UNN - Universe News Network

Televizní stanice v Koprulu sektoru, sídlící v mrakodrapu na Tarsonisu . Před pádem Konfederace nepravdivě informovala o Mengskových činech (např. že používá drogy pro kontrolu mysli, že se spojil s mimozemšťany atd.). Šéfem stanice je Handy Anderson a jedním ze známých reportérů je Mike Liberty , který se shodou náhod ocitl v centru dění vedoucí k pádu Konfederace [1].

UEN - United Earth Network

Televizní stanice UED . Nástroj propagandy.

PI - Psi index

PI je způsob ohodnocení psionických schopností. Běžný člověk má PI = 2. Lidé s PI mezi 2-5 jsou citliví na telepatii a jsou ideálními kandidáty na pozici Wranglera - lovce telepatů. PI mezi 5-7 znamená schopnost telepatie. Při PI 8 a více ovládá daný jedinec i telekinezi a jiné schopnosti. Nova , pravděpodobně nejnadanější Ghost má PI 10. Konfederace měla ve službě pouze jednoho Ghosta PI8 a dva další s PI6+ [2]. PI Kerriganové není známo, ale v době, kdy byla ghost a měla psionické tlumiče mohla mít cca 7. Nyní jako infikovaná a bez tlumičů může mít hodně přes deset. Běžný Protoss se rodí s PI minimálně 5. Templáři pak musejí mít minimálně 7. Většina jich pak má 8 a více. Vysocí templáři mohou mít odhadem cca 14.

Wrangler

Člověk s PI mezi 2-5, bez vlastních psionických schopností, ale citlivý na přítomnost ostatních psioniků. Lovec telepatů pro Ghost program. [2]