Portrét jednotky Jednotka na herní liště

G-12 Goliath combat walker– útočný kráčející tank

Goliath on-line

K vidění : Ve hře a např. v animace the Ambush

Důležité údaje:
  • Váha cca 12-16 tun
  • Rychlost pohybu až 50 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Střední pancéřováníStřední pancéřování
  • 8mm C-17 Gauss karabina + 250 nábojů8mm C-17 Gauss karabina + 250 nábojů
  • 2x 30mm Autokanóny + 2x 10 000 nábojů2x 30mm Autokanóny + 2x 10 000 nábojů (Goliath)
  • 2x dvojité plazmové plamenomety2x dvojité plazmové plamenomety (Hellmaker)
  • 2x odpalovač Hellfire raket2x odpalovač Hellfire raket + 2x 20 raket (typ G-12)
  • 2x20 odpalovačů Hellfire raket2x20 odpalovačů Hellfire raket + 2x 20 raket (typ G-13)
  • 2x odpalovač Incinerator raket2x odpalovač Incinerator raket + 2x 20 raket (Hellmaker)
  • Charon boostersCharon boosters (typ G-13)

Terranský kráčející tank. Vysoký zhruba 6m. Původně byl vyvinut LarsCorp Technologies pro Kel-Morianský kombinát . Pohybuje se po dvou mechanických těžce opancéřovaných nohách. Právě nohy jsou totiž nejzranitelnějším místem. Spousta nepřátel útočících na blízko totiž na hlavní tělo nedosáhne a navíc Goliath bez nohy je nepohyblivý a tudíž bezbranný. Goliath se může oproti pěchotě pohybovat dost rychle i v členitém terénu a je schopný překonat stoupání až 45 stupňů. Může se pohybovat i ve vakuu, ale nemá trysky, a tak se musí spoléhat pouze na své magnetické nohy. Goliath nese jednoho pilota. Mezi vybavení pilota patří lehké brnění, lehká přilba, s kyslíkovou maskou a vysílačkou, a puška C-17 pro vlastní bezpečí. Goliáš je vybaven dvěma reflektory, filtrem vzduchu, NBC ochranou, podporou života a pilotní digitální HUD obrazovkou na ovládací desce.Výzbroj tvoří dvojité 20mm nebo 30mm autokanóny . Což jsou velkorážní zbraně schopné rozcupovat pěchotu, ale i zničit menší stavbu. Sekundární výzbroj tvoří Hellfire rakety určené proti vzdušným cílům (ačkoliv mohou být s omezenou účiností použity i proti pozemním cílům) Goliath nese dva odpalovače a dva svazky po dvaceti raketách. Tyto vysoce explozivní rakety jsou dalekonosné (25km), mají vlastní pohon a naváděcí systém, díky kterému jsou excelentně přesné. Aby byly zbraně pohyblivější, je celá vrchní část Goliáše spojena s nohami točnou, takže Goliath může jít a mířit rozdílnými směry. Goliath může v mžiku srovnat se zemí celou stavbu, nebo sestřelit nepřátelské stíhače. Je však neefektivní proti malým cílům. Může sice střílet naslepo s ohromnou účinností, ale tlupa Zerglingů se mu vždy dostane na kůži.


G -13 Goliath combat walker– pokročilý útočný kráčející tank

Goliath on-line

K vidění : V animaci UED Victory report

Mírně vylepšená verze původního Goliatha, kterou používá UED . Liší se raketovým odpalovacím systémem. Zatímco G-12 má dva odpalovače a dva zásobníky, G-13 nemá žádné zásobníky tzn. že každá raketa má svůj vlastní odpalovač. Všechny rakety jsou tedy rovnou připraveny k odpálení. Výhoda tohoto systému spočívá v nulové době nutné k přebití raketometu a schopnosti vystřelit celou salvu najednou. UED rakety jsou také vybaveny posilovacím zařízením, které zvěšuje dostřel - Charon booster


G-12HM Hellmaker – Podpůrný kráčející tank

Forger here

K vidění : Nikde, vymyšlená jednotka

Raynorovou skupinou upravený Goliath. Platí pro něj vše co bylo napsáno u Goliatha, pouze má místo autokanónů namontovány dvojité plamenomety . Je tak mnohem účinnější proti pěchotě, ale neúčinný proti obrněným cílům a stavbám. Místo Hellfire raket má Incinerator rakety , které nesou napalmové hlavice a mají menší dostřel než rakety Hellfire (10 km). Jejich výbuch je naprosto devastující pro všechny pěší jednotky a speciálně pro Zergy. Právě proti Zergům je Hellmaker zaměřený. Jediný Hellmaker může rozpoutat v zergské základně neuvěřitelné ohnivé peklo. Avšak vždy se doporučuje spolupráce s ostatními jednotkami, protože G-12HM je bezbranný proti vzdušnému útoku a málo účinný proti silným pancířům.


Galerie: Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky Umělecké ztvárnění podoby jednotky