Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Firebat – Obrnìný útoèný výsadkáø

Need a light ?

K vidìní : Ve høe a napø. v intru k BW

Dùle¾ité údaje:
  • Váha cca 1300kg
  • Rychlost pohybu a¾ 29 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký terranský pancíøLìhké pìchotní brnìní CMC - 660 energozbroj
  • 2x plazmové destrukèní plamenomety2x plazmové destrukèní plamenomety
  • 6x A-10 tøíštivé granáty6x A-10 tøíštivé granáty
  • odpalovaè napalm raketOdpalovaè napalmových raket + 6 napalmových støel
  • .45 Magnum Flak pistol + 4x 12 nábojù.45 Magnum Flak pistol + 4x 12 nábojù
  • StimpackyStimpacky

Podpùrný terranský voják. Nosí CMC – 660 tì¾ký bojový skafandr, podobný jako mariòák , který ovšem poskytuje dodateènou ochranu proti ohni a teplu. Jeho primární zbraní jsou destrukèní plasmové plamenomety , navr¾ené pro boj na krátkou vzdálenost a namontované na pa¾ích. Firebati nosí veliký zásobník náplnì na zádech. Firebati mohou být také vybaveni tøíštivými granáty a poloautomatickou pistolí jako mariòáci, nebo napalmovými raketami k likvidaci vzdálených cílù, které mohou bìhem letu manuálnì navádìt [1]. Jak Firebat, tak mariòák mohou bìhem slu¾by pou¾ívat stimpacky .


Reference:
  • [1] - SC:Ghost web

Galerie: Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky Umìlecké ztvárnìní podoby jednotky