Byl vymýcen komunismus. Nukleární zbraně se staly snadno dostupné. Nástup nových technologií : klonování, genetická manipulace, kybernetické implantáty. Nesouhlas humanistických a náboženských skupin. V 23. st. 23 000 000 000 obyvatel. Nedostatek místa a přírodních zdrojů. Kolaps ekonomiky. Terorismus a násilnosti.Celosvětová anarchie. 22.11.2229 založení United Powers League, kontroluje 93% populace.Během následujících 80 let unifikace.Vymýcen rasismus a zakázána náboženství. Angličtina oficiální jazyk. Odmítání radikálních technologií.Projekt Očista.400 000 000 disidentů, hackerů, kriminálníků a kyberneticky vylepšených lidí bylo zavražděno.Světová média (pod kontrolou UPL) zlehčila strašná zvěrstva a velká část populace se o tom nikdy nedozvěděla. UPL pokračovala v některých technologických rozvojích, např. ve vesmírném programu.Kombinace warp technologie a hybernace umožnila v dalších 40 letech kolonizace mnoha planet terranského hvězdného systému.Mladý vědec Doran Routhe vymyslel plán jak získat velký vliv uvnitř UPL.Věřil, že založením kolonií na odlehlých světech a nalezením nových minerálů a alernativních zdrojů energie se stane nejvlivnějším mužem planety. Díky svým kontaktům využil ke svým plánům tisíce UPL vězňů. Jeho vědci připravili 56 000 vězňů k dlouhodobému hybernačnímu spánku. Data o jejich genech a implantátech byla vložena do superpočítače Artifical Tele-empathic Logistic Analysis System – ATLAS a ten data vyhodnotil. Jen 40 000 vězňů bylo připraveno podstoupit tak dlouhou cestu. Tito vězni byly naloženi do 4 automatických hlubokovesmírných supernosičů spolu s dostatkem materiálu. Navigační počítač byl nastaven na planetu Gantris IV. ATLAS byl nainstalován na prvním nosiči : Nagllfar. Ostatní tři : Argo, Sarengo a Reagan byly naprogramováni aby sledovali Nagllfar. Během doby pojmenované pozdějšími generacemi jako Dlouhý spánek vyhodnocoval ATLAS mutace vězňů. Zjistil, že u 1% se vyskytuje mutace, která zlepšuje latentní psionické schopnosti lidského mozku. Během cesty, která měla trvat jeden rok však navigační počítač zkolaboval a smazal souřadnice Gantrisu i Země. Slepé lodě s jejich bezmocným nákladem cestovaly warpem skoro třicet let. Po 28 letech warp motory zkolabovali a lodě vstoupily do normálního prostoru na okraji obyvatelného hvězdného systému. 60 000 světelných let od Země. Warp motory zničeny a baterie skoro vybity. Lodě iniciovaly své nouzové protokoly a zamířili k nejbližším planetám. Reagan a Sarengo ztroskotali na světe později pojmenovaném Umoja. Sarengo byl při průletu atmosférou tak poškozen, že nezvládl sestup a zřítil se na povrch a pohřbil v sobě všech 8000 kolonistů. Reagan přistál lépe, kolonisté byly probuzeni a zjistili, že všechny informace o jejich cestě jsou smazány. Argo přistál na rudé planetě Moria. Jeho počítač byl také nefunkční. Pouze posádka Nagllfaru, který přistál a Tarsonisu, zjistila, že už se nikdy na Zem nedostanou. Vyvrhelové, nyní rozděleni mezi tři světy, se pokoušeli zachránit ze svých lodí co se dalo a zbudovat si útočiště.

Po několik desetiletí neměly tyto skupiny kontakt. Mezi tím založily několik sesterských kolonií. Teprve za šedesát let byly tři skupiny znovu sjednoceny. Tarsonis, největší a nejvyspělejší kolonie brzy vyvinula sub-warp motory druhé generace. Sjednocené kolonie těžily z obchodu a smluv. Tarsonis tlačil na Umoju a Morii, aby se spojily pod jednou vládou, ale kolonie stále odmítaly. Tarsonis pokračoval v průzkumu sektoru, který začal být znám jako Koprulu sektor. Založil sedm dalších prosperujících kolonií a jeho vojenská síla sílila. Byla založena nová vláda Tarsoniských kolonií, pojmenovaná Terranská Konfederace. Moria se obávala, že Konfederace bude chtít kontrolovat její velké přírodní bohatství, a tak byl založen Kel-Morianský kombinát, který měl poskytnou vojenskou pomoc jakékoliv těžební kolonii utlačované Konfederační vládou. Vzájemné napětí vedlo až k válce cechů.

Válka cechů trvala skoro čtyři roky. Konfederace nakonec vyjednala mír s Kombinátem. Ačkoliv si Moria udržela svou nezávislost, spousta jejích kolonií byla anektována Konfederací. Když kolonie Umoja viděla, čeho je Konfederace schopná, založila Umojanský protektorát, jehož vojenské síly měly ochránit kolonie od konfederační tyranie. Války cechů však nakonec jen posílily postavení Konfederace jako dominující terranské mocnosti. Konfederace pokračovala v expanzi a zabírala jeden svět za druhým. Začaly se objevovat pirátské útoky a rebelie. Jedna z nejznámějších byla rebelie Korhalu.

Korhal byl jeden ze světů založených Tarsoniským kolonisty. Jako svět hojnosti a osvícenosti přispíval k vojenské a technologické převaze Konfederace. Ačkoliv Konfederace vydělávala na produkci Korhalu, chtěla ho připravit o jeho nezávislost. To vedlo k několika vzpourám. Konfederace vyhlásila stanné právo. Vzpoury však pokračovaly. Konfederace usoudila, že jestli se jejich nejlepší kolonie postaví proti nim, bude vzorem pro všechny ostatní kolonie. Bylo rozhodnuto, že rebelie bude razantně a okamžitě potlačena všemi prostředky a Korhal bude sloužit jako příklad všem koloniím Konfederace. Korhalský senátor Angus Mengsk na sebe vzal zodpovědnost za oficiální rozhodnutí a vyhlásil Konfederaci válku. Obyvatelstvo Korhalu obsadilo všechny konfederační základny na povrchu. Konfederace snažíce se ovládnout situaci, stáhla svá vojska z planety a flotilu z orbity. Mengsk, uznávaný mnoha ostatními koloniemi, slavil své domnělé vítězství nad Konfederací. Konfederace však plánovala převzít planetu jiným způsobem. Vyslala tři své nejlepší zabijáky ghosty, aby Mengska a jeho přívržence zabili. Senátorovo tělo bez hlavy spolu s jeho manželkou a mladou dcerou bylo nalezeno druhý den v jeho opevněné residenci. Angusova hlava nebyla nikdy nalezena. Ačkoliv jeho vražda oslabila revoluci Korhalu, tak také stvořila největšího nepřítele, jakého kdy Konfederace měla. Arcturus Mengsk, prospektor konfederace, zahodil svou slibnou kariéru a zvolil si osamělou cestu pomsty. Arcturus shromáždil přívržence svého otce a vytvořil impresivní armádu. Mengskovi přívrženci udeřili konfederační základny a instalace a způsobili jí miliardové škody ve vybavení, strojích a životech. Když se objevily spekulace, že se Mengsk spojí s umojanským protektorátem, konfederační vláda rychle rozhodla o konečném řešení situace. Salva jednoho tisíce jaderných střel třídy Apokalypsa bylo odpáleno ze vzdáleného hlavního světa  Tarsonisu na Korhal. Přes 4 miliony lidí bylo anihilováno během tohoto útoku. V jediném okamžiku byla prosperující kolonie Korhal proměněna na žhavou kouli černého skla a neklidných stínů. Zpráva o devastaci Korhalu zastihla Mengska v tajné základně na hranicích Umojanského protektorátu. Spolu se svými přívrženci přísahal, že zničí Konfederaci za každou cenu. Pod jménem Synové Korhalu si získali pověst nejhledanějších lidí v sektoru. Zasahujíc tiše a rychle, Synové Korhalu vyhráli nepočítaně bitev nad Konfederací. Arcturus byl médii kontrolovanými Konfederací označován za šíleného teroristu.

Epizoda 0 - Terranská kampaň : Předzvěst

Jeden z poručíků Konfederace byl jako oddaný stoupenec Konfederace poslán na tajnou misi na vzdálenou pohraniční kolonii jménem Chau Sara. Zdejší Správce, obávající se toho, že lid se připravuje revoltovat, požádal aby on a vojáci Alpha Squadrony intervenovali kolonii a potlačili jakékoliv povstání, které by mohlo nastat.

 

Výcvikový tábor (Boot camp) - 

Bojové cvičení, pořádané generálem Dukem pro velitele Alpha squadrony.

 

 

Násilí  (Strongarm) - Kolonie Chau Sara -

2:12 SCT  8.11.2499
Již při sestupu z nízké orbity na povrch planety volá zdejší správce, Collins. Ten sděluje, že známí revolucionáři, bojující proti konfederaci, Synové Korhalu, jsou i zde na Chau Saře. Nechce se však angažovat se zdejší milicí a tak požaduje po Alpha Squadron, aby zničili jejich základnu. Nehodlá však brát žádné zajatce a chce tak vyřešit tento problém jednou provždy.
Vojáci z Alpha Squadron však při postupu na nepřítele narazí na zvláštní tvory, které nedokáží identifikovat. Ti na ně zaútočí a padnou pod palbou z pušek a plamenometů. Vzápětí se objevuje průzkumné družstvo z jednotky Cerberus. Ozývá se jejich velitel a převádí na sebe veškeré velení vyčišťovací akce proti takzvaným Xenomorfům. Collins rozčileně prská, že o žádné takové akci neví, ale velitel jednotky Cerberus ho umlčí tím, že nespadá pod jeho jurisdikci, nýbrž pod daleko vyšší místa.
Velitel Alpha Squadron poté s podporou průzkumníků jednotky Cerberus zcela vyhladí základnu Synů Korhalu.

 

Synové Korhalu se po této porážce stáhli z planety, neznámí xenomorfové však zamořili nejvíce zabezpečenou vědeckou instalaci, Flannum.

 

Hozená rukavice (The Gauntlet) - Kolonie Chau Sara -

8.11.2499

 

Poručík se snaží dozvědět něco více o Xenomorfech. Správce Collins mu odpoví, že jsou součástí nějakého výzkumu, ale to je vše, co mu prozradí. Velitel jednotky Cerberus oznamuje, že stanice se jen hemží nepřáteli a tvrdí, že se o vnitřek postará, potřebuje ale Alpha squadron, aby je venku jistila. Společnými silami se skrz xenomorfy probojují až ke vchodu do základny.

Doupě bestie (Den of the Beast) - Kolonie Chau Sara -

23:45 SCT  8.11.2499

 

Velitel jednotky Cerberus tvrdí, že podle vnitřních biosenzorů jsou ještě někteří vědci na živu a musí být proto zachráněni. Správce Collins opět rozčileně tvrdí, že nikdo nemá přístup k bezpečnostním kódům a požaduje po něm aby vysvětlil jak se naboural do sítě laboratoře. Ten mu s klidem opakuje, že mu na žádné otázky odpovídat nemusí. Veliteli Alpha Squadron pak předává odpovědnost nad záchrannou misí. Ten nakonec vědce a přeživší mariňáky zachrání, přestože se musí probojovávat jak skrze xenomorfy, tak skrze obranná zařízení stanice. 

Síla zbraní (Force of arms) - Kolonie Chau Sara -

8.11.2499

 

Vědci ze stanice jsou transportování do hlavní pevnosti na planetě, kde mají přispět k poražení xenomorfů, než se jejich vliv rozšíří. Správce Collins hlásí podlehnutí města Los Andares velkému počtu netvorů. K vyčišťovací akci se dobrovolně přihlásil i sám generál Duke. Ten ve svém siege tanku a s podporou vojáků Alpha Squadron nejprve osvobodí základnu a poté projede řadou předsunutých základen xenomorfů jako nůž máslem, zanedlouho je poslední z xenomorfů zabit.

Vyhlazení (Extermination)  - Kolonie Chau Sara -

6:01 SCT 12.11.2499

 

Správce Collins je potěšen poručíkovým úspěchem a navrhuje nyní opevnit pozice. Velitel jednotky Cerberus ho však přerušuje s tím, že na to není čas a podle jejich rozvědky je teď pravý čas na útok na xenomorfy. Správce nesouhlasí, ale Cerberus velitel odvolávajíce se na krizové protokoly přebírá velení a rozkazuje poručíkovi začít s operací. Krátce po zničení kolonií xenomorfů se veliteli Alpha Squadron ozývá velitel jednotky Cerberus a sděluje mu, že veškeré informace o xenomorfech jakož i o událostech na Chau Saře podléhají utajení stupně 7. Pokud sdělí tyto informace, bude okamžitě zneškodněn.
"Tato konverzace se nikdy neudála.
My jsme tu nikdy nebyli."
S těmito slovy tajemný velitel jednotky Cerberus odchází.
Chau Sara byla uzavřena v celoplanetárním měřítku a ani lodě ani informace nemohli proudit mezi ní a okolním vesmírem.
Konfederační propagandou se rozšiřovala idea o velké policejní akci proti Synům Korhalu a o xenomorfech nepadlo na veřejnosti jediné slovo.
A tak žádný občan Konfederace netušil, že události na Chau Saře byly proroctvím temnějších dnů.

V desetiletí po konci Válek Cechů, despotická Terranská Konfederace stála nenapadnutelně ve své autoritě nad kolonizovaným vesmírem.

Prolog - 8.12.2499 - Obrovská protosská flotila se vynořila z hyperprostoru poblíž kolonie Chau Sara. Napadla a zničila několik C-80 transportních lodí a zcela zpustošila nic netušící kolonii. Flotila vedená vysokým templářem Tassadarem zahrnovala několik Carrierů, Destroyerů, Scoutů a vlajkovou loď Gantrithor.

Epizoda I - Terranská kampaň : Křik povstalců

Konfederace ze strachu, že dalším cílem flotily bude kolonie Mar Sara, vyslala koloniálního správce aby zakročil. Má chránit kolonisty a udržovat pořádek.

12.12.2499

Výcvikový tábor (Boot camp)- kolonie Mar Sara

 

Koloniální správce přijíždí a probíhá demonstrace vybavení. Dochází k prvnímu kontaktu se Zergy. Zatím jsou však označeni jako neidentifikovaná stvoření.

Pustina (Wasteland) - kolonie Mar Sara

Do sektoru přilétá více konfederačních sil. Konfederace posiluje defenzívu svých světů a zavírá některé kolonie. Koloniální správce dostává zprávu od velitele speciálních konfederačních sil (Alfa sqadrony) Gen. Edmunda Duka, že na celou planetu byla uvalena karanténa. Do 48 hodin mají civilisté odejít do pustiny. Koloniální maršál James Raynor se nabídl, že lidi pustinou provede.

Stanoviště Backwater (Backwaterstation) - kolonie Mar Sara

Poplach. Stanic Backwater je pod útokem neznámých organismů. Nouzový maják aktivován v 06:58. Velitelství na Tarsonisu upozorněno. Přichází zpráva od Edmunta Duka, že správce nemá nic podnikat, vše přebírá Alfa Squadron. Jim Raynor navrhuje nečekat na konfederaci a pokusit se stanici pomoci. Správce souhlasí. Spolu s malým týmem Raynor osvobozuje základnu Backwater. Poprvé byl spatřen creep. Vojáci nedaleko základny objevily infikované velitelské centrum a na Raynorův rozkaz ho zničili. Kvůli zničení konfederační budovy byl maršál Raynor zatčen Gen. Dukem. Organismy, které napadly Backwater, byly identifikováni jako Zergové.

Zoufalé spojenectví (Desperate aliance) - kolonie Mar Sara

Oficiální žádost o Raynorovo propuštění je odmítnuta. Šestnáct dalších stanic spatřilo Zergy, tři už podlehly útoku. Konfederace se stále vyhýbá přímé akci proti Zergům. Všechny koloniální vojenské složky byly zatčeny. Jediné nekonfederační jednotky v dosahu patří extrémistické skupině Synové Korhalu. Jejich vůdce Arcturus Mengsk kontaktuje správce a nabízí mu evakuaci z ohrožené oblasti pomocí svých transportérů. Správce přijímá nabídku aby zachránil obyvatelstvo a stává se tak pro konfederaci nežádoucím. Krátce po té je evakuační zóna napadena. Nouzový maják aktivován v 12:20. Obrana pomalu podléhá zergské přesile. Transportní lodě Synů Korhalu přilétají v 12:50 a nakládají zbylé přeživší.

Instalace Jacob (The Jacobs installation) - kolonie Mar Sara

15:50 - Správce byl odvolán z funkce z důvodu ověřování skutečnosti, že se spojil se Syny Korhalu. Ti mezitím osvobodily Raynora z vězeňské lodi. Mar Sara je zaplavena Zergy a Konfederace se planety vzdává a opouští ji. Arcturus chce výměnou za svou pomoc, aby malý tým vojáku pod správcovým vedením infiltroval konfederační předsunutou základnu a během evakuace odcizil všechna možná data o zbraních a designech Konfederace. Raynor se také účastní výsadku. Uvnitř tým nalézá v jedné z cel malou skupinku Zergů. Ukazuje se, že konfederace věděla o Zergách už nejméně před rokem. Raynorův tým úspěšně ukradne data.

V chaosu způsobeném zergskou invazí, uprchli Synové Korhalu s ukradenými datadisky. Uchýlili se na hraniční kolonii Antiga Prime, kde plánují rozhodující kroky proti Konfederaci. Třináct hodin po evakuaci, Protosské válečné lodě vstoupily na orbitu kolonie Mar Sara a započaly masivní planetární bombardování. Všechen život na planetě byl zničen.

Revoluce (Revolution) - Tajná základna, druhý měsíc Antigy prime

Vědci se pokoušejí rozluštit datadisky. Arcturus Mengsk je spokojen s Raynorovým a správcovým výkonem a věří, že konfederační síla na okrajových světech je oslabena. Zdroje udávají, že kolonie Antiga prime je ochotna začít otevřenou revoltu proti konfederaci, ale naneštěstí je zde přítomna velký oddíl Alfa sqadrony. Poručík Sarah Kerriganová se postará o konfederační důstojníky v kolonii. Správce má za úkol postarat se o zbytek konfederačních vojsk. Výsadek vedený Raynorem se v pustině nedaleko kolonie setkává s Kerriganovou, která mezitím prozkoumala terén. Po chvilce výsadek nachází základnu Antiga, Kerriganová se maskovaná vplíží dovnitř a zabíjí konfederační důstojníky. Kolonie zaútočí na konfederační posádku a správce srovná se zemí jejich nedalekou základnu 

NoradII - Tajná základna - Antiga prime

Konfederace je zděšena revoltou Antigy. Je zachyceno mnoho zpráv, mezi základnami a velitelstvím na Tarsonisu. Většina těžce zakódovaná. Jediná nekódovaná zpráva je od generála Edmunta Duka. Jedná se o nouzové volání. Vlajková loď NoradII byla těžce poškozena, musela nouzově přistát a je pod těžkým útokem Zergů. Raynor ho chce nechat svému osudu, ale Arcturus má jiný názor. Myslí si, že konfederační generál by mohl být mocným spojencem. Raynor se správcem se tedy vydávají na záchranou misi. Což se nikomu z nich dvakrát nelíbí. Nakonec nacházejí těžce poškozený NoradII. Arcturus Mengsk dělá Dukovi štědrou nabídku : může se vrátit ke konfederaci a prohrát, nebo se může připojit k němu. Obratnou argumentací se nakonec podaří Arcturusovi Duka přesvědčit, aby se přidal na jejich stranu.

Trumfová karta (The trumph card) - Tajná základna - Antiga prime

Pozice rebelů byla odhalena. Před dvěma hodinami přiletěla velká jednotka konfederačních sil a zřídila na Antigě předsunutou základnu. Arcturus svolává poradu. Vědcům se už podařilo rozluštit konfederační disky, nejsou na nich zbraňová schémata, ale informace o konfederačním programu pro psionicky nadané jedince : ghosty. Bylo zjištěno, že Zergové jsou naladěni na energie vyzařované ghosty. Datadisky obsahují informace nutné k sestrojení meziplanetárního vlnového PSI vysílače. Vypadá to, že Konfederace používá tyto vysílače k přilákání Zergů na odlehlá izolovaná místa. Mar Sara byla jednou z kolonií, na kterých to bylo vyzkoušeno. Jako kdysi zpustošila Konfederace Korhal nukleárními zbraněmi, aby upevnila svou moc, tak nyní používá Zergy jako svou tajnou zbraň. Nikdo by je nepodezříval a navíc by pak byli oslavováni jako hrdinové, kteří přišli Zergy vyhubit. Arcturus chce, aby konfederace ochutnala svojí vlastní medicínu. Plán je následující : Kerriganová umístí PSI emitor do konfederační základny na Antigě a až přiletí Zergové, prolomí blokádu a Synové Korhalu budou moci uniknout. Správce má za úkol poskytnou Kerriganové ochranu. Kerriganová sice s plánem spokojena není, ale poslechne rozkaz. Nakonec se jí podaří umístit vysílač do konfederační základny.

08:56 SCT, 01.03.2500

(Biting the bullet) - Tajná základna - Antiga prime - 

Raynor má plán, jak zachránit kolonisty z Antigy. Chce zaútočit na Zergské úly a donutit Zergy, aby se stáhli. Generál Duke připomíná, že budou přečísleni dvacet ku jedné. Arcturovi se však plán líbí. Dává správci velení akce. Zergové mají však drtivou převahu a nedaří se je zatlačit. Přichází však zpráva z Protosské vlajkové lodi. Exekutor Tassadar nabízí pomoc v boji proti Zergům. S pomocí protosské flotily zaženou Terrané Zergy až k jejich základnám.

Zergové, přilákáni signálem PSI emitoru, sestoupili na nic netušící základnu Konfederace a vyhladili ji. Opět přiletěla protosská flotila pod velením templáře Tassadara a spálila planetu na popel.

Velký nátlak (The big push) - Velitelská loď Hyperion - Orbita hlavního světa Konfederace Tarsonisu

Čas útoku na hlavní svět nadešel. Před hlavním útokem je však třeba prolomit orbitální defenzívu. Briefing vede Generál Duke, který bránil Tarsonis ve třiceti bitvách a zná obranu skrz na skrz. Tarsonis má tři hlavní obrané platformy, které slouží jako výchozí prostor konfederační flotile. Pokud by se rebelům podařilo prolomit prostřední z nich, bylo by možné napadnout Tarsonis. Platformy brání Omega a Delta sqadrony. Generál Duke spole se správcem vede útok. Když se jim podaří eliminovat veškerý odpor, tak Mengsk vydá k údivu Raynora, Kerriganové i správce rozkaz k požití PSI emitorů stejně jako na Antigě.

Spojené síly PSI emitorů dosáhli až do těch nejzapadlejších koutů terranského sektoru a přilákali miliardy Zergů na hlavní svět Tarsonis. Zergové přemáhajíc dokonalou obranu Konfederace pokračovali v pustošení tarsoniských měst a průmyslových justify.

Nový Gettysberg (New Gettysberg) - Velitelská loď Hyperion - Nízká orbita hlavního světa Konfederace Tarsonisu

Byla zachycena velká protosská flotila mířící přímo na Tarsonis k hlavnímu zergskému úlu. Mengsk si myslí, že pokud Protossové zaútočí na Zergy, Konfederace může uprchnout. Proto vysílá Kerriganovou s útočným týmem, aby Protossy zastavila. Raynor zuří, protože se mu nelíbí, že Mengsk nechal všechny obyvatele Tarsonisu Zergům, že teď mají bojovat proti Protossům a že posílá Kerriganovou dolů bez zálohy. Ta má však plnou důvěru k Arcturusově úsudku a hodlá splnit úkol. Vypadá to, že Mengsk už je zcela slepý a je hnán jen svou pomstou. Raynor se ještě jednou pokouší Kerriganové vymluvit útok na Protossy, ale to tvrdí, že protossové přišli zničit celou planetu. Kerriganová se svým oddílem neutralizuje protosské expanzní síly, ale krátce poté co zničí poslední protosskou stavbu, je základna zaplavena mohutnou vlnou Zergů. Kerriganová žádá o evakuaci, ale k překvapení všech Arcturus vydává rozkaz všem lodím k opuštění orbity. Raynor ani správce tomu nemohou uvěřit, ale nemohou nic dělat. Kerriganová je ponechána na platformě bez jakékoliv pomoci. Nastává nejdůležitější zvrat v moderních dějinách StarCraftu.

Kladivo padá (Hammer falls) - Velitelská loď Hyperion - Orbita hlavního světa Konfederace Tarsonisu

Flotila ztratila jakýkoliv kontakt s pozemními vojsky a Tarsonisu. Arctrus Mengsk vydal rozkaz k neprodlenému odletu sil Korhalu ze systému Tarsonis. Protossové a Zergové pokračují v bitvách na centrálním kontinentu. Raynor kontaktuje správce a navrhuje mu, aby Mengska opustili, dokud je čas. Nikdo neví koho obětuje jako dalšího. Arcturus kontaktuje správce a Raynora. Vyhrožuje jim, že jestli se proti němu postaví, dělají hroznou chybu. Raynor ho však už neposlouchá. Mengsk už zcela popadl svým byrokratickým dobyvačným choutkám a tvrdí, že ho nikdo, ani Raynor, ani Konfederace, ani Protossové nezastaví. Buď ovládne terranský sektor, nebo ho spálí na popel. Správcova flotila je připravena k opuštění Tarsonisu, ale generál Duke stihl aktivovat primární defenzivní zbraň Tarsonisu : Iontové dělo. To musí být zničeno, pokud se má útěk podařit. Zdá se, jako by to bylo včera, kdy byl Arcturus symbol rebelů a nyní je on zákon a správce s Raynorem kriminálníci. Raynor si vyčítá, že nechal Kerriganovou jít samotnou. Nakonec se správci podaří iontové dělo zničit a spolu s Raynorem a věrnými ustupují z Tarsonisu.

Inaugurační řeč Císaře Arctura Mengska I. :

Drazí spoluterrané. Přicházím k vám ve světle nedávných událostí, abych apeloval na váš rozum. Žádný člověk nepopírá nynější velká nebezpečí. Zatímco jsme bojovali mezi sebou, rozděleni malichernými hádkami naší společné historie, nadešla doba mnohem většího konfliktu, který hrozí, že zničí vše, čeho jsme dosáhli.

Je načase, aby všechny národy a jednotlivci odložili své dlouho trvající sváry a sjednotily se. Čas války, která se nedá vyhrát, nadešel a my musíme hledat útočiště na vyšší půdě, abychom nebyli smeteni proudem.

Konfederace už není - jakékoliv zdání jednoty a ochrany kterou poskytovala je pouze stín… vzpomínka. Kdo vás ochrání před našimi nepřáteli ? Destrukce, kterou vetřelci způsobili je zcela evidentní.

Viděli jsme naše domovy a vesnice zničené vypočítavými útoky Protossů. Byly jsme svědky toho, jak byli naši přátelé a milovaní požíráni strašlivými Zergy. Ačkoliv se to nezdá, jsou to známky toho, že náš čas nadešel.

Čas nadešel moji Terrané, vzchopit se pod novým praporem. V jednotě je síla. Mnoho odpadlých frakcí už se k nám připojilo. Z mnoha můžeme stvořit nedělitelný celek, který se zodpovídá pouze jedinému trůnu. A z tohoto trůnu na vás budu dohlížet já.

Od tohoto dne nechť žádný člověk nevztáhne ruku na jiného člověka. Nechť žádná skupina nestrojí proti tomuto novému začátku. Nechť žádný člověk nekolaboruje s mimozemskými silami a ať nikdo z nepřátel lidstva nezkříží naše plány. Protože my zvítězíme, za každou cenu!


Enslavers

Schezar's Scavengers

Mengsk je znepokojen akcemi Alana Schezara, vůdce jedné z pirátských frakcí. Vysílá jednotku, aby vypátrala jeho úkryt a odkryla jeho úmysly. Během útoku na Schezarovu základnu se ukáže, že je chráněna Zergy. Přesto je však dobyta.

Playing with Fire

Ukázalo se, že dobyté město není hlavní Schezarovou základnou. Satelitní průzkum objevil dobře opevněnou základnu na jihovýchodu. Nedaleko ní se nachází neznámý Cerebrat. Zdá se, že Schezar přišel na způsob, jak ovládat zergský rod. Mengsk rozkazuje veliteli eliminovat Cerebrata. Do akce posílá i své dva nejlepší muže - Toma Kazanskyho, nejlepšího stíhacího pilota a Magellana, jednoho z nejlepších vědců Dominionu. Briefing je přerušen příchozí zprávou od Praetora Moja, který byl spolu se svými spolubojovníky zajat Schezarovými jednotkami a žádá o pomoc. Varuje velitele, aby neničil Cerebrata, protože nekontrolované zergské jednotky mohou způsobit velké problémy. Mengsk ale nařizuje, aby velitel ignoroval toto volání a Cerebrata zničil. Velitel se rozhoduje pomoci Protossům a osvobozuje je ze zajetí.

The Rescue

Moje děkuje za osvobození svých templářů, ale sám je stále v zajetí ve stázové cele a komunikuje pouze pomocí svých telepatických sil. Velitel vede výsadek, který útočí na tři základny strážící cely s Mojem, Danimothem a Warbrignerem a osvobozuje je.

The Final Blow

Mojo hlásí, že Schezar si zřídil základnu ve zříceninách staré protosské pevnosti na Aiuru a našel technologii, která umožňuje jeho Ghostům kontrolovat Cerebraty. Magellan hlásí, že zachytil neznámý zergský druh, podobný Ultraliskovi, ale mnohem silnější. Mojo vysvětluje, že to je zřejmě Torrasque, extrémně nebezpečný druh Ultraliska, který je navíc vždy po smrti reinkarnován. Zastavit ho bude možné jen zničením Cerebrata. Společné terranské a protosské síly úspěšně odráží útoky Torrasqua, zabíjejí Cerebrata a poté dobýjejí Schezarovu základnu. Schezara se ale najít nepodařilo.Císař a jeho Dominion

Jak bitva mezi Protossy a Zergy na Aiuru dosáhla bodu varu, Arcturus Mengsk podnikal kroky, aby upevnil svou moc v nově vzniklém terranském Dominionu. Korunoval sám sebe jako Císaře Dominionu, všechny terranské kolonie v Koprulu sektoru byly poprvé sjednoceny pod jednou svrchovanou vládou.

S generálem Dukem po boku, Mengsk byl přijat bez námitek všemi hlavními vojenskými silami v sektoru. Posílením armády odvodem zbývajících vojáků zaniklé Konfederace, Mengsk začal opevňovat světy pod jeho kontrolou. Když poslední bitva na Aiuru skončila, Mengsk se mohl jen divit, co se stalo z jeho bývalého poručíka, Sarah Kerriganové… samozvaná královna čepelí…

Terminal Agenda

Světelné roky daleko od epického konfliktu mezi Protossy a Zergy, správci planety Země se dívali a čekali. Svéhlaví Terrané v Koprulu sektoru si nevšimli, že každý jejich pohyb byl sledován už od jejich vypovězení ze Země. United Powers League, ohromná byrokratická organizace, která ovládala Zemi a její sesterské světy, studovala pomalý pokrok a boje v Koprulu sektoru po celé generace.

UPL měla tiché pozorovatele založení terranské Konfederace a mnoha konfliktů mezi terranskými milicemi. UPL pozorovala kolonisty aniž by přímo zasahovala do jejich problémů. Byl to objev mimozemských ras v Koprulu sektoru, který pohnul UPL k rázné akci.

Nikdy předtím se lidstvo nesetkalo s mimozemskou rasou. Proto tato bezprecedentní událost vyvolala paniku v celé UPL. Bez ohledu na to co se stane postradatelným koloniím v koprulu sektoru, UPL nemohla nechat vetřelce napadnout Zemi. Významná událost přivedla do UPL mnoho odpadlých zemí, což zvětšilo moc organizace a způsobilo její přejmenování na United Earth Directorate. Zaujímajíc více aktivní a militaristický postoj vzhledem k problémům s mimozemšťany, UED vrhla všechny své zdroje na studium mimozemšťanů a jejich akcí. Poté, co několik měsíců monitorovali Protossy a Zergy, UED shromáždila data o jejich silných a slabých stránkách. Věříc, že jsou schopni se postavit jakémukoliv útoku vetřelců, UED zformovala expediční sílu, aby ukončila konflikt v sektoru Koprulu všemi nutnými prostředky. Expediční síly, vedené brilantním admirálem Gerardem DuGallem, měly však i sekundární úkol. Amirál DuGalle měl rozkaz převzít kontrolu nad zergskými roji a použít je k neutralizaci protosské aktivity v sektoru. Tím měl zajistit přežití a prosperitu lidstva v galaxii….

Epizoda V – Terranská kampaň : Ocelová pěst

Již od doby, co začal konflikt v Koprulu sektoru, vládnoucí rada UED důkladně monitorovala tamní vrtošivé kolonie Terranů. Vidíc stále se rozšiřující zergské zamoření a manévry Protossů napříč koloniemi, rada definitivně odsouhlasila převzetí kontroly nad válkami zmítaným sektorem.

S vědomím, že nové zergské Nadvědomí se zahnízdilo na planetě Char, pověřila UED svého nejslavnějšího admirála, Gerarda DuGalla, zajmutím tohoto stvoření. Kapitán UED, podřízený admirála DuGalla, má za úkol dobýt Dominion a sesadit diktátora Mengska I.

První úder (First strike) – Vlajková loď UED Aleksander, vysoký orbit nad planetou Braxis, odlehlou državou Dominionu

Vojáci jsou po dlouhé cestě probuzeni z kryospánku na hranicích prostoru Dominionu. Admirál DuGalle má proslov o jejich poslání. Ozývá se Vice admirál Stukov s rozkazy. UED potřebuje data o zbraních a výbavě Dominionu. Kapitán má za úkol zaútočit na hlavní město Boralis a stáhnout zde potřebná data. Výsadek během ofenzívy naráží na malou skupinu konfederačního odboje vedenou poručíkem Samirem Duranem. Ten navrhuje kapitánovi spolupráci výměnou za amnestii. Admirál Stukov se ptá co může nabídnout a Duran tvrdí, že zná terén a může UED ukázat přístupnější cestu do opevněného města. Stukov jeho nabídku přijímá a nařizuje kapitánovi, aby zajistil, že Duranovi vojáci budou plně spolupracovat. Údernému tým se podaří probít se do města a stáhnout potřebné informace.

Dylarijská přístaviště (Dylarian shipyards) - Vlajková loď UED Aleksander držící orbitu nad Dylarijskými přístavišti, odlehlým obchodním střediskem Dominionu

Admirál DuGalle chválí kapitána za úspěch na Braxisu. Vědci rozluštili získaná data. Dalším cílem budou Dylarijská přístaviště. Platformy, které slouží Dominionu jako stanice pro doplňování paliva a opravy. Je zde ukotveno několik bitevních křižníků. Úkolem kapitána bude zajmout co nejvíce těchto lodí. Poručík Duran varuje, že posily Dominionu obvykle dorazí do odlehlých kolonií nejpozději za 16 hodin. Kapitánovi se s několika malými elitními tým podaří převzít kontrolu nad většinou bitevních křižníků. Krátce po akci zachytí senzory blížící se flotilu. Posily Dominionu přilétají. Nová flotila UED se připravuje na boj. Přichází zpráva z vlajkové lodi Norad III. Generál Edmund Duke je vyzývá, aby se bezpodmínečně vzdali. Stukov mu vysvětluje, proč je UED zde. Generál Duke rozkazuje všem jednotkám pálit dle libosti. Následuje největší bitva bitevních křižníků v historii. Střetlo se zde téměř 30 křižníků. Flotila UED je však větší, takže vítězí a většina jejich křižníků bitvu přestála. Dominion už ví o přítomnosti UED, ale je teď značně oslaben. Naopak UED tímto taktickým tahem podstatně zesílila.

Ruiny Tarsonisu (Ruins of Tarsonis) - Vlajková loď UED Aleksander, nízký orbit nad planetou Tarsonis, dřívějším kontrolním centrem Konfederace

Dylarijská přístaviště byla při bitvě zničena. Generál Duke se zbytky svých sil se stáhl z kvadrantu. Vědci objevili na povrchu Tarsonisu nějaký neznámý druh zbraně. Jedná se o PSI disrupter a jeho funkce je nějak spojena se Zergy. Duran vysvětluje, že během zergské invaze Konfederace vyvinula několik mobilních PSI emiterů, které měly ten účinek, že přitahovaly Zergy. Říkalo se, že Konfederace vyvinula zařízení, které je schopné rušit komunikaci mezi Zergy. Arcturus Mengsk ho však nikdy nenašel. Duran navrhuje, aby byl neprodleně zničen, protože pokud by padl do rukou Dominionu, mohlo by to znamenat obrovské problémy. Admirál DuGalle souhlasí, ale admirál Stukov namítá, že je to možná jejich šance, jak zničit Zergy. Duranovi se však podaří podlézáním přesvědčit DuGalla, aby byl disrupter zničen. Senzory zachytili na povrchu několik zergských úlů. Nejdřív bude nutné odstranit z cesty Zergy. Zničením zergských úlů přestávají být Zergové nebezpeční a Duran se dostává k disrupteru. Předtím, než umístí výbušniny je však překvapen několika ghosty, které posílá Admirál Stukov. Duran se má vrátit na loď a nechá disrupter Stukovovi.

Vpád na Korhal (Assault on Korhal)-Vlajková loď UED Aleksander, nízký orbit nad planetou Korhal, trůním světem Dominionu

Je na čase zaútočit přímo na hlavní svět Dominionu. Korhal byl zdevastován atomovým útokem Konfederace a nyní není víc než pouští. Proto se Mengsk nebude zdráhat použít zde atomové zbraně. Senzory zachytily velké množství odpalovacích sil na okraji Augustgradu. Navíc se zde připravuje flotila bitevních křižníků. Zničením fyzikálních laboratoří je možné zamezit Mengskovi, aby křižníky vyzbrojil. Bohužel není čas na obojí. Kapitán se musí rozhodnout. Kapitán se podle situace rozhoduje zlikvidovat jaderná sila. Mengsk je tedy nebude ohrožovat jadernými útoky, dalo mu to však dost času, aby vyzbrojil letku křižníků.

Imperátorův pád – váleční ptáci (Emperor´s fall – birds of war) – Velitelské centrum UED, na okraji Augustgradu, hlavního města Korhalu.

Poslední porada před finální ofenzívou. DuGalle varuje, že Mengsk je zkušený taktik a velitel. Mengsk rozkazuje všem zbylým bitevním křižníkům útok. Kapitánovi se podaří jejich útok odrazit. Už jen posádka Augustgradu stojí mezi UED a Mengskem. Kapitán proráží obranu a ničí Mengskovu základnu. Senzory zachytily vlajkovou loď Dominionu Norad III na nízké orbitě. Mengsk chce vyjednávat s vrchním velitelem UED. Mengsk tvrdí, že když dokázal svrhnout Konfederaci, svrhne i UED. Kapitán se připravuje vzít Mengska do vazby, když se objevuje Hyperion doprovázený malou protosskou flotilou. Mengsk je překvapen, že mu Raynor přišel na pomoc, ale ten odvětí, že je to jen kvůli vyšším cílům. Stále mají nevyřízené účty. Všechny lodě včetně Noradu III pak mizí v Arbitery vytvořených červích dírách. DuGalle nařizuje pronásledování.

Imperátorův útěk (Emperor´s flight) - Vlajková loď UED Aleksander na cestě k planetě Aiur

UED vystopovala Raynora a Mangeska až na planetu Aiur. Zde se opevnili v protosské základně. DuGalle nerozumí, proč by Protossové Mengska zachraňovali. Navíc senzory zaznamenali okolo Protosské základny Zergské roje. Kapitán má zaútočit na terranskou základnu uvnitř protosského ležení. Valkyrie zajistí vzdušný prostor. Kapitán vede útok a probíjí se až do protosské báze. Náhle se však na senzorech objeví obrovské množství Zergů ze směru, který měl hlídat Duran. Ten však svou pozici opustil a hlásí, že na senzorech žádné Zergy nemá a když ho Stukov vyzývá, aby se okamžitě vrátil na pozici, tvrdí, že selhává spojení a přeruší komunikaci. Jedna výsadková loď ve zmatku způsobeném Zergy prolétá warpovou bránou těsně před tím, než je zničena.

Krev vlastence (Patriot´s blood) - Vlajková loď UED Aleksander držící stály orbit nad planetou Braxis

Podle informací Raynor a Mengsk unikli branou. Vice admirál Stukov převzal kontrolu nad částí flotily a vrátil se na Braxis. DuGalle nechápe, proč Stukov opustil bitvu na Aiuru. Duran říká, že jeho loajalita možná nebyla tak velká. To však DuGalle odmítá, se Stukovem byli přátelé už dlouho před tím, než se Duran narodil. Senzory zaznamenali funkční PSI disrupter na Braxisu. Zdá se, že Stukov nezničil disrupter na Tarsonisu, jak zněl rozkaz. DuGallovi nezbývá, než uvěřit, že Stukov zradil. Posílá Durana s malým týmem, aby infiltroval disrupter a zatkl Stukova. Duranův tým se dostane až ke Stukovovi. Ale místo, aby ho Duran zatkl, ho postřelí a zamaskuje se. Umírající Stukov vysvětluje DuGallovi, že zrádce není on, ale Duran. Chtěl zničit disrupter, jedinou šanci na poražení Zergů a na Aiuru zavinil, že byli překvapeni a napadeni Zergy. Pravděpodobně je infikovaný. Potom Stukov umírá. Rozhněvaný DuGalle dává rozkaz najít poručíka Durana, ale ten už není na interních senzorech. Krátce poté je aktivována autodestrukční sekvence disrupteru. Oddíl se bude muset dostat k reaktoru a manuálně ho odstavit, jestli chtějí předejít výbuchu. Mají na to 15 minut. Zachvíli naráží skupina na odpor Zergů. Vypadá to, že celý disrupter je zamořen. Oddílu se podaří probít k ovládání reaktoru a odstaví ho. Admirál DuGalle rozkazuje zapnout disrupter na plno. Nechává zde malou posádku a celá flotila se vydává na Char zajmout Nadvědomí.

Zpoutat bestii (To slay the beast) - Vlajková loď UED Aleksander, nízký orbit nad planetou Char

Signál disrupteru narušil komunikaci Zergů natolik, že bylo možné dostat se na povrch Charu. Nadvědomí je však stále chráněno obrovským rojem. DuGalle si uvědomuje, že Stukov měl skutečně pravdu. Kdyby disrupter zničili, jak navrhoval Duran, nikdy by se tak daleko nedostali. Nyní je na čase zajmout Nadvědomí ve jméno lidstva. Senzory na povrchu zachytili tři silné Cerebraty. Bude velmi těžké probít se až k Nadvědomí. Až bude obrana proražena, speciálně vycvičení medici vystříknou do těla Nadvědomí silné Neurostimulační drogy. DuGalle varuje, že Duran může být někde tam dole. Hned po vylodění se objevuje první problém. Některé vnořené kolonie jsou takřka nezranitelné. Jeden z Cerebratů je stále zásobuje energii. Bude nutné je nějak obejít. Teprve po zničení tohoto Cerebrata je možný pozemní útok. Objevuje se však další obrovská překážka. Na základnu útočí Hyperlisk. I Těžce opevněná základna má problémy s jeho likvidací. Navíc je neustále reinkarnován dalším Cerebratem a posílán znovu do útoku. Kapitán vysílá útočnou skupinu, aby zabila i tohoto Cerebrata. Teprve poté je cesta k Nadvědomí více méně volná. Medikové se dostali k Nadvědomí a vpustili do něj drogy. Poté se objevuje Duran a chce admirálovi někoho představit. Přilétá Kerriganová. Říká, že tito Zergové, Nadvědomí i Duran patří jí. A ona přišla zajistit, aby UED už nikdy nezkřížilo její plány. DuGalle tvrdí, že dokud má PSI disrupter, tak na něj Zergové nemohou. Kerriganová ale říká, že ho nebude mít navždy. Dřív nebo později ho zničí a pak mu ukáže, čeho jsou skutečně Zergové schopní. Potom se DuGallovi vysmívá, že Stukov byl mnohem lepší protivník, a že je ráda, že jí DuGalle ušetřil práci s jeho likvidací. Flotila UED se pokouší Kerriganovou a Durana pronásledovat, ale jsou zadrženi letkou Zergů.

VÍTĚZNÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

UED UNITED EARTH NETWORK 

SPECIÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ - VÁLEČNÉ ZPRÁVY 

ZERGOVÉ ! 

I pouhá zmínka o této strašlivé rase působila hrůzu všem kteří jí slyšeli. Ale nyní všichni můžeme klidně spát, protože naše síly obsadily jejich vlastní svět : Char. 

CHAR PADL POD KONTROLU DIREKTORÁTU 

Již měsíce uplynuly od našeho prvního konfliktu se Zergy a nyní síly Direktorátu převzaly kontrolu nad planetou Char, o které se dlouze debatovalo jako o místě, kde se nalézá Nadvědomí. Nadvědomí samotné, živoucí mozková entita, kontroluje celé myriády zergských sil a podle našich informací plánovalo invazi na samotnou Zemi! Ale naše dobře trénované síly budou více než zdatným soupeřem pro zvířata jako jsou Zergové. Ani jejich nejdivočejší válečnické rody se nemohou rovnat nejskvělejším vojenským technologiím galaxie. Zergské síly byly zcela zdecimovány a jejich ztráty jdou do milionů. 

POHŘEB HRDINY

Ale všechny války mají oběti. Ačkoliv ztráty Direktorátu byly minimální, vice admirál Stukov položil život během rozhodujícího odvážného útoku na Char. Smuteční obřad se konal na palubě vlajkové lodi Direktorátu : Aleksandru. Vice admirál Stukov doopravdy znal význam sebeobětování. 

Alexi Stukov, pyšný otec čtyř dětí, položil život při rozhodujícím útoku na Char. Pod jeho velením byly síly Direktorátu schopné prorazit masivní zergskou defenzívu okolo Charu. Jeho pohřeb nepatřil jen jemu, ale reprezentoval všechny životy ztracené v Galaktické Válce o Nadvládu neboli GVN. 

NADVĚDOMÍ NEUTRALIZOVÁNO!

Avšak jeho oběť nebyla marná. Nadvědomí bylo hlavní kořistí bitvy. Nyní psychici a mocné drogy, drží nestvůru zklidněnou. Nadvědomí podstoupí rozsáhlý výzkum, který zajistí trvalé bezpečí UED a celého lidstva.