Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Cobra

 

K vidìní : V ranných buildech SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 1 tuna
  • Rychlost pohybu neznámá
Výbava a schopnosti:
  • Lehké pancéøování
  • 2x Eviscerator railgun

Cobra je malé rychlé vznášedlo podobné Vulture. Vyzbrojena je dvìma Eviscerator railguny, které jsou efektivní pøedevším proti obrnìným cílùm. Do sériové výroby však nebyla zaøazena, proto¾e se ukázala jako neefektivní.