Portrét jednotky Jednotka na herní liště

Science vessel – Mobilní výzkumná stanice

Explorer reporting

K vidění : Ve hře a např. v animaci Battle on the Amerigo

Důležité údaje:
  • Váha stovky tisíc tun
  • Rychlost pohybu relativně neomezená (létá pouze ve vesmíru)
Výbava a schopnosti:
  • Těžké lodní pancéřováníTěžké lodní pancéřování
  • Defenzivní matrice
  • Ozařovač
  • EMP rakety
  • Titan reaktorTitan reaktor
  • 4x Warp motor3x Warp motor
  • 4x hlavní motory4x hlavní motory

Výzkumné stanice byly původně určeny pro zkoumání různých vesmírných fenoménů a anomálií. Nenesou žádnou výzbroj, ale jsou vybaveny vyspělými senzory, detekčním vybavením a různými speciálními přístroji. Když se však objevily konflikty s mimozemskými rasami, byly tyto stanice povolány jako podpora a pro vedení elektronické války. Stanice má tvar zploštělého rotačního elipsoidu o průměru cca 500m a po obvodu má čtyři nosníky. Uprostřed elipsoidu nahoře je umístěn centrální otočný kokpit spolu s několika polohovacími satelity a anténami. Velitelská sekce lodi je v případě nebezpečí odpojitelná. Ve spodu stanice je pak několik dalších senzorů, antén a vysílačů. Stanice není schopná atmosférického letu, a tak je po dobu boje umístěna na orbitě planety. Hlavní úlohou stanice je detekce jakýchkoliv maskovaných, neviditelných či podzemních jednotek jak na povrchu planet, tak v atmosféře a ve vesmíru. Stanice však může navíc poskytnout excelentní podporu jednou ze svých speciálních schopností.

První takovou schopností je defenzivní matrice. Výzkumy energetických polí vedl k vynálezu tohoto energetického ochranného štítu. Výzkumná stanice může toto pole vytvořit okolo jakékoliv jednotky a poskytnout jí tak podobnou ochranu, jakou poskytuje protosský štít . Je zde však několik rozdílů. Štít je pouze dočasný a po čase sám zmizí. Neregeneruje se a nejde dobíjet. Navíc neposkytuje úplnou ochranu a část energie, většinou kinetické,prochází skrz. I tak však štít poskytuje nadstandardní ochranu, která může být v bitvě rozhodující.

Další schopností je ozáření. Ozářená jednotka po určitou dobu emituje silnou radioaktivitu, která zraňuje nejen jednotku samou, ale i jednotky v okolí. Funguje to pouze na biologické jednotky a biologické jednotky uvnitř nějakých vozidel jsou částečně chráněny. Ozáření je účinné proti terranské a protosské pěchotě a je naprosto devastující proti všem druhům Zergů a dokonce i proti jejich stavbám. Ozáření však může odstranit medik .

Poslední schopností stanice je elektro-magnetická pulzní šoková vlna (EMP). Stanice může odpálit malou střelu, která po dopadu uvolní EMP vlnu, ta do vzdálenosti několika desítek metrů zlikviduje veškeré energetické rezervy. Vysaje tak energii všem jednotkám, které jsou na ní závislé a naprosto vyčerpá štíty všem protosským jednotkám. Samotná výzkumná stanice je však proti účinkům EMP imunní. Jako je ozáření extrémně účinné na Zergy, tak je EMP střela účinná na Protossy. Všechny schopnosti stanice jsou závislé na Titan reaktoru umístěném ve středu lodi. Stanice je schopná nadsvětelného letu. Posádku, která má obvykle cca 50 členů, tvoří většinou vědci a technici.


Galerie: Umělecké ztvárnění podoby jednotky