji může šoková vlna uvolněná z nahromaděné energie zdevastovat desítky metrů v okolí. Archon je neuvěřitelně mocná jednotka a pokud se objeví v boji, jakákoliv pěchota zergská i terranská nemá nejmenší šanci, pokud archona nepřečíslí v desítkových počtech. A i tehdy archon způsobí masakr. Jediná možnost, jak archona rozumně zlikvidovat je z dostatečné vzdálenosti resp. ze vzduchu.  Moc archona je vykoupena obětí templářů, jejichž výcvik trval staletí, proto je rituál vykonáván jen v nejvyšší nouzi. Jména templářů jsou pak zaznamenána v templárských archivech.

Galerie: Umělecké ztvárnění podoby jednotky