Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Armory - Zbrojovka

K vidìní : SC, BW, SC:G, SC2...

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výrobna zbraní pro bojovou techniku
  • Výrobna pancíøù pro bojovou techniku
  • Výrobna zbraní pro letectvo
  • Výrobna pancíøù pro letectvo

Podobnì jako Engineering Bay umo¾òuje vylepšení u pìchoty, probíhá v této zbrojovce aplikace modernìjších technologií na vozidla i lodì. Vyrábí se zde náhradní díly a zbranì. Je také jedinou polní továrnou schopnou produkovat rakety Hellfire a Incenerator .

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky