Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Broodling

Hatla hatla

K vidìní : ve høe

Dùle¾ité údaje:
  • Váha : 10 kg
  • Rychlost pohybu : 15 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Lehký krunýø
  • Toxické spóry

Broodling je parazit, který se po nakladení královnou vylíhne ze svého hostitele a tak ho zabije. Bìhem svého krátkého ¾ivota, který trvá jen nìkolik hodin, podléhá vùli roje. V podstatì se jedná o slabší verzi Zerglinga . Není moc silný, ale u¾ jen svým zrozením zabije hostitelskou jednotku, co¾ mù¾e být napø. Ghost nebo Zealot .