Portrét jednotky Jednotka na herní liště

V-8 R/B-F Valkyrie class Frigate – Raketová/Bombardovací fregata

Valkyrie prepared

K vidění : Ve hře

Důležité údaje:
  • Váha cca 125 tun
  • Rychlost pohybu v atmosféře až 2000kmph (může se vznášet)
Výbava a schopnosti:
  • Těžké lodní pancéřování
  • 8x odpalovačů H.A.L.O raket + 8x 60 raket
  • nebo
  • 2x odpalovačů Medusa bomb + 2x 60 bomb
  • nebo
  • 2x pokladač maskovaných min Ignition + 2x 60 min
  • Udržovač warp pole
  • 6x Hlavní motor, stabilizační motory

Valkyrie je středně těžká asi 45m dlouhá fregata s postraními křídly sklopenými pod úhlem 45 stupňů tak, že se jejich roviny protínají v přímce, rovnoběžné s předozadní osou lodi, několik metrů pod lodí. Je poháněná šesti malými tryskami umožňujícími dobrou manévrovatelnost. Řízena je dvěma piloty, ale v posádce mohou být celkem 4 lidé. Valkyrie nese velký náklad H.A.L.O raket nebo Medusa bomb . H.A.L.O rakety jsou menší verze Gemini raket, určené pro menší cíle a s dostřelem cca 10 km. Tyto rakety nezasahují cíl přímo, ale vybuchují v jeho blízkosti. Valkyrie má však 8 odpalovačů, a tak je výsledná síla salvy osmi raket dostatečně silná na jakýkoliv cíl. Rakety se dají použít jak proti vzdušným cílům (primární použití), tak proti pozemním cílům, ale na pozemní cíle je lepší použít vysoce tříštivé Medusa bomby shazované ze dvou pumovnic. Relativně rychlá a malá fregata je schopná bolestivě zasáhnout jakýkoliv velký cíl, nebo provést nálet masakrující veškeré pozemní jednotky. Odhazovací systém pumovnic uděluje bombám značnou počáteční rychlost, takže je možné je použít i ve vesmíru, kde nejsou přitahovány gravitací. Místo Medusa bomb však Valkyrie může být vybavena protileteckými minami Ignition . Valkyrie je jednotkou UED a jako taková je vybavena speciálním zařízením, které jí umožňuje sdílet warp pole. Samotná Valkyrie není schopná nadsvětelného letu, ale může pomocí warp udržovače cestovat s jinou lodí např. s Cargoshipem nebo Battlecruiserem . Tato technologie je jednou z taktických výhod UED. Bohužel je udržovač warp pole příliš velký na to, aby mohl být účinně montován do Wraithů .

Galerie: