Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Baneling

 

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha : 100-500kg
  • Rychlost pohybu : cca 50 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký krunýø
  • Plasmová metamorfóza 
  • Zahrabání

Baneling vzniká mutací ze Zerglinga . Jedná se pozemní sebevra¾ednou jednotku, která se pohybuje koulením a sna¾í se najet na nepøítele a explodovat. Baneling je schopný se zahrabat.  [1]


Reference: