Terranské budovy jsou extrémně mobilní a lehce sestavitelné. Nejdůležitější budovy jsou vybaveny samostatným raketovým systémem , který jim dovoluje vznést se nad povrch a létat jako loď. Během letu jsou však funkce budovy značně omezeny. Mezi systémy jsou přepravovány pomocí externích přídavných warp motorů , nebo rozložené na části v Cargoshipech . Stavby schopné vlastního pohybu se obvykle přepravují vcelku. Ostatní stavby mohou být na povrchu sestaveny pomocí SCV z dílů dovezených Dropshipy . Následující stavby jsou specializované a upravené pro koloniální použití. Jsou více pancéřované a celkově kompaktnější. Hluboko v zázemí na hlavních terranských planetách existují mnohem rozsáhlejší obytné, výrobní i výzkumné komplexy. Hlavní nevýhoda terranských staveb je v tom, že poškozené Vespene tanky a náhlé kolísání energie může způsobit poškození i když už budova není pod přímým útokem. Těžce poškozené budovy tak mohou být zcela zničeny, pokud nejsou včas opraveny. Kromě Add-onů, jsou všechny budovy vybaveny samostatným zdrojem energie a nevyžadují externí dodávky energie. Add-ony jsou napájen z hlavní budovy, takže se odstaví, pokud se hlavní budova odpojí, nebo je zničena. Terrané jsou také schopni stavět obrovské plovoucí platformy, které jim slouží jako orbitální základny.

Orbitální platformy

Budovy

Command center Supply depot Vespene refinery Barracks Engineering bay
Academy Factory Starport Science facility Armory

Obranné budovy

Bunker Missile turret Cannon turret Laser tower Ion cannon

Add-ony

ComSat station Nuclear silo Machine shop
Control tower Covert ops Physics lab

Interní obranné systémy

Terranské budovy a větší lodě mohou být vybaveny interními obranými systémy. Tyto systémy jsou integrované ve zdech, nebo podlahách a jsou plně automatizované. Cíle rozpoznávají pomocí vnitřních senzorů. Pokud tyto senzory zachytí vetřelce, nebo dostanou povel, aktivují se a zahájí palbu. Tyto systémy jsou zároveň i detektory, takže je není možné překvapit maskovanými jednotkami. Obrané systémy většinou bývají strategicky umístěné v úzkých koridorech nebo u schodišť. Jelikož je není možné odhalit, dokud samy nezahájí palbu, je velmi obtížné dobýt takto chráněnou budovu, nebo loď. Jediná nevýhoda těchto pastí je to, že nejsou příliš odolné.