Portrét jednotky Jednotka na herní liště

Ghost – Agent Špionáž/Rozvědka/Kontrarozvědka

Somebody called for an exterminator ?

K vidění : Ve hře

Důležité údaje:
 • Váha cca 90kg
 • Rychlost pohybu až 40 kmph
Výbava a schopnosti:
 • Lehký terranský pancířLěhké pěchotní brnění - ochraný oblek
 • puška25mm C-10 kartáčová puška  + 4x 40 nábojů
 • granáty6x BE3 příchytný granát  nebo 6x S-15 kouřový granát 
 • .35 Smith + 4x 12 nábojů.35 Smith + 4x 12 nábojů
 • Osobní maskovací zařízení Osobní maskovací zařízení 
 • E11 Lockdown zařízení + lockdown nábojeE11 Lockdown zařízení + E16 lockdown náboje 
 • Zaměřovací laserZaměřovací laser
 • Oční implantátyOční implantáty
 • Moebius reaktor Moebius reaktor 

Ghosti se rekrutují z lidí s vysokým psionickým i fyzickým potenciálem. Od dětství jsou trénováni, aby usměrnili své psionické schopnosti ke zvýšení přirozené síly a odolnosti. Něktěří obzvláště nadaní jedinci ovládají telepatii, telekinezi, nebo jsou dokonce schopni ovládat myšlení jiných lidí [1]. Kvůli bezpečnostním opatřením jsou však všem ghostům chirurgicky implantovány psionické tlumiče. Jsou vybaven lehkým skafandrem nového typu modifikovaným pro potřeby individuálního ghosta. Tento černý skafandr, ač není tak robustní jako mariňácký, poskytuje dobrou ochranu. Stejně jako ostatní skafandry je i tento vybaven podporou života a NBC ochranou. Skafandr je protkaný psi-citlivými umělými svalovými vlákny. Díky nim je běžný ghost odolnější, silnější a rychlejší než byť i dobře trénovaný člověk [1]. Světlomety jsou nahrazeny citlivou optikou na helmě, protože světlo by ghosta prozradilo při tajných misích, které jsou jeho primárním úkolem. Helma má zabudované různé druhy senzorů a čidel. Mezi její funkce patří např. termovize, infrabrýle/zesilovač světla, dalekohled a multifunkční HUD. Ghost je tak schopný vidět v jakémkoliv prostředí nebo i za úplné tmy a přitom je sám neviděn. Ghosti prochází velmi těžkým tréninkem, a tak jsou velmi obratní a mohou se pohybovat velmi rychle i po obtížném terénu.

Jsou vyzbrojeni speciálními 25mm C-10 „kartáčovými“ nebo modernějšími BOSUN FN92 puškami. Tyto dalekonosné ostřelovačky (dostřel cca 2km) [2] používají podobnou munici jako mariňácké pušky, ale mají nižší kadenci. Ta je kompenzována možností velmi přesně zamířit a neutralizovat tak nepřítele jedním výstřelem. Sekundární výzbroj tvoří tlumená poloautomatická pistole Smith .35 a ruční kouřové granáty S-15 , příchytné granáty BE3 nebo i normální střepinové .

Mezi primární a nejobávanější schopnosti ghosta patří maskování . Jedná se o personální maskovací zařízení umístěné na skafandru a ovládané počítačem na hřbetu ruky. Toto zařízení je schopno během pár sekund ghosta zcela zneviditelnit. V závislosti na stavu baterií může zůstat maskován i několik hodin. Je pouze několik způsobů, jak maskovaného ghosta zaměřit. Např. pomocí družice, senzorové stanice, detektoru atp. Maskovaný ghost může střílet i používat své ostatní speciální schopnosti. Tedy pokud bude dostatečně šikovný, že se vyhne případné, naslepo vedené, opětované palbě. Má se za to, že ač většina Zergů maskovaného ghosta nevidí, tak jsou schopni vycítit jeho přítomnost.

Další schopností ghosta je uzamknutí . Ghost nese několik (až deset) příchytných miniraket, které může vystřelovat z podvěsného odpalovače na své pušce. Dolet těchto raket je zhruba 100 m [2]. Raketa se při výstřelu nabije určitým množstvím energie z ghostových baterií a když dosáhne cíle, přichytí se na něm. Přichycená střela začne emitovat silné elektro-magnetické pole, které paralyzuje zasaženou jednotku. Funguje to ovšem pouze na mechanické jednotky, nebo jednotky používající elektroniku. Na Zergy nemá toto pole žádný vliv. Ovšem účinkuje na všechny protosské jednotky, protože všechny používají více či méně elektroniku. Pokud je zasaženou jednotkou létající jednotka, většinou se zřítí na zem, a tak je zničena [3]. Doba, o kterou je jednotka paralyzována je závislá na velikosti jednotky a nabití ghostových baterií. Čím větší je zasažená jednotka, v tím větším poloměru musí raketa emitovat pole, a tak se rychleji vybije. Například zasažený tank je obvykle paralyzován po dobu několika minut.

Další schopností ghosta je navádění jaderných střel . Ghost nese laserový zaměřovač a může přesně „označit“ cíl pro atomovou bombu. Jakmile vystřelená raketa zachytí naváděcí signál, automaticky se zaměří na cíl. Pokud po dobu zaměřování něco signál přeruší, raketa pokračuje v původní dráze, což je ovšem většinou mimo určený cíl, nebo může být zničena operátorem, pokud je nebezpečí, že by dopadla na vlastní jednotky. Terrani disponují několika druhy taktických termonukleárních hlavic. Přes velmi lehké s minimální náloží (kt), až po ultra těžké s nadstandardním počtem náloží (desítky Mt). Nedávno začali Terrani používat i drop-pody s mariňáky, které mohou být shozeny na bitevní pole a naváděny stejným zaměřovacím laserem [1]. Všechna ghostova zařízení jsou napájena z centrálního Moebius reaktoru .


Reference:

Galerie: Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky