Portrét jednotky Jednotka na herní lištì

Roach

 

K vidìní : V SC2

Dùle¾ité údaje:
  • Váha : neznámá
  • Rychlost pohybu : cca 50 kmph
Výbava a schopnosti:
  • Støední krunýø
  • Drápy 
  • Zahrabání
  • Urychlená regenerace 

Jediné dostupné informace k této jednotce jsou o její zrychlené regeneraci.


Reference: