Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Twilight Archon – Tì¾ký útoèný váleèník

 

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha - zanedbatelná
  • Rychlost pohybu 25 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehké brnìníLehké brnìní
  • Plazmové štítyPlazmové štíty
  • Psionická šoková vlnaPsionická šoková vlna

Tento Archon vzniká, kdy¾ dva Temní nebo Vysocí templáøi (nebo jeden od ka¾dého) spojí své duše. Hodnì se podobá bì¾nému Archonovi a má i stejný útok, ale mù¾e mít i nìkterá další psionické schopnosti.

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky