Štíty

Všechny jednotky jsou vybaveny štíty. Protosští válečníci používají soustředěnou PSI energii a vytvářejí tak okolo sebe ochranné pole. Indukované generátory PSI pole umožňují použití štítu i těm nejmenším robotickým jednotkám. Protosské energetické štíty efektivně zachycují všechny druhy fyzických a energetických útoků, ale pokud jsou pod palbou, vyčerpávají se. Štíty se však neustále pomalu regenerují. K urychlení regenerace mohou být použity štítové baterie.

Pokud je štít vytvářen myslí Protossa, pak má autor plnou kontrolu nad jeho tvarem, silou a stavem. Štít tedy vlastně tvoří energetickou vrstvu nad brněním, pokrývá povrch subjektu v nejmenší možné vzdálenosti. Štít se pohybuje spolu s majitelem a je závislý pouze na jeho pozici, nikoliv na vnější interakci. V praxi to znamená, že útoky mají vliv jen na sílu štítu a nemohou štítem pohybovat - nemá zpětnou vazbu. Pokud je štít generován uměle, má pravidelný sférický či eliptický tvar. Stroj nad ním nemá přesnou tvarovou kontrolu, ale může mít přednastaveny různé užitečné tvary štítu. Např. kvůli odpalování zbraní je třeba vytvořit v poli otvor. Generátor proto aktivuje jiný vzor a na příslušných místech se pole zdeformuje tak, že je možné vést střelbu s minimem odkrytého prostoru. Shuttle má zas definované nastavení pole pro vykládání a nakládání jednotek.Pozemní stroje mají navíc možnost částečně vypnout štít pod sebou, pokud nehrozí akutní nebezpečí z útoku zespod (miny, Lurkeři ...) a šetřit tak energii.

Štít propouští viditelné spektrum elektromagnetického vlnění, ale chrání před laserovými zbraněmi . Do jisté míry může štít chránit i před psionickými útoky. Povrch štítu je neviditelný, ale pokud do něj něco narazí, může být nakrátko zviditelněn. Štít vyžaduje určitou minimální energii k tomu, aby mohl být po proražení znovu vytvořen a stabilizován. Což v praxi znamená, že jednotka s vyčerpaným štítem je chvíli zcela nechráněná. Teprve když má dostatek energie k vytvoření stabilního pole, může štít znovu aktivovat na minimální energetické hladině a dále dobíjet. 

Bojový oblek

Khalaiové vyvinuli pro protosské válečníky několik druhů bojových obleků. Vzhledem k pokročilé stavbě těla nepotřebují Protossové hermeticky uzavřené skafandry, a tak obleky plní jen roli brnění. Použitý materiál je velmi lehký, ale přitom ultra pevný a je charakteristický zlatou barvou, která ještě bývá tmavě žíhána a označena kmenovou barvou. Obleky pomáhají generovat štít a jsou napájeny khaydarinovými krystaly .Zásadním vybavením bojových obleků je také osobní pohotovostní teleporter, který v případě těžkého resp. smrtelného zranění okamžitě přenese Protossa zpět do bezpečí, kde je mu poskytnuta okamžitá pomoc. Transport se projevuje modrým zábleskem. [2]

Střední bojový oblek používají Zealoti a někteří Vysocí templáři . Oblek zcela pokrývá dolní končetiny a je vybaven posilovači, které umožňují vyvinout velkou rychlost, skákat a padat z velkých výšek. Pánevní část nese několik podpůrných štítových obručí. Hrudní část chrání trup, ramena a krk a nese další pár štítových obručí. Hlava a část paží je nechráněna. Loketní části rukou jsou opět pancéřovány a obsahují generátory PSI čepelí .

Těžký bojová oblek je těžší verze určená pro Vindicatory . Má celkově silnější pancéřování. Kompletně pokrývá i trup, paže a hlavu.

Lehký bojový oblek je odlehčená verze pro vysoké templáře . Postrádá spodní část a obsahuje jen hrudní a loketní pláty. Někteří veletempláři dokonce bojový oblek zcela odkládají a odívají se do látek s kmenovými vzory spoléhaje na své schopnosti.

Stealth bojový oblek byl vyvinut nedávno pro potřeby Dark templářů . Jde o upravenou a odlehčenou verzi středního bojového obleku tak, aby nenarušovala maskovací pole.

Khaydarin/Argus

Modré Khaydarinové krystaly jsou základní součástí většiny protosských technologií. Absorbuje a uchovává lokální PSI energii. Xel´Nagové je používali při svých protogenetických experimentech. Slouží především jako zdroje popř. usměrňovače energie. Temní templáři používají tmavě fialovou odrůdu známou jako Argus.

Umělá inteligence

Protossové používají ve velké míře roboty, což by nešlo bez vyspělé umělé inteligence. Protosské stroje slouží při těžbě, stavbě, opravách, ale i průzkumu, dopravě a boji. Protossové proto využívají sofistikované neuronové sítě, pozitronové technologie a krystalové počítače. Protosská AI je velmi kvalitní zvláště v oblasti rozpoznávání a klasifikace, ale i v hledání optimálního řešení v složitých bojových situacích.

Maskování

Protossové disponují pokročilou maskovací technologií. Stejně jako terranská pracuje na principu ohybu světla. Na rozdíl od Terranů však protosské jednotky nepotřebují k udržení maskování žádnou dodatečnou energie, takže jsou schopné ho udržet permanentně. Lépe řečeno maskovací zařízení energii k provozu potřebuje, ale protosské zdroje energie jsou schopny dodávat tuto energii v reálném čase. Podobný princip je používán temnými templáři , kteří se díky tomu mohou nepozorovaně pohybovat a útočit ze zálohy a Observery , které jsou malé a kromě senzorů a motorů nenesou nic, čím by se mohly prozradit. I takto maskované jednotky však lze odhalit.

Antigravitační/gravitické motory

K letu používají protosské stroje některou ze dvou technologií. Antigravitace pro vznášení, nebo pohyb nízko nad povrchem planet a gravitických motorů pro rychlý pohyb v atmosféře nebo ve vesmíru. Antigravitační generátory má v nějaké míře velká část protosských jednotek. Některé je používají přímo k levitaci (proby ) některé jen k nadlehčování (dragooni a reaveři ). Gravitické motory jsou účinkem podobné tryskovému pohonu. Deformací prostoru vytváří tahový, respektive tlačný vektor. Tento vektor může mít jakýkoliv směr, ale jeho velikost je závislá na odchylce od předozadní osy lodi. Jedním směrem (typicky vpřed) je motor schopen vyvinout velký tah. Odchýlením od tohoto směru se jeho síla zmenšuje až se ustálí na konstantní hodnotě. Lodě jsou tedy schopny se pohybovat všemi směry, nezávisle na orientaci motoru, ale tento pohyb je pak řádově o mnoho pomalejší. Pohon není závislý na palivu, ale jen na energii a funguje i pod vodou. Gravitické trysky jsou typické svou modrou září. 

Warp/Warp trhlina/Warp brána

Technologie warpu, podobná terranské , umožňuje relativně rychlé nadsvětelné cestování cestování. Druhý způsob je o hodně rychlejší. Spočívá ve vytvoření warp riftu. Warp rift otvírá jakousi trhlinu v prostoru a umožňuje téměř okamžitý přesun. Pro otevření trhliny je však nutné znát přesné souřadnice cílového místa. Ty může poskytnout přátelská jednotka nebo warp maják. Přičemž vypočítání souřadnic vyžaduje přítomnost majáku/jednotky po určitou dobu. Také je možné trhlinu zaměřit na předem známé souřadnice. Warp riftem může najednou cestovat více lodí, takže jedna loď ho vytvoří a ostatní ho mohou použít. Takto je možné rychle přesouvat i flotily menších lodí, který samy generátory warp riftu nemají. Nevýhoda tohoto způsobu spočívá v jeho nepoužitelnosti v blízkosti velkých gravitačních polí (planet) a nepoužitelnosti při cestování na neznámá místa. Podobný princip přesunu používají Gateway , Stargate , atd. s tím rozdílem, že umožňují přesun i v okolí planet.

Časo prostorové manipulace

Nejmodernější protosské technologie umožňují manipulace s časoprostorem. Arbitři deformují realitu tak, že vytvářejí maskovací pole. Mohou vytvořit trhlinu ve struktuře časoprostoru, která spojí dvě místa a umožní průchod jednotek. Také jsou schopni vytvořit stázové pole, které zcela separuje danou oblast od okolního časoprostoru. Mateřské lodě mohou vyvolat dilataci času ve vyhrazeném prostoru (čas zde plyne pomaleji) nebo dokáží vytvořit umělé miniaturní černé díry s devastujícím efektem na své okolí.

Rematerializace

Protossové ovládli technologii dematerializace a materializace. S využitím krystalových počítačů je možné manipulovat s hmotou a energií s přesností, jaké běžná organická mysl nikdy nemůže dosáhnout. Organické i anorganické subjekty jsou transformovány na energii a jejich unikátní signatura je vtisknuta do krystalového jádra. Když je potřeba, proces se obrátí a hmota se znovu materializuje. Díky tomu je možné přepravovat objemné náklady na malých lodích. Transport jednotek je jednodušší, protože lodě nemusí jednotky vykládat fyzicky, ale pouze je na dálku rematerializují [1].