Bezejmenný cerebrat

Věk : neznámý

Bezejmený Cerebrat, hráč v epizodě II a VI, byl stvořen Nadvědomím jako jeden z jeho agentů. Měl dohlížet na vývoj infikované Kerriganové a později vedl invazi na Aiur, která vyvrcholila zakořeněním Nadvědomí. Když bylo Nadvědomí zničeno, přešel pod vládu Kerriganové, které pomohl získat moc v sektoru Koprulu, zničit PSI disrupter , znovu dobýt Korhal a zničit nově vzniklé Nadvědomí na Charu .

Nadvědomí

Věk : Neznámý (cca tisíce let) (zabito)

Netělesná entita, vládce všech zergských rojů

Stvořeno před mnoha milénii tajemnou rasou Xel´Naga, Nadvědomí představuje společné vědomí zergské rasy. Věří, že existuje, aby se stalo dokonalou životní formou, a tak je Nadvědomí posedlé vstřebáváním nejsilnějších ras vesmíru. Extrémně inteligentní a úskočné Nadvědomí se před ničím nezastaví. Má nejhlubší respekt před Protossy, o nichž věří, že jsou tím největším druhem, jaký se kdy snažilo asimilovat. Nadvědomí se zjevilo na svaté půdě Aiuru , kde zakořenilo, ale později bylo zničeno Tassadarem .

Infikovaná Kerriganová

Věk : biologicky 26

Vládce zergských rojů

Sarah Kerriganová kdysi byla zástupcem velitele Synů Korhalu . Byla však zanechána svému osudu na orbitální platformě Tarsonisu New Gettysberg, po misi, při které měla neutralizovat protosské síly. Základna byla zaplavena Zergy a Kerriganová byla infikována, aby se stala otrokem Nadvědomí . Když se vyklubala z kukly, stala se zástupcem Nadvědomí. Už od počátku však vykazovala známky ctižádostivosti a touhy po moci. Když bylo Nadvědomí na Aiuru zabito, převzala Kerriganová na Charu úplnou moc nad všemi zergskými roji. Kerriganová je úskočná a lstivá. Její psionické schopnosti byly značně rozšířeny, když byly deaktivovány její zabudované psionické tlumiče. Pokud by se dala považovat za zástupce lidské rasy, představovala by osobu s nejrozvinutějšími psi schopnostmi, které už se mohou rovnat i protosským. Kerriganová získala schopnost regenerace, stále může využívat maskování , může používat sliz zpomalující jednotky a odhalující nepřátelské maskované jednotky a může i vyvolávat psionickou bouři jako vysocí templáři . Má schopnost vstřebat jiného tvora a doplnit si tak energii. Útočí pomoci svých mocných zádových pařátů.

Cerebrat Daggoth

Věk : Neznámý

Vládce rodu Tiamat

Jako všichni Cerebrati, Daggoth byl stvořen, aby pomohl Nadvědomí kontrolovat zergské roje. Řídíc největší zergský roj, Tiamat, Daggot slouží Nadvědomí s odvahou a zuřivostí. Daggoth je jeden s Cerebratů s nejsilnější vůlí a často radí ostatním jak nejlépe sloužit Nadvědomí.

Cerebrat Zasz

Věk : Neznámý (zabit)

Vládce rodu Garm

Zasz je jeden z nejchytřejších Cerebratů, který stále komunikuje s ostatními. Snaží se dozvědět o ostatních Cerebratech co nejvíce, aby mohli spolupracovat co nejefektivněji. Avšak Zasova šťouravá povaha často ruší ostatní, kteří ho považují za trochu labilního. Ačkoliv je Zasz protivný, je naprosto oddaný Nadvědomí a svaté misi své rasy.

Cerebrat Nargil

Věk : Neznámý

Vládce rodu Fenris

Cerebrat Gorn

Věk : Neznámý

Vládce rodu Baelrog

Cerebrat Araq

Věk : Neznámý

Vládce rodu Jormungand

Cerebrat Kagg

Věk : Neznámý

Vládce rodu Surtur

Cerebrat Segal

Věk : Neznámý

Vládce rodu Grendel

Cerebrat Targ

Věk : Neznámý

Vládce rodu Leviathan

Nové Nadvědomí

Věk : cca několik týdnů/měsíců (od vzniku Nadvědomí jako celku) (zabito)

Netělesná entita, vládce všech zergských rojů

Nové Nadvědomí vzniklo na Charu spojením tří Cerebratů. Jeho schopnosti se ještě zcela nevyvinuly. Bylo zotročeno UED a použito k ovládání zergských rojů ve prospěch UED. Nakonec bylo zabito Zeratulem .

Torrasque

Věk : neznámý (několikrát zabit a oživen)

Hyperlisk

Torrasque je hyperlisk, který sehrál mimo jiné velkou roli při obraně nového Nadvědomí na Charu proti UED . Jeho útoky drželi v šachu síly UED několik hodin, než byly schopné efektivního útoku. Vždy po své smrti byl reinkarnován Cerebratem a poslán znovu do útoku.

Infikovaný Duran

Věk : biologicky 33 let

Služebník Kerriganové

Samir Duran byl infikován zřejmě už během mise na Tarsonisu , kdy byl UED zajištěn PSI disrupter . Je však možné, že byl infikován ještě před příletem sil UED. Duran sloužil Kerriganové během jejího tažení za mocí. Osobně se zúčastnil útoku na protosskou základnu Telemantros a později zmizel.

Cerebrat Kaloth

Věk : Neznámý

Rod : Neznámý

Cerebrat zodpovědný za infikaci admirála Stukova [1].


Reference: