Zergové jsou souborem těch nejhorších predátorů. Nadvědomím  byly různé druhy začleněny do roje a zrychlenou evolucí upraveni na co nejefektivnější zabijáky. Zergové nepoužívají technologii  v pravém slova smyslu, ale jejich krunýře a zbraně jsou srovnatelné s vybavením ostatních ras. Všechny standardní formy Zergů pocházejí z larev , které produkuje líheň . Zergové mají úžasnou schopnost regenerace . Zergské kosti, krunýře a drápy  jsou vyztuženy minerály. Vespene plyn využívají jako výživu pro svůj extrémně urychlený metabolizmus. Kvůli urychlenému metabolizmu mají také většinou velmi krátký život. Někteří Zergové se mohou pohybovat ve vakuu. Letecké jednotky se pohybují velmi rychle díky speciálnímu gravitačnímu orgánu . K útoku používají buď různé drápy , projektily  nebo chemicko biologické látky. Někteří Zergové mají schopnost zahrabat se do země, pokud to materiál dovoluje, a skrýt se tak před útokem ze vzduchu, nebo překvapit nepřítele. Zergové také produkují několik druhů obávaných parazitů  a velmi nebezpečné sebevražedné jednotky. I paleta vodních forem Zergů je velmi pestrá Síla Zergů je v množství. Velmi rychle se množí a snadno nepřítele přečíslí.

Larva Drone Overlord Zergling Hydralisk Lurker
Larva Drone Overlord Zergling Hydralisk Lurker
Ultralisk Defiler Baneling Roach Infester Nydusworm
Ultralisk Defiler Baneling Roach Infester Nydusworm
Mutalisk Guardian Devourer Queen Scourge Corrupter
Mutalisk Guardian Devourer Queen Scourge Corrupter
Broodling Infested terran
Broodling Infested Terran
Serpenteel Squid Delphinid Piraya
Serpenteel Squid Delphinid Piraya