Zergské základny jsou vlastně jedním velkým živoucím organismem. Jednotlivé budovy by se daly přirovnat k orgánům a také tak mnohdy vypadají. Všechny stavby mutují z trubce (nebo ze svého nižšího stádia) a kromě Líhně a Extraktoru musí být zmutovány na biomase, která je produkována líhní, jejími vyššími formami a všemi druhy kolonií. Tato biomasa se nazývá Creep a má tmavě fialovou barvu. Skrz Creep je stavbám poskytnuta dostatečná výživa k mutaci. Hotové stavby jsou však schopny bez creepu vydržet funkční velmi dlouhou dobu, než uhynou. Pokud jsou zničeny budovy, které Creep neustále obnovují, tak se biomasa pomalu rozloží. Creep se neustále regeneruje a také poskytuje výživu všem zergským jednotkám, snižuje pohyblivost nepřátelských jednotek a vstřebává mrtvé tvory. Stejně jako všechny zergské jednotky mají i stavby schopnost neustále regenerace a jsou vybaveny silným krunýřem, který jim poskytuje ochranu. Jednotlivé stavby obsahují genové informace k různým zergským druhům a jejich evolučním procesům. Nadvědomí udržuje psionické spojení se svými služebníky, ale aby mohlo vydávat individuální rozkazy musí používat Overlordy . K plnění složitějších úkolů jsou tvořeni Cerebrati . Další Zergové nemohou být plozeni, pokud není dost Overlordů na jejich kontrolu. Zergské stavby jsou plně funkční i pod vodou.

Hatchery Creep colony Extractor Spawning pool Hydralisk den
Hatchery Creep colony Extractor Spawning pool Hydralisk den
Evolution chamber Spore colony Sunken colony Lair Queen´s nest
Evolution chamber Spore colony Sunken colony Lair Queen´s nest
Spire Hive Greater spire Ultralisk cavern Defilers mound
Spire Hive Greater spire Ultralisk cavern Defilers mound
Nydus canal Atoll Greater atoll Worm colony Infested command center
Nydus canal Atoll Greater atoll Worm colony Infested command center
Cerebrate Overmind
Cerebrate Overmind

Některé zergské jednotky mohou morfovat do vyšších forem. Během doby proměny je tvor zranitelný, takže bývá chráněn nějakým druhem skořápky nebo kokonu. Zde jsou všechny druhy přechodných forem Zergů.

Egg Cocoon Chrysalis Mature chrysalis Overmind cocoon
Egg Cocoon Chrysalis Mature chrysalis Overmind cocoon