Stáří postav je platné vzhledem k začátku SC2

Jacob Jefferson Ramsey

Věk : neznámý

Archeolog

Archeolog, který byl kontaktován Valerianem Mengskem , aby prozkoumal chrám na planetě Nemaka. Jakeovi se narozdíl od ostatních týmů podařilo dostat dovnitř, kde nalezl umírajícího Preservera - Zamaru . Té se podařilo nahrát všechny své vědomosti a svoje vědomí do Jakeova mozku. Od této chvíle Jake sdílí tělo a mysl se Zamarou. To mu umožňuje číst myšlenky, čerpat z vědomostí Protossů a v kritických situacích používat i jiné psionické schopnosti. Jake a jeho tým byli uvězneni žoldáky pod vedením Rosemary Dahl , aby byla jistota, že Valerian dostane veškeré informace. Posádka křižníku Gray Tiger ale uvěznila jak vědce, tak žoldáky a Jakeovi se podařilo uprchnout spolu s Rosemary.[5] Později ho Zamara zavedla na Zergy okupovaný Aiur , aby zde získal technologii, která by mohla zachránit jeho mozek, jenž není schopen pojmout obrovské množství informací, které je třeba uchovat. To se Jakeovi s pomocí zbylých Protossů na Aiuru podařilo. Nakonec pod útokem Zergů, Dominionu a Ulrezaje na poslední chvíli opustil Aiur znovuzprovozněnou warp branou spolu s Rosemary a přeživšími Protossy. Jakea nyní hledá Valerian, Kerriganová a Ulrezaj. [6]

Rosemary Dahl

Věk : neznámý (25-30)

Žoldák

Rosemary původně pracovala pro Valeriana Mengska a měla za úkol zajistit, aby se dostal ke všem informacím z výzkumu. Valerian ale nechal později uvěznit i jí a tak se připojila k Jakeovi Ramseymu a uprchla. Protože jí Jake v podstatě dvakrát zachránil život, doprovází ho a dělá mu osobního bodyguarda. [5] Na Aiuru byla zajata Ulrezajovými následovníky, zdrogována a nucena vlákat Jakea do pasti. Navzdory droze ale nakonec nedokázala Jakea zradit a s pomocí jeho a ostatních Protossů překonala závislost a silné abstinenční příznaky. Spolu s Jakem uprchla před Ulrezajem, Zergy a Dominionem skrz warp bránu. [6]

Valerian Mengsk

Věk : 22 let

Syn císaře Dominionu

Mengskův syn a korunní princ Dominionu . Vyrůstal v utajované pevnosti v Umojanském protektorátu a jeho existence je stále utajována. Valerian se snaží vystoupit ze stínu svého otce. Má k dispozici zdroje Dominionu. Ovládá bojová umění a boj s mečem. Zajímá se o archeologii a o Xel´Nagské chrámy. Organizoval vědecký výzkum na planetě Nemaka a snaží se najít a chytit Jacoba Ramseyho a Rosemary Dahl . [5]

Tychus J. Findlay

Věk : 32 let

Raynorův známý

Zločinec narozený na Mar Saře souzený za držení drog, krádeže, pirátství, útěk z vězení a vraždu. Odsouzen k smrti, ale rozsudek byl později změněn na doživotí a byl přeřazen k mariňákům.

Bezejmenný správce

Věk : neznámý

Bezejmenný správce, neboli hráč v epizodě I, byl vyslanec Konfederace pověřený ochranou kolonistů a udržováním pořádku na planetě Mar Sara v době, kdy protosská flotila vstoupila do sektoru Koprulu a začala ničit zamořené terranské kolonie. Později se však správce Konfederaci kvůli jejím činům vzepřel a spolu s Jamesem Raynorem se připojil k Synům Korhalu . Zde vedl pod velením Arctura Mengska několik bitev proti Konfederaci a nakonec dobyl i Tarsonis . Později však zjistil, že Arcturus Mengsk je šílenec hnaný touhou po pomstě a spolu s Raynorem opustili Tarsonis v křižníku Hyperion. Jeho další osud je neznámý, ale dá se předpokládat, že je stále s Raynorem a jeho skupinou a pravděpodobně bojoval i v bitvách o Aiur na straně Protossů.

Bezejmenný kapitán

Věk : neznámý

Bezejmenný kapitán, neboli hráč v epizodě V, byl kapitán UED pod velením Gerrarda DuGalla . Jeho úkolem bylo dobytí Dominionu , sesazení diktátora Mengska I . A převzetí kontroly nad sektorem Koprulu ve jménu UED. Kapitán vedl síly UED až k vítězství na Charu a zajetí Nadvědomí. Jeho další osud je neznámý. Pravděpodobně zemřel při některé z pozdějších bitev se Zergy, nebo při ústupu UED flotily. Není však vyloučeno, že přežil a skrývá se někde v sektoru Koprulu.

Maršál/kapitán James Raynor

Věk : 33

Bývalý koloniální maršál

Raynor strávil mnoho let udržováním míru v kolonii Mar Sara , ale když síly konfederace začaly být stále krutější, Raynor se rozhodl spojit se se Syny Korhalu . Raynor je dynamický velitel a je oblíbený a respektovaný mezi vojáky, kteří jsou pod jeho velením. Navzdory jeho častému sarkastickému chování. Když se vzbouřil proti Arcturovi Mengskovi kvůli tomu, že obětoval Kerriganovou , ukradl vlajkovou loď Hyperion a se svými věrnými opustil Tarsonis . Setkal s Tassadarem a později ho pomohl osvobodit. Jeho síly také sehrály velkou roli v konečné bitvě o Aiur . Raynor se rozhodl zůstat s Protossy, mezi kterými je díky svým činům vždy vítán.

Generál Edmund Duke

Věk : zabit ve věku 53 let

Bývalý Konfederační generál a generál Dominionu , velitel squadrony alfa

Generál Duke byl oddaný ochránce Konfederace více než čtyřicet let. Kdysi sloužil jako tankista, poté velel vlajkovým lodím Konfederace a Dominionu (Norad II a III). Motivovaný svou láskou k moci, spíše než politikou, si získal velkou reputaci. Dlouhá služba v alfa squadroně mu dala rozsáhlé taktické zkušenosti, díky kterým je jedním z největší vojenských mozků v terranském sektoru. Navzdory jeho schopnostem, Dukovo ego a nesnesitelná pýcha často vedou k roztržkám s těmi, kteří jsou pod jeho velením. Arcturus Mengsk mu kdysi zachránil život, čímž si ho zavázal a generál Duke sehrál významnou roli v útoku na Konfederaci. Po porážce Konfederace byl díky svým zkušenostem přijat na post generála Dominionu. Generál Duke zemřel na palubě Noradu III při obraně Korhalu proti Zergům, když Kerriganová zradila Mengska.

Císař Arcturus Mengsk I.

Věk : 42

Bývalý konfederační prospektor, později vůdce Synů Korhalu , nyní císař Dominionu

Arcturus býval úspěšným prospektorem Konfederace. Ačkoliv jeho domovina, Korhal IV , byl semeništěm násilností a proti-konfederační politiky, Arcturus sloužil své vládě s odvahou a ctí. Když nepokoje na Korhalu dosáhly bodu varu, Konfederace odpálila salvu jaderných střel třídy Apokalypse na vzbouřenou kolonii. Korhal IV byl zdevastován. Arcturovi zůstali pouze vzpomínky na jeho rodinu a na život, který znal. Okamžitě resignoval a slíbil, že svrhne konfederační vládu, která mu zničila život. Shromáždil přeživší z Korhalu a založil teroristickou skupinu známou jako Synové Korhalu. Neštítil se použít žádných podlostí na své cestě za vítězstvím. Nakonec se mu podařilo dobýt Tarsonis a zničit Konfederaci. Založil Dominion a jmenoval se císařem. Později byl však Dominion poražen UED . Mengskovi se podařilo uzavřít spojenectví s Kerriganovou a ta mu pomohla porazit UED a získat zpět část své moci, ale plnou sílu svého Dominionu už neobnovil. Kerriganová ho zradila. Nakonec Mengsk uzavřel zoufalá spojenectví, aby konečně porazil Kerriganovou , ale to se mu nepovedlo.

Poručík Sarah Kerriganová

Věk : asimilována ve věku 26 let

Bývalý vrah Konfederace , Zástupce velitele Synů Korhalu

Jelikož byla Kerriganová zařazena do konfederačního ghost programu už jako dítě, nebyla jí nikdy dána šance na normální život. Neurální procedury, který byla použitá k utlumení jejích přirozených psionických schopností z ní udělaly samotářskou a uzavřenou mladou dívku. Byla donucená zabít bezpočet nepřátel Konfederace. Nakonec byla podrobena sérii tajných experimentů řízených konfederační vládou. Během nájezdu na odlehlou terranskou základnu jí objevil Arctrus Mengsk a zachránil jí z rukou konfederačních vědců. Konfederace jim oběma zničila život, takže nebylo těžké přesvědčit Kerriganovou, aby propůjčila své impozantní schopnosti ghosta boji proti Konfederaci. Ačkoliv musí Kerriganová často zabíjet, nikde zcela nepodlehla temnější stránce své povahy. Sarah zcela důvěřovala Arcturovi i když jí poslal na sebevražednou misi. Nakonec byla asimilována rojem a stala se služebníkem Nadvědomí .

Vice admirál Alexi Stukov

Věk : zabit ve věku 52 let

Zástupce velitele úderné jednotky UED

Vice admirál Stukov byl zástupcem admirála DuGalla a jeho přítelem. Později se však neshodli a DuGalle uvěřil, že ho Stukov zradil. Než byl Stukov schopen vše vysvětlit, byl postřelen poručíkem Duranem a zdálo se, že je mrtev. Za blíže nespecifikovaných okolností byl ale infikován Cerebratem Kalothem , ale později byl zajat Raynorem a Protossy a proces infikace byl zvrácen [1].

Admirál Gerrard DuGalle

Věk : spáchal sebevraždu ve věku 64 let

Velitel úderné jednotky UED

Nejslavnější admirál UED, který byl vyslán, aby obsadil sektor Koprulu ve jménu UED. Pod jeho velením jednotky UED dobyly Korhal i Char a zotročily Nadvědomí . DuGalle má velký smysl pro disciplínu a čest. Síly UED však byly nakonec donuceny k ústupu Zergy. Admirál DuGalle spáchal sebevraždu, když si uvědomil důsledky svých rozhodnutí.

Poručík Samir Duran

Věk : asimilován ve věku 33 let (pravděpodobně ale jen krycí informace)

Bývalý konfederační agent, poradce UED

Poručík Duran vedl odboj proti Dominionu a nabídl své služby UED. Je to ghost , takže může používat maskování a uzamykací střely . V boji používá svou upravenou C-10 . Duran je vypočítavý a úlisný. Byl asimilován Kerriganovou , ale okolnosti asimilace jsou nejasné, stejně jako doba. Už během prvních misí UED se objevili náznaky jeho infikovanosti. Následovalo neuposlechnutí rozkazu a jeho zrada během mise uvnitř PSI disruptoru , kdy zabil Alexeje Stukova , aktivoval autodestrukci a zmizel.

Michalel Daniel Liberty

Věk : neznámý

Novinář a reportér UNN

Reportér UNN, který odhalil nepovolená skladování nebezpečných odpadů na Tarsonisu , do kterého byly zapleteny nejvyšší sféry. Šéf UNN ho pak pro vlastní bezpečí přeložil jako vojenského reportéra na Norad II, kde se shodou náhod připletl k událostem, které vedly k zničení planet v sytému Sara Protossy. Seznámil se s Sarah Kerriganovou a Jamesem Raynorem a spolu s ním se přidal k Synům Korhalu , kteří nabídli evakuaci lidí z Mar Sary . Účastnil se po jejich boku i dalších operací, které vedly až k dobytí Tarsonisu [2].

November Annabella Terra - Nova

Věk : 18

Speciální agent

Dcera jedné z vlivných rodin na Tarsonisu . V době, kdy jí bylo patnáct jí rebelové povraždili celou rodinu a ona pak ve vzteku psionickým útokem zabila všech 300 lidí v budově. Dlouho se schovávala v chudinských čtvrtích Tarsonis city a pak nedobrovolně sloužila jako zabiják místního mafiánského bose, který si vynucoval poslušnost pomocí psi screenu . Těsně před pádem Konfederace jí našel lovec telepatů a nastoupila na Ghost akademii na Urse , už pod kontrolou Dominionu . Čtyřletý výcvik dokončila za dva a půl roku a s PSI indexem 10 se stala nejnadanějším Ghostem ve službách Dominionu [3] .

Bezejmenný poručík

Věk : neznámý

Bezejmenný poručík, neboli hráč v epizodě 0 byl poručík Alpha squadrony pověřený potlačením rebelie na Chau Saře a později spolupracoval s jednotkou Cerberus na vyhlazovacích akcích proti Xenomorfům. Jeho další osud je neznámý, ale je pravděpodobné, že se zúčastnil i pozdějších bitev v Koprulu sektoru.

Velitel jednotky Cerberus

Věk : neznámý

Velitel tajemné jednotky Cerberus, zodpovídající se neznámé autoritě (zřejmě Konfederační vládě), která měla dohlížet na vyhlazení xenomorfů (Zergů) na kolonii Chau Sara .

Správce Collins

Věk : neznámý (cca 40-60)

Správce kolonie Chau Sara

Správce Collins požádal o pomoc Alfa squadronu , když se na Chau Saře objevili Synové Korhalu a vyvstalo nebezpečí rebelie. Správce byl s největší pravděpodobností zabit, při Protosském útoku na kolonii.

Alan Schezar

Věk : neznámý (cca 30-50) zabit

Alan Schezar byl pirát, který se pokoušel pomocí ukradené protosské technologie ovládnout zergské rody. Později se spojil s Ulrezajem a výměnou za technologie mu pomohl zaútočit na Shakuras kde byl při obraně své stanice zabit.

Plukovník Tom Kazansky

Věk : neznámý (cca 30-40)

Elitní stíhací pilot

Tom Kazansky je nejlepší pilot Wraithu v Dominionu a zodpovídá se pouze Mengskovi . Pravděpodobně se zúčastnil bojů proti Schezarovi , ale o jeho osudu není moc známo.

Magellan

Věk : neznámý

Kyberbnetický organizmus

Magellan je jedním z nejlepších vědeckých mozků v terranském Dominionu . Jeho vědecká stanice se pravděpodobně zúčastnila bojů proti Schezarovi , ale o jeho osudu není moc známo.

Desátník Gui Montag

Věk : neznámý (cca 20-40)

Bývalý člen Omega squadrony

O desátníkovi Montagovi toho není moc známo. Jako Firebat se zúčastnil se bitvy u Tal qiratu, o které se toho také moc neví. Neoficiální zdroje naznačují, že později spolupracoval s Alanem Schezarem . Pravděpodobně byl zabit.

Angus Mengsk

Věk : neznámý (zabit)

Senátor Korhalu

Senátor Angus Mengsk vedl rebelii na Korhalu. Vyhlásil válku Konfederaci a úspěšně obsadil všechny konfederační základny na Korhalu. Mengsk si vysloužil respekt a úctu mezi ostatními koloniemi. Konfederace snažící se udržet si kontrolu nad situací stáhla své síly a Mengsk si myslel, že rebelie zvítězila. Konfederace vidíc, že úspěch Korhalu by mohl podnítit ostatní kolonie k rebeliím, plánovala znovupřevzetí planety. Vyslala tři ghosty zabijáky, aby zavraždili Mengska a jeho přívržence. Senátorovo tělo bylo nalezeno další ráno bez hlavy na balkóně jeho opevněné základny spolu s těly jeho ženy a mladé dcery. Atentát oslabil rebelii na Korhalu, ale ohně rozdmýchané tímto incidentem stvořili pravděpodobně nejhoršího nepřítele Konfederace, senátorova syna Arctura .

Doran Routhe

Věk : neznámý (mrtvý)

Vědec

Během období očisty na Zemi začal tento mladý vědec zakládat kolonie na světech za hranicemi terranského sektoru. Byl přesvědčený, že objev nových nerostů a paliv mu umožní získat neomezenou moc. Díky jeho politickým konexím a štěstí se mu podařilo získat tisíce vězňů určených k popravě v rámci operace Očista. Routhe transportoval tyto vězně do svých laboratoří, kde jeho vědci připravili 56 000 lidí pro dlouhodobou hybernaci. Vložili data do superpočítače ATLAS a vybrali 40 000 lidí. Tito lidé byli naloženi do čtyř hluboko vesmírných supernosičů. Tyto lodě zamířili k planetě Gantris VI .

Když média zjistila, že lodě minuly Gantris a letěly dál, Routhova reputace byla zničena ze dne na den. Tisk ho popsal jako monstrum, klesického egoistického šíleného vědce provádějícího experimenty bez ohledu na lidské životy. Routhe se snažil odejít do ústraní, ale média pobízená jeho nepřáteli ho pronásledovala dokud neodešel ze Země. Když byl vyhnán i kolonií Centauri uchýlil se na farmu na Tau Ceti a tam zemřel. Šířily se pověsti, že před svou smrtí pracoval na nějakém novém projektu, ale jeho cíl zůstal zatím utajen [4].