Portrét jednotky

Orbitální platforma

K vidění : ve hře

Výbava a schopnosti:
  • Těžké pancéřování budov

Terranské orbitální platformy jsou rozsáhlé soběstačné základny umístěné na vysokých orbitách některých planet. Mohou plnit různé účely. Obsahují rozsáhlé skladovací prostory pro suroviny. Slouží jako stanice pro opravy lodí, dozbrojování a doplňování paliva. V neposlední řadě také hrají významnou roli při obraně planety.

Povrch platformy může mít různý tvar a velikost pohybující se od několika tisíc metrů čtverečních až po kilometry čtvereční. Šířka je obvykle několik metrů (20-30). Podpora života je udržována pouze uvnitř plošiny, kde se nacházejí rozsáhlé obytné prostory, sklady, hangáry, továrny atp. Celá platforma je vlastně jedno velké vesmírné město. Vnitřek plošiny je rozdělen na několik pater v závislosti na její šířce. Spodek plošiny je téměř pustý a dobře pancéřovaný. Nejspodnější patro je servisní a obsahuje generátory gravitace. Další patra už obsahují zmíněné prostory. Jednotlivá patra jsou spojena výtahy a schodišti. Každé patro je v případě nutnosti možné izolovat od ostatních stejně tak jako segmenty jednotlivých pater. Tak je např. možné zabránit dekompresi celého komplexu při proražení stěny na jednom místě. Boční strany plošiny obsahují okna a kotevní nosníky s výsuvnými dokovacími uzávěry. Na těchto nosnících mohou kotvit větší lodě jako bitevní křižníky nebo Cargo shipy . Skrz dokovací uzávěry může být přepravován náklad, nebo personál.

Na povrch plošiny vede několik druhů osobních i nákladních výtahů přes systém přetlakových komor, protože na povrchu plošiny je samozřejmě vakuum. Stále zde však působí umělá gravitace. Mohou se zde pohybovat jednotky s vlastní podporou života (mariňáci , Goliathy , tanky atd.). Povrch nemusí být rovný a některé oblasti se mohou tyčit několik pater nad ostatními. Tato vyvýšená místa jsou však většinou jen jedno, nebo dvou patrová, takže celá plošina má více méně plochý tvar. Na povrchu se nacházejí různá externí zařízení : mohutné jeřáby, pohyblivé i stacionární solární panely, parabolické antény, vrata do hangárů, různá servisní zařízení atp. Také se zde nacházejí další kotevní nosníky a dokovací uzávěry s výtahy. Zároveň jsou zde výsuvné plošiny, které jsou jakýmisi externími nekrytými výtahy. Tyto hydraulické výsuvné plošiny umožňují dopravu velkých nákladů k lodím ukotveným nad plošinou. Povrch platforem je také místo, kde jsou umístěny defenzivní systémy. Jedná se o laserové věže , raketové věže popř. iontová děla . Důležité vchody do vnitřních prostor mohou být proti výsadkům chráněny bunkry . Tyto bunkry mohou být přístupné i zevnitř plošiny. Vnitřní patra pak mohou být vybavena defenzivními systémy tj. raketomety, kulomety a plamenomety.

Plošiny mohou být spojeny pomocí vysutých mostů, pokud se nacházejí dostatečně blízko sebe (pár desítek metrů). Tyto mosty jsou skládací a obsahují chráněný průchod do druhé plošiny stejně tak jako povrchové spojení. Tato možnost se ale týká pouze plošin k tomuto účelu postavených, protože platformy jsou obvykle stavěny strategicky rozmístěné na orbitě okolo planety tzn. že jsou od sebe vzdáleny tisíce kilometrů. Mosty tedy poskytují možnost, jak rychle a bezpečně separovat dva komplexy. Platformy nejsou vybaveny žádnými motory. Zůstanou na místě, kde byly postaveny. Ovšem existuje teoretická možnost, že by mohly být odtaženy např. několika bitevními křižníky. Energii berou plošiny primárně z několika fúzních reaktorů, ale částečně si vypomáhají i solárními panely.

Galerie: Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky