Portrét jednotky Jednotka na herní liště

Cerebrate

K vidění : ve hře

Výbava a schopnosti:

Cerebrati jsou tvorové podobní zvětšenině původního zergského parazita. Mají velmi chatrnou tělesnou stavbu – kůže je natolik slabá, že jsou vidět hýbající se orgány pod ní. Jejich úkolem je řídit Roj, přičemž přímo podléhají Nadvědomí . Každý Cerebrat má specifické poslání; může se starat o rozvoj, těžbu surovin, obranu, útok či průzkum. Zároveň vládne jednomu zergskému rodu jehož zaměření se shoduje s Cerebratovou specializací. Cerebrati komunikují telepaticky, jejich přímými podřízenými jsou Královny a Overlordi . Když Cerebrat zemře, může ho Nadvědomí kdykoliv reinkarnovat, pokud není zabiti správným způsobem. Když zemře Nadvědomí, mohou se Cerebrati spojit do zárodku nového Nadvědomí. Tím sice zemřou, ale jejich schopnosti a vědomosti přejdou do tohoto Nadvědomí.