Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Factory - Továrna

K vidìní : SC, BW, SC2...

Výbava a schopnosti:
  • Tì¾ké pancéøování budov
  • Výroba pozemní techniky
  • Samostatný tryskový pohon

Pøíznacný název Továrny sám o sobì mnohé vypovídá o její funkci. Dochází zde k automatizovanému sestavování celých vozidel. Sama o sobe je Továrna schopna produkovat pouze Vultury a Banthy , pokud je ale zásobována, doká¾e sestavit i tanky a Goliathy /Hellmakery .

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky