Portrét jednotky Jednotka na herní liště

High templar – Psionický válečník

It shall be done

K vidění : Ve hře

Důležité údaje:
 • Váha cca 125kg
 • Rychlost pohybu 40 kmph
Výbava a schopnosti:
 • Lehký protosský pancířLehké brnění
 • Plazmové štítyPlazmové štíty
 • Psionický výboj
 • Psionická bouře
 • Halucinace
 • Vytvoření Archona
 • Khaydarin amulet

Vysocí templáři jsou zkušení, veteránští válečníci protosských bitev. Respektováni a ctěni pro jejich statečnost a schopnosti. Nosí speciální templářský oblek , který není tak dobře pancéřován jako zealotský , ale usměrňuje jejich rozvinuté psionické schopnosti správným směrem. Mozek Vysokých templářů vysílá tak silnou PSI energii, že deformuje prostor, a tak se za templářem tvoří typická modrá stopa jeho těla (tento obraz vykonává stejné pohyby, jako vzor, ale opožděně. Ovládají umění levitace, takže se pohybují několik centimetrů nad zemí. Vysocí templáři nemají žádnou zbraň, ale můžou způsobit značné škody svými schopnostmi.

Jednou z nich je psionická bouře. Templář může svou myslí vyvolat silné výboje energie atmosférického měřítka. Tato bouře může poškodit veškeré jednotky, vozidla, lodě i budovy. Její efekt je však krátkodobý a navíc poškozuje vše v zasažené oblasti, tedy i případné spojenecké jednotky. Velmi účinná je tato schopnost proti houfům Zergů, nebo proti nepřátelským lodím, které se většinou, zasaženy mnoha energetickými výboji, zřítí nebo explodují. Ačkoliv by se to tak mohlo zdát, bouře není závislá na atmosféře, protože vychází z psionické energie, a tak je použitelná i ve vesmíru.

Další schopností je halucinace. Templář může vytvořit halucinace, které ovlivní všechny nepřátelské jednotky v jeho dosahu. Může například vytvořit halucinace tří útočících Dragoonů místo jednoho nebo dokonce vytvořit optické kopie nepřítelových jednotek. Halucinované jednotky sice vypadají, že například útočí, ale nezpůsobují žádné skutečné poškození. Stejně tak také žádné poškození neabsorbují. Nepřátelským jednotkám se zdá, že útočí na skutečné nepřátele, ale útočí pouze do vzduchu. Halucinace jsou tak dokonalé, že jsou k nerozeznání od skutečných jednotek. Pouze detektory je mohou odhalit, ale obsluha detektoru podléhá vlivu halucinace. Zergové halucinace nerozeznají, ale nějaké vyšší vědomí, jako třeba Cerebrat je může rozeznat podle toho, že nezpůsobují žádné poškození, a tak může rozkázat svým rojům, aby útočily na jiné jednotky. Templář k vytvoření halucinace většinou potřebuje nějakou předlohu, ale může například vytvořit i halucinaci sama sebe [1]. Halucinace vyprchají samy po určité době.

Poslední schopností templáře je vytvoření Archona . Jedná se o velmi zvláštní rituál, ke kterému jsou potřeba nejméně dva vysocí templáři, kteří spojí své síly a obětují se. Při tomto obřadu je povolána mocná psionická entita známá jako Archon. Jména obětujících se templářů jsou pak navždy zapsána v templářských archivech.

Někteří templáři mohou proti jednotlivým nepřátelům útočit i pomocí psionických výbojů, které se podobají kulovým bleskům [2].

Vysocí templáři mohou nosit khaydarinové amulety , které zvyšují psionické síly.


Reference:
 • [1] - Mise The Dark Templar
 • [2] - Tassadar

Galerie: